หวัง อี้พบปะกับรมว.ต่างประเทศญี่ปุ่น

2023-02-20 16:40:29 | CMG
Share with:

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2023 ระหว่างเข้าร่วมการประชุมความมั่นคงมิวนิกที่เยอรมนี นายหวัง อี้ กรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมธิการการต่างประเทศแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน พบปะกับนายโยชิมาสะ ฮายาชิ ( Yoshimasa Hayashi ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

นายหวัง อี้ กล่าวว่า จีนกับญี่ปุ่นเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนอยู่ใกล้กันมาก สำหรับ 2 ประเทศเรา การยึดถือประวัติศาสตร์เสมือนเป็นกระจก ( เครื่องส่องแสดง ) เพื่อสร้างสรรค์อนาคตร่วมกันนั้น เป็นวิธีการอยู่ร่วมกันที่ถูกต้อง หากฝ่ายญี่ปุ่นระบุว่า 2 ประเทศมีความเป็นหุ้นส่วนไม่เป็นภัยคุกคามต่อกัน และมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์ หวังว่าญี่ปุ่นจะปฏิบัติตามข้อระบุดังกล่าวอย่างแท้จริง ปีนี้เป็นปีครบรอบ 45 ปีการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพและมิตรภาพระหว่างจีนกับญี่ปุ่น ฝ่ายญี่ปุ่นควรถือโอกาสนี้ สรุปประสบการณ์และบทเรียนจากประวัติศาสตร์ ขจัดปัจจัยรบกวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เดินหน้าเข้าหากันกับฝ่ายจีน เพื่อให้ความสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ่นให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ

นายหวัง อี้ เน้นว่า การระบายน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะเข้าสู่ทะเลนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสุขภาพของประชาชนทุกประเทศ ฝ่ายญี่ปุ่นจำเป็นต้องจัดการเรื่องนี้อย่างสุขุมรอบคอบ  หากไม่ได้หารือเรื่องนี้อย่างเต็มที่กับประเทศรอบข้าง และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ต้องไม่ควรเริ่มการระบายน้ำปมเปื้อนนิวเคลียร์เข้าสู่ทะเลอย่างตามใจชอบ

นายโยชิมาสะ ฮายาชิ ( Yoshimasa Hayashi ) รมว.ต่างประเทศญี่ปุ่น ระบุว่า ความร่วมมือญี่ปุ่น-จีน มีบทบาทสำคัญต่อการการพัฒนาและความรุ่งเรืองของประเทศ ปีที่แล้ว 2 ฝ่ายร่วมกันเฉลิมฉลองการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 50 ปี ปีนี้เป็นปีครบรอบ 45 ปีการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพและมิตรภาพจีน-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นยินดีเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความเห็นและเจรจากับฝ่ายจีนในทุกระดับชั้น ปฏิบัติตามฉันทามติสำคัญที่บรรลุโดยผู้นำของ 2 ประเทศ


LF/ying/cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-06-2566)

  • เกาะกระแสจีน (10-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)