ก่อนตรุษจีนการรถไฟจีนขนส่งผู้โดยสารจำนวนกว่า 110 ล้านคน/ครั้ง

2023-01-23 12:22:15 | CMG
Share with:

กลุ่มบริษัทการรถไฟแห่งชาติจีนแถลงว่า ระหว่างวันที่ 7-21 มกราคม ช่วงระยะเวลาก่อนวันตรุษจีนปริมาณขนส่งผู้โดยสารของการรถไฟจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก การขนส่งผู้โดยสารโดยรวมมีกว่า 110 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้นกว่า 23.48 ล้านคนเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว อัตราเติบโตคิดเป็น 27.3% การขนส่งเฉลี่ยต่อวัน 7.3 ล้านคน นอกจากนั้นการรถไฟจีนมีการขนส่งสินค้าโดยรวม 15.92 ล้านตัน ปริมาณการขนส่งสินค้ายังคงอยู่ในระดับสูง 

การรถไฟจีนมีใช้มาตรการต่างๆ เพื่อเป็นหลักประกันการขนส่งช่วงวันตรุษจีน 

หนึ่ง คือจัดการขนส่งตามหลักวิทยาศาสตร์และตามความต้องการของผู้โดยสาร โดยพิจารณาสภาพของการป้องกันโรคระบาด สภาพการจำหน่ายตั๋วรถไฟ และความต้องการของผู้โดยสารเป็นต้น จัดเตรียมขบวนรถไฟอย่างเพียงพอ  รับมือกับสภาพต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการเปิดขบวนรถไฟ 9093 เที่ยวเฉลี่ยต่อวัน สำหรับเมืองที่มีผู้โดยสารค่อนข้างมาก เช่นกรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้และเมืองกว่างโจว มีเปิดใช้งานขบวนรถไฟ 997 เที่ยวในเวลากลางวัน และมีการใช้รถไฟความเร็วสูงจำนวนมากสุด 492 เที่ยวต่อวัน จำนวนเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว  

สอง คือปรับปรุงมาตรการป้องกันโรคระบาดให้ดีขึ้น สร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาดเพื่อสุขภาพของผู้โดยสาร ปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันโรคระบาดต่างๆ อย่างจริงจัง เพื่อเป็นหลักประกันต่อสุขภาพของผู้โดยสาร แนะนำผู้โดยสารให้เดินทางด้วยรถไฟอย่างถูกต้อง  ที่นั่งของผู้โดยสารมีความเพียงพอ เพิ่มการฆ่าเชื้อที่ห้องน้ำ ที่จับของลิฟต์และที่นั่ง เป็นต้น มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมเป็นประจำ เพื่อรักษาความสะอาดของสถานีรถไฟ ส่งเสริมการบริการแบบไม่สัมผัส ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านอนามัยในสถานีรถไฟ แนะนำผู้โดยสารใส่หน้ากากอนามัยตลอดทางเพื่อความปลอดภัย 

สาม มาตรการที่ให้ความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ยกระดับการบริการให้สูงขึ้น มีตั๋วรถไฟราคาพิเศษสำหรับเด็ก ขยายขอบเขตการใช้ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มจำนวนสถานีรถไฟที่สามารถใช้บริการสั่งอาหารทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น พยายามสร้างบรรยากาศที่สบายให้กับผู้โดยสาร ขณะเดียวกันด้านการบริการขั้นพื้นฐานต้องมีการจัดการอย่างดี เช่น การทำความสะอาด อาหารของผู้โดยสารและน้ำดื่มที่สะอาด เป็นต้น ส่งเสริมการบริการให้กับผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษ ปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเข้าสถานีรถไฟ การตรวจตั๋วรถไฟ เป็นต้น เพื่อลดเวลารอคิวของผู้โดยสาร ต้องเปิดใช้งานขบวนรถไฟความเร็วต่ำแบบสาธารณะประโยชน์เหมือนเดิม เมื่อมีหิมะหรือฝนตก ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความลื่นอย่างจริงจัง ส่งเสริมการประกาศข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของผู้โดยสาร รักษาความปลอดภัยของผู้โดยสาร 

สี่ การขนส่งสินค้าสำคัญมีหลักประกัน เพื่อให้ประชาชนมีความอบอุ่นในช่วงฤดูหนาว ตลาดมีสินค้าไม่ขาดแคลนในช่วงเทศกาล จัดการขนส่งถ่านหินที่จะใช้ในการผลิตไฟฟ้าตามโครงการ “ขนส่งถ่านหินจากภาคตะวันตกไปยังภาคตะวันออก” “ขนส่งถ่านหินจากภาคเหนือไปยังภาคใต้” เป็นต้น จัดการขนส่งอย่างอย่างรวดเร็วทันเวลา ส่งเสริมการขนส่งสินค้าที่ใช้ในเทศกาล เช่น ธัญญาหาร ยา ผลไม้และผัก เป็นต้น เพื่อให้การตอบสนองทางตลาดมีหลักประกัน

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (01-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-01-2566)