จีนเสนอแผนงานเชิงปฏิบัติเพื่อให้โลกใบนี่มั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้น

2023-02-22 14:50:16 | CMG
Share with:

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023 ทางการจีนประกาศ “เอกสารคำนิยามว่าด้วยข้อริเริ่มความมั่นคงทั่วโลก(The Global Security Initiative Concept Paper)” บรรยายและอภิปรายแนวคิดสำคัญของข้อริเริ่มนี้ในอีกขั้น พร้อมนำเสนอ 20 ทิศทางสำคัญสำหรับการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นการกำหนด roadmap ที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาเพื่อปฏิบัติตามข้อริเริ่มนี้ให้ได้ผล

เมื่อเดือนเมษายน ปี 2022 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนนำเสนอข้อริเริ่มความมั่นคงทั่วโลก โดยฝ่ายจีนเห็นว่า ควรเดินตามหนทางแห่งความมั่นคงรุ่นใหม่ที่ส่งเสริมการเจรจาสนทนาและไม่เป็นปฏิปักษ์ ไม่ผูกพันธมิตร และให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันแทนเกมผลรวมศูนย์หรือฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่งแพ้ เป็นการออกแนวคิดใหม่ต่อการขจัดภาวะลำบากด้านความมั่นคงของมนุษยชาติ ปัจจุบัน ข้อริเริ่มนี้ได้รับการชื่นชมและการสนับสนุนจากกว่า 80 ประเทศ ภูมิภาค และองค์การระหว่างประเทศแล้ว

ปัจจัยสำคัญด้านความมั่นคง คือ การใช้มาตรการที่ได้ผลที่สอดคล้องกับปัญหาต่างๆ อย่างตรงเป้า ข้อริเริ่มความมั่นคงทั่วโลกเน้นว่า “ยืนหยัดทัศนคติด้านความมั่นคงแบบบูรณาการ ดำเนินความร่วมมือ และมีความยั่งยืน” “ยืนหยัดให้เคารพอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของทุกประเทศ” “ยืนหยัดให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์กับหลักการในกฎบัตรสหประชาชาติ” “ยืนหยัดให้ความสำคัญกับความกังวลต่อความมั่นคงที่สมเหตุสมผลของประเทศต่างๆ ” “ยืนหยัดให้จัดการเจรจาหารือและใช้สันติวิธีแก้ความขัดแย้งกับข้อพิพาทระหว่างประเทศ” และ “ยืนหยัดให้คุ้มครองรักษาความมั่นคงทั้งแบบประเพณีปฏิบัติเดิมและแบบนอกเหนือประเพณีปฏิบัติอย่างประสานกัน” การยืนหยัด 6 ประการนี้ตั้งมั่นที่ผลประโยชน์ร่วมกันของมวลมนุษย์ จึงเป็นความหมายแฝงสำคัญที่สุดของข้อริเริ่มนี้

เกี่ยวกับความกังวลต่อความมั่นคงระหว่างประเทศที่โดดเด่นและเร่งด่วนที่สุด “เอกสารคำนิยามว่าด้วยข้อริเริ่มความมั่นคงทั่วโลก” นำเสนอ 20 ทิศทางสำคัญสำหรับดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการแสดงบทบาทของสหประชาชาติ การผลักดันให้แก้ปัญหาประเด็นร้อนแรงด้วยวิธีทางการเมือง-การทูต การรับความท้าทายด้านความมั่นคงแบบประเพณีปฏิบัติเดิมและแบบนอกเหนือประเพณีปฏิบัติ การปรับเพิ่มการบริหารความมั่นคงทั่วโลกให้สมบูรณ์ฯลฯ ยังออกแนวคิดสร้างสรรค์สำหรับแพลตฟอร์มกับกลไกความร่วมมือ มาตรการที่ลงมือปฏิบัติได้อย่างถ่องแท้จะดึงดูดประเทศและองค์การระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นให้เข้าร่วมข้อริเริ่มดังกล่าว สมทบพลังเข้มแข็งยิ่งขึ้นจากทุกฝ่ายให้ร่วมกันขจัดภาวะลำบากด้านความมั่นคง

ในฐานะประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ่ที่สุด จีนบรรลุการพัฒนานั้นต้องแยกมิได้กับสิ่งแวดล้อมภายนอกประเทศที่มั่นคงปลอดภัย จีนจึงแข็งขันรักษาความมั่นคงของโลกโดยตลอด ความมั่นคงปลอดภัยนั้น เป็นสิทธิประโยชน์ของทุกประเทศในโลก ไม่ใช่ผลประโยชน์ของบางประเทศ เพื่อให้โลกใบนี้มั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้น

ดังนั้นทุกประเทศควรมีความรับผิดชอบ จีนหวังให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มความมั่นคงทั่วโลก พยายามบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ นำสันติภาพและความสงบสุขมากยิ่งขึ้นให้กับทั่วโลก


LF/ying/cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)