บทวิเคราะห์ : จีนชี้สหรัฐฯ ไม่มีอำนาจในการตำหนิหรือวัดคนอื่นด้วยมาตรฐานของตัวเอง

2023-01-09 14:09:19 | CMG
Share with:

ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2023  จีนปรับแผนป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 จาก “ชนิด B บริหาร A” เป็น “ชนิด B บริหาร B” อย่างเป็นทางการ  โดยจะไม่ใช้มาตรการจัดการโรคติดเชื้อต่อบุคคลและสินค้าขาเข้าอีกต่อไป การท่องเที่ยวขาออกของชาวจีนก็กลับมาเป็นปกติ ข้อมูลจากแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแสดงว่าจำนวนการซื้อตั๋วเครื่องบินขาเข้าและขาออกในวันที่ 8 มกราคม แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 

จีนได้เตรียมความพร้อมเป็นเวลาสามปีสำหรับเรื่องนี้ หลังประสบกับการต่อสู้อย่างยากลำบากกับโรคระบาด  จีนปรับนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดอย่างแข็งขันตามสถานการณ์  ที่เอื้อต่อการควบคุมการแพร่ระบาดพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมให้ดีขึ้น   นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนบุคลากรจีนและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามนักการเมืองและสื่ออเมริกันบางคนที่เคยเรียกร้องจีนให้ "เปิดนโยบายป้องกันการแพร่ระบาด" กลับหันมาโจมตีการปรับนโยบายของจีนในครั้งนี้และใช้มาตรการจำกัดการเข้าเมืองสำหรับนักท่องเที่ยวจีน จีนมองว่าการใช้สองมาตรฐานหน้าซื่อใจคดนี้ได้ด้านมืดของพวกเขาในประเด็นการต่อต้านการแพร่ระบาดของจีน

สามปีที่ผ่านมาจีนใช้หลักการป้องกันการแพร่ระบาดที่ไม่แปรผันและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ยืดหยุ่นมาโดยตลอด จีนบอกว่ามี "ช่วงเวลาหน้าต่าง" อันมีค่าสามช่วงเวลา ได้แก่ ความรุนแรงของเชื้อโควิดกลายพันธุ์ชนิดใหม่ลดลง การวิจัยและพัฒนายา  และการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงสำหรับประชาชนทั้งประเทศจีน ปัจจุบันอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศจีนมีมากกว่า 90% โดยมีการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รวมกว่า 3,480 ล้านโดสทั่วประเทศ สร้างเกราะป้องกันที่แข็งแรง

จีนชนะการริเริ่มทางยุทธศาสตร์และสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมด้วยความพยายาม  หลังจากสามปีของการทดสอบการแพร่ระบาด จีนได้ปรับปรุงระบบการควบคุมโรค เพิ่มทรัพยากรสำรองสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ในเวลาเดียวกัน ความตระหนักด้านสุขภาพและการรับรู้ของชาวจีนดีขึ้นอย่างมาก ค่อยๆ ปรับปรุงความสามารถในการป้องกันส่วนบุคคล สิ่งเหล่านี้ได้สะสมเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้จีนปรับนโยบายป้องกันการแพร่ระบาด ในปัจจุบันประเทศจีนกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาด ย่อมเกิดปัญหาบ้าง แต่จากการประเมินทางวิทยาศาสตร์ สถานการณ์โรคระบาดของจีนโดยทั่วไปอยู่ภายใต้การควบคุม


Bo/Patt/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-03-2566)