คณะกรรมาธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนออกแถลงการณ์โต้วุฒิสภาสหรัฐฯผ่านมติเหตุการณ์เรือเหาะไร้คนขับ

2023-02-21 17:53:51 | CMG
Share with:

สืบเนื่องจากวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาอนุมัติผ่านสิ่งที่เรียกว่า “มติว่าด้วยเหตุการณ์เรือเหาะไร้คนขับ” คณะกรรมาธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้

เมื่อเร็วๆนี้ วุฒิสภาสหรัฐฯอนุมัติผ่านสิ่งที่เรียกว่า “มติว่าด้วยเหตุการณ์เรือเหาะไร้คนขับ” เจตนาปั้นข่าวป่าวร้อง “จีนเป็นภัยคุกคาม” ใส่ร้ายป้ายสีประเทศจีน เป็นพฤติกรรมมุ่งหมายบิดเบือนความจริง กลับถูกเป็นผิด และถือโอกาสกดดันฝ่ายจีนอีกครั้ง หลังจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯได้ผ่านมติคล้ายคลึงกันเมื่อไม่นานมานี้

อนึ่ง ในฐานะประเทศขนาดใหญ่ที่มีความรับผิดชอบสูง จีนเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เคารพอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของทุกประเทศ การที่เรือเหาะไร้คนขับบินเข้าน่านฟ้าสหรัฐฯนั้น เป็นความบังเอิญที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยโดยสิ้นเชิง ฝ่ายจีนแจ้งสาเหตุกับสหรัฐฯแล้วหลายครั้ง พร้อมแนะนำสภาพการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมโลกอย่างทันต่อเหตุการณ์ จีนเรียกร้องสหรัฐฯให้จัดการเรื่องนี้อย่างสุขุมรอบคอบอย่างมีสติ มีความเป็นมืออาชีพ และมีความยับยั้งใจ แต่สหรัฐฯไม่แยแสจุดยืนอันหนักแน่นของจีน มีปฏิกิริยาตอบโต้เกินควร และใช้กำลังอาวุธอย่างตามใจชอบ เป็นการฝ่าฝืนจิตวิญญาณแห่งกฎหมายระหว่างประเทศและธรรมเนียมปฏิบัติสากลอย่างรุนแรง รัฐสภาสหรัฐฯเจตนายั่วยุให้เกิดความเป็นปรปักษ์ เพิ่มความตึงเครียด นำอุบัติเหตุครั้งนี้ไปเกี่ยวโยงกับการเมืองและสร้างความสลับซับซ้อน นับเป็นพฤติกรรมของลัทธิครองความเป็นเจ้าที่ชัดเจน ชาติไหนคือประเทศจารชนทำการดักฟังขนาดใหญ่ที่สุด สหรัฐฯรู้ดีแก่ใจ ชาวโลกก็มีคำตอบที่ยุติธรรมด้วยเช่นกัน

เราขอเร่งรัดให้รัฐสภาสหรัฐฯเคารพสภาพความเป็นจริง เคารพหลักการในกฎหมายระหว่างประเทศ และบรรทัดฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หยุดใส่ร้ายป้ายสีจีนทันที หลีกเลี่ยงไม่ให้ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯถูกทำลายในอีกขั้น


LF/yim/cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)