เริ่มวางจำหน่าย “หนังสือประมวลคำกล่าววิเคราะห์ด้านกิจการงานพัฒนาเมืองของสี จิ้นผิง”

2023-02-21 17:46:12 | CMG
Share with:

เมื่อเร็วๆนี้ “หนังสือประมวลคำกล่าววิเคราะห์ด้านกิจการงานการพัฒนาเมืองของสี จิ้นผิง” ซึ่งเรียบเรียงโดยสถาบันศึกษาประวัติศาสตร์และเอกสารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ จัดพิมพ์จำหน่ายในทั่วประเทศจีนอย่างเป็นทางการ

เมืองเป็นศูนย์กลางแห่งกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคมของประเทศจีน มีฐานะสำคัญอย่างยิ่งในแผนปฏิบัติงานเชิงรวมของทั้งพรรคและรัฐบาลจีน ตั้งแต่จัดการประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 18 เป็นต้นมา คณะกรรมาธิการส่วนกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสหายสี จิ้นผิงเป็นแกนกลาง ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของเมืองในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการปรับเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงยกระดับการชี้นำของพรรคฯต่อกิจการงานพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง ยืนหยัดแนวคิดบริหารเมืองเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด ผลักดันกระบวนการพัฒนาเป็นเมืองรุ่นใหม่ที่ยึดถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เดินหน้าหนทางการพัฒนาเมืองแบบสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนเอง เกี่ยวกับกิจการงานพัฒนาเมือง สหายสี จิ้นผิงเคยนำเสนอคำวิเคราะห์และคำบรรยายที่สำคัญมากมาย ทั้งมีวิสัยทัศน์อันยาวไกล ความเป็นนัยอันอุดมสมบูรณ์ และความคิดอันลึกซึ้ง พร้อมระบุถึงค่านิยมและหนทางในการพัฒนาเมืองอย่างชัดเจน ชี้แจงถึงกฎเกณฑ์การพัฒนาเมืองของประเทศสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีน แก้ปัญหาการพัฒนาสร้างสรรค์เมืองว่าเพื่อใครและต้องพึ่งพาใคร ตอบโจทย์การสร้างสรรค์เมืองว่าควรเป็นแบบไหนและอย่างไร จึงมีความหมายเชิงชี้นำที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความทันสมัยและการส่งเสริมระบบบริหารจัดการเมือง การยกระดับความเป็นเมืองแบบใหม่ การปรับเพิ่มคุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายในเมือง การยกระดับคุณภาพชีวิต การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเมือง การสร้างสรรค์เมืองทันสมัยที่น่าอยู่ เจริญคึกคักและมีเอกลักษณ์ของตน การเปิดสถานการณ์ใหม่แห่งการสร้างสรรค์เมือง สร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน และการขับเคลื่อนกระบวนการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่ของจีน


LF/yim/cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (16-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-07-2567)