จังหวัดปกครองตนเองชนเผ่าเกาหลี เหยียนเปียนเน้นอนุรักษ์แหล่งน้ำและพัฒนาอุตาหกรรมพลังงานใหม่

2023-01-11 16:36:39 | CMG
Share with:

ปี 2022 เป็นวันครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งจังหวัดปกครองตนเองชนเผ่าเกาหลี เหยียนเปียน มณฑลจี๋หลิน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เหยียนเปียนไม่เพียงแค่มีวัฒนธรรมของชนเผ่าเกาหลีที่มีเอกลักษณ์อย่างเด่นชัดเท่านั้น ในด้านอุตสาหกรรมท้องถิ่นนั้น ก็โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้วย 

เมืองอันถู จังหวัดเหยียนเปียนตั้งอยู่ในเชิงเขาฉางไป๋ซาน มีแหล่งน้ำแร่คุณภาพสูงที่ได้เปรียบกว่าที่อื่น  ชาวอันถูได้ใช้ความได้เปรียบดังกล่าวเป็นอย่างดี พวกเขาได้สร้างตำบลน้ำแร่หงเฟิง อันถูขึ้นมา  ที่นี่ได้รวมผู้ประกอบการน้ำแร่ 12 รายด้วยกัน ซึ่งมีทั้งยูนี-เพรซิเดนต์ (Uni-President) ของไต้หวัน นงชิม (Nongshim) ของเกาหลีใต้ และอีลี่ของมองโกเลียในของประเทศจีน เมื่อปี 2021 บริษัทต่าง ๆ ได้ผลิตน้ำแร่รวม 410,000 ตัน  คาดว่าเมื่อถึงปี 2015 จะมีปริมาณการผลิตสูงถึง 1.5 ล้านตันต่อปี 

คุณภาพของน้ำเป็นพลังในการแข่งขันที่สำคัญที่สุดของน้ำแร่ น้ำแร่ธรรมชาติที่ได้มาจากเทือกเขาฉางไป๋ซานที่ผลิตในตำบลน้ำแร่ หงเฟิง อันถูนั้น อุดมด้วยแร่ธาตุธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งมีทั้งแมกนีเซียม แคลเซียม และโซเดียม โดยค่า PH อยู่ที่ระหว่าง 7.18-7.61 เป็นน้ำด่างอ่อนธรรมชาติ ซึ่งสามารถทำให้หลอดเลือดในร่างกายมนุษย์อ่อนตัว มีบทบาทในการบำรุงร่างกายสำหรับผู้ที่มีโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดแดงแข็งตัว

เมื่อมีน้ำคุณภาพดีแล้ว ยังต้องรับประกันเกรดของคุณภาพน้ำในระหว่างการบรรจุขวดและการขนส่ง  ในฐานการผลิตของกลุ่มอีลี่ เมื่อปี 2019 กลุ่มอีลี่ได้ลงทุน 620 ล้านหยวน (หรือราว ๆ 3,224 ล้านบาท) เพื่อสร้างสายการผลิตน้ำแร่ที่มีปริมาณการผลิตถึง 1 ล้านตันต่อปี  โดยสายการผลิตระยะแรกมีขีดความสามารถในการผลิตถึง 6.1 ล้านตันต่อปี 

 ในระหว่างการพัฒนาการผลิตนั้น ตำบลน้ำแร่หงเฟิงยังได้ออกข้อบังคับในการอนุรักษ์แหล่งน้ำอย่างเคร่งครัดไปพร้อมกัน ได้ยื่นขอให้สภาผู้แทนประชาชนของจังหวัดพิจารณาและอนุมัติ “ข้อกำหนดเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำน้ำแร่ธรรมชาติในจังหวัดปกครองตนเองชนเผ่าเกาหลี เหยียนเปียน” โดยได้กำหนดพื้นที่เขตอนุรักษ์แหล่งน้ำ สร้างรั้วกั้นยาว 16,000 เมตร ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตรวจสอบในแหล่งน้ำและโรงงานผลิตของบริษัทน้ำแร่ กำหนดและอนุมัติให้ใช้บ่อน้ำที่มีปริมาณน้ำออกมามากกว่า 1,100 ตันได้เท่านั้น ส่วนปริมาณการใช้น้ำต่อวันจำเป็นต้องน้อยกว่า 70% ของปริมาณน้ำที่ออกจากบ่อน้ำต่อวัน 

บริษัทยานยนต์พลังงานใหม่ กั๋วไท่ เหยียนเปียน จำกัด เป็นบริษัทผลิตรถโดยสารขนาดใหญ่และรถบรรทุกที่ใช้พลังงานใหม่ในจังหวัดเหยียนเปียน  ด้วยการวิจัยและบุกเบิกตลาด ทำให้บริษัทพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ

บริษัทยานยนต์พลังงานใหม่ กั๋วไท่ เหยียนเปียนใช้ความได้เปรียบที่อยู่ในพื้นที่หนาวจัดในละติจูดสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน เจาะตลาดยานยนต์พลังงานใหม่อุณหภูมิต่ำขนาดใหญ่ วิจัยและพัฒนาระบบควบคุม ระบบรักษาอุณหภูมิและระบบควบคุมความร้อนของตัวรถทั้งคันในสภาพแวดล้อมที่หนาวจัด ซึ่งได้แก้ไขปัญหาระยะการวิ่งของรถที่ค่อนข้างสั้นและปัญหาแบตเตอรี่มีระยะการใช้งานที่สั้นในเขตหนาวจัดอย่างมีประสิทธิผล ปัจจุบันมีกำลังการผลิตรถโดยสาร 5,000 คันและรถที่ใช้ประโยชน์เฉพาะทาง 5,000 คันต่อปี  ครองสัดส่วนที่ใหญ่มากในตลาดยานยนต์พลังงานใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นบริษัทผลิตยานยนต์พลังงานใหม่เพียงแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ผลิตทั้งรถโดยสารและรถบรรทุก


  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (30-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)