การใช้มรดกงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งต่อ

2023-01-09 16:53:44 | CMG
Share with:

งานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ที่กรุงปักกิ่ง ผ่านไปเกือบหนึ่งปีแล้ว ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวของจีนที่เวียนมาอีกครั้ง ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการกีฬาบนหิมะและน้ำแข็ง งานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งไม่เพียงแต่จัดการแข่งกีฬาโอลิมปิกด้วยความสำเร็จ หากยังได้สร้างมรดกงานโอลิมปิกฤดูหนาวในหลายด้าน 

เมื่อกล่าวถึงมรดกงานโอลิมปิกฤดูหนาวด้านต่างๆ นอกจากสถานที่จัดการแข่งขัน เช่น สนามกีฬาและหอกีฬา เป็นต้น ยังมีมรดกที่จับต้องไม่ได้อีกมากมาย สรุปแล้วรวมถึง 7 ด้าน ได้แก่ มรดกการกีฬา มรดกทางเศรษฐกิจ มรดกทางสังคม มรดกทางวัฒนธรรม มรดกทางสิ่งแวดล้อม มรดกการพัฒนาของเมือง และมรดกการพัฒนาส่วนภูมิภาค

นายหลิว ซิงหวา ผู้รับผิดชอบสำนักงานบริหารมรดกฝ่ายการวางแผนส่วนรวมคณะกรรมการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวกรุงปักกิ่งกล่าวว่า เมื่อเดือนมกราคมปี 2022 คณะกรรมการก็ประกาศแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับมรดกงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งแล้ว นับได้ว่า มีการวางแผนการบริหารมรดกงานกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้อย่างรอบด้านตั้งแต่ช่วงแรก การสร้างมรดกอุดมสมบูรณ์และนำผลประโยชน์แก่ประชาชนจำนวนมากในระยะยาวนั้น นับเป็นสัญลักษณ์สำคัญในผลสำเร็จของงานโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้

ขณะที่จะมีการประยุกต์ใช้สถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ด้านกีฬาแบบหมุนเวียน จีนยังมีการวางแผนเพื่อเผยแพร่มรดกต่างๆที่จับต้องไม่ได้จากงานโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้ เช่น งานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งทำให้อัตราการมีส่วนร่วมกับกีฬาบนหิมะและน้ำแข็งของประชาชนจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรอบด้าน ได้เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกีฬามวลชนมากขึ้น มีการเผยแพร่อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้พิการอย่างกว้างขวาง เพิ่มจิตสำนึกการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของประชาชนให้สูงขึ้น นำความสะดวกสบายด้านคมนาคมขนส่งมากยิ่งขึ้น และสร้างโอกาสการมีงานทำแก่ชาวท้องถิ่นมากขึ้น เช่น โครงการปลูกต้นไม้ในเขตจางเจียโข่วได้สร้างโอกาสการมีงานทำแก่ประชากรยากจนในท้องถิ่นกว่า 1 ล้านคน และเพิ่มรายได้แก่ผู้คนจำนวนร่วม 3 ล้านคน

หลังจากงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งสิ้นสุดลง ผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดงานดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นมรดกงานโอลิมปิกฤดูหนาวมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสร้างประโยชน์แก่ชีวิตประชาชนและนำผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาสู่การพัฒนาของเมืองในระยะยาว อย่างเช่น บิ๊กแอร์ในสวนโส่วกัง แพลตฟอร์มการแข่งขันกระโดดสกีในงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลังจากงานแข่งขันสิ้นสุดลง สวนโส่วกังก็เรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจเป็นจำนวนมาก

นายกัว เสี่ยวหมิน รองผู้จัดการศูนย์การกีฬาโส่วกังแนะนำว่า เมื่อกล่าวถึงการประยุกต์ใช้มรดกต่อ ครั้งแรกคือ การใช้มรดกทางอุตสาหกรรมของโรงงานโส่วกังเป็นสถานที่จัดการแข่งขันงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่สองคือ หลังจากงานโอลิมปิกฤดูหนาวสิ้นสุดลงแล้ว ได้แสวงหารูปแบบการใช้ “มรดกทางอุตสาหกรรม+มรดกงานโอลิมปิกฤดูหนาว+ธุรกิจทางวัฒนธรรมและการกีฬา”

บิ๊ก แอร์ในสวนโส่วกัง นับเป็นแท่นสกีกระโดดในเมืองแบบถาวรแห่งแรกของโลก หลังจากงานโอลิมปิกฤดูหนาวสิ้นสุดลง บิ๊กแอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องยังได้รับการใช้ต่อ โดยใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกีฬาการกุศล และงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของบริษัทรถยนต์พลังไฟฟ้า เป็นต้น

นอกจากบิ๊กแอร์แล้ว สวนโส่วกังยังมีลานสเก็ต 4 แห่งและโซนกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งหนึ่ง ลานสเก็ตเหล่านี้ล้วนเป็นสถานที่จัดการแข่งขันชั้นมาตรฐาน ซึ่งได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการโอลิมปิก หลังจากงานโอลิมปิกฤดูหนาวสิ้นสุดลงจนถึงปัจจุบัน มีลานสเก็ต 2 แห่งยังเปิดบริการอยู่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาและผู้ชื่นชอบกีฬาสเก็ตในสังคม ส่วนโซนกีฬาเอ็กซ์ตรีมใช้เป็นสถานที่อบรม และแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมต่างๆ เช่น การแข่งขันสเก็ตบอร์ดชิงชนะเลิศของจีน และการแข่งขันสเก็ตบอร์ดงานกีฬากรุงปักกิ่งครั้งที่ 16 เป็นต้น

สวนโส่วกังในปัจจุบัน นับว่ามีทั้งวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ และปัจจัยทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ นายฮวน อันโตนิโอ ซามารันช์ รองประธานไอโอซีเคยกล่าวว่า กรุงปักกิ่งนับเป็นแบบอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้มรดกงานกีฬาโอลิมปิกอย่างยั่งยืน

สำหรับเขตเหยียนชิ่ง ซึ่งเป็นเขตการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 อีกแห่ง ทางการเหยียนชิ่งก็มีการวางแผนการใช้มรดกงานกีฬาต่ออย่างชัดเจน ก่อนอื่น ใช้ความพยายามในการจัดการแข่งขันระหว่างประเทศชั้นสูง ประการที่สอง ส่งเสริมการพัฒนาการกีฬามวลชน โดยไม่เพียงแต่เน้นกีฬาฤดูหนาวเท่านั้น หากยังพัฒนาการกีฬาอื่นๆทุกประเภท ซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะกีฬากลางแจ้ง ประการที่สามคือ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจด้านกีฬา ดึงดูดวิสาหกิจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเข้าประจำมากยิ่งขึ้น

ในการใช้มรดกงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว การส่งเสริมการพัฒนายกระดับคุณภาพของธุรกิจการกีฬาบนหิมะและน้ำแข็งก็เป็นงานสำคัญอย่างยิ่ง นายเจิ้ง เหลียงเฉิง รองประธานสมาคมสกีของจีนแนะนำว่า การจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ทำให้ธุรกิจการกีฬาบนหิมะและน้ำแข็งได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน ทั่วประเทศจีนมีสนามสกี 803 แห่ง ในวันข้างหน้า เราไม่อาจก่อสร้างและเปิดสนามสกีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องได้ตลอด สิ่งที่ควรทำคือ ส่งเสริมการยกระดับธุรกิจการกีฬาบนหิมะและน้ำแข็งอย่างเหมาะสม หากธุรกิจนี้ปรากฏสภาพการณ์ที่อุปทานมีมากกว่าอุปสงค์อย่างมาก ก็อาจเป็นเหตุให้เกิดการแข่งขันแบบเลวร้ายในตลาด

นอกจากนี้ ยังต้องผลักดันการสร้างสรรค์ภาวะแวดล้อมการกีฬามวลชนต่อไป ปรับระบบการออกกำลังกายของประชาชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จัดการแข่งขันกีฬาบนหิมะและน้ำแข็งสำหรับผู้คนทั่วไปมากยิ่งขึ้น และยกระดับคุณภาพของกิจกรรมการกีฬาฤดูหนาวให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายหลิว ซิงหวา ผู้รับผิดชอบสำนักงานบริหารมรดกฝ่ายการวางแผนส่วนรวมคณะกรรมการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวกรุงปักกิ่งเสนอว่า ควรผลักดันโครงการ “กีฬาหิมะและน้ำแข็งเข้าสู่โรงเรียน” และ “กระตุ้นประชากร 300 ล้านคนเข้าร่วมกีฬาบนหิมะและน้ำแข็ง” ต่อไป สนับสนุนโรงเรียนต่างๆแสวงหาวิธีการใหม่ๆในการอบรมด้านกีฬาบนหิมะและน้ำแข็ง พยายามสร้างเงื่อนไขที่ดีและให้ความสะดวกแก่โรงเรียนเพื่อส่งเสริมการกีฬาบนหิมะและน้ำแข็ง เช่น สลับกันเปิดสนามสกีและลานสเก็ตต่างๆของงานโอลิมปิกฤดูหนาวให้นักเรียนใช้ฟรีในทุกปี เพื่อให้นักเรียนทั้งหลายสัมผัสกับจิตวิญญาณโอลิมปิกอย่างใกล้ชิด

ในการเผยแพร่วัฒนธรรมโอลิมปิกฤดูหนาว บริการอาสาสมัครก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาสาสมัครกลายเป็นกำลังสำคัญที่ไม่อาจขาดแคลนได้ในสังคม อาสาสมัครไม่เพียงแต่ให้บริการแก่ประชาชนอย่างทันการเท่านั้น หากยังเผยแพร่จิตสำนึกที่อุทิศตนและความเสียส ละในสังคมอย่างกว้างขวาง นับเป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่า ซึ่งจะแสดงบทบาทสำคัญในการพัฒนาของสังคมมนุษย์ต่อไป


Yim/Sun

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (30-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)