6 ก.พ.2023 นี้ เริ่มฟื้นฟูการไปมาหาสู่กันระหว่างบุคคลจีนแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกงและมาเก๊าอย่างรอบด้าน

2023-02-06 14:32:19 | CMG
Share with:

ตามคำประกาศว่าด้วยการฟื้นฟูการไปมาหาสู่กันระหว่างบุคคลทั้งจีนแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกง และมาเก๊า อย่างรอบด้าน ที่ประกาศโดยกลไกร่วมป้องกันและควบคุมสถานการณ์โควิด-19 แห่งคณะรัฐมนตรีจีน มีผลตั้งแต่เวลา 0.00 น. ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023 เพื่อฟื้นฟูการไปมาหาสู่กันระหว่างบุคคลทั้งจีนแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกงและมาเก๊า มาตรการนี้มีผลให้สามารถไม่ต้องทำการจองผ่านด่านล่วงหน้าเพื่อเข้า-ออกเมืองระหว่างมณฑลกวางตุ้งและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไม่จำกัดโควตาผ่านด่าน ฟื้นฟูการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะระหว่างประชาชนจีนแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกงและมาเก๊า สำหรับการผ่านด่านเข้า-ออกเมืองทางบกทั้งหมดซึ่งรวมทั้งด่านหลัวหู เซียงหยวนเหวย/เหลียนถัง และลั่วหม่าโจว/หวงก่าง

ส่วนการบริการด้านการขนส่งสินค้าที่ด่านซาโถวเจี่ยวก็จะได้รับการฟื้นฟูด้วย ด่านทั้งหมดจะฟื้นฟูเวลาดำเนินงานก่อนสถานการณ์โควิด-19

ตามข้อกำหนด บุคคลที่เข้าเมืองจากฮ่องกงและมาเก๊า หากไม่มีประวัติการทางหรือพำนักอยู่ในต่างประเทศหรือเขตแคว้นต่างแดนอื่นภายใน 7 วัน ไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ก็สามารถเข้าเมืองได้

แต่หากมีประวัติการทางหรือพำนักอยู่ในต่างประเทศหรือเขตแคว้นต่างแดนอื่นภายใน 7 วัน ทางการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเขตบริหารพิเศษมาเก๊าต้องตรวจผลตรวจโควิดก่อนออกเดินทาง 48 ชั่วโมง ผลเป็นลบจะเข้าแผ่นดินใหญ่จีนได้ ส่วนเด็กทารกที่มีอายุต่ำว่า 3 ปีจะได้ยกเว้นการตรวจโควิด-19


(Ying/Cui)

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-04-2566)

  • เกาะกระแสจีน (01-04-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (31-03-2566)