ปธน.รัสเซียพบปะกับมนตรีหวัง อี้

2023-02-23 13:10:30 | CMG
Share with:

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2023 ตามเวลาท้องถิ่น นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย พบปะกับนายหวัง อี้ มนตรีกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ที่กรุงมอสโก

นายหวัง อี้ได้ส่งต่อความปรารถนาดีจากประธานาธิบดีสี จิ้นผิงให้กับนายวลาดิมีร์ ปูติน 

นายหวัง อี้ กล่าวว่า เมื่อปลายปีที่แล้ว ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินได้จัดการประชุมทางวิดีโอที่สําคัญ ซึ่งได้ชี้ทิศทางความสัมพันธ์ทวิภาคีในปีใหม่

นายหวัง อี้ กล่าวว่า การเผชิญกับสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและรุนแรง แต่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียได้ผ่านการทดสอบและพิสูจน์ให้เห็นว่ามีความแน่นแฟ้นแข็งแกร่งและมั่นคง แม้ว่าวิกฤตและความวุ่นวายจะปรากฏบ่อยครั้ง แต่ความท้าทายและโอกาสก็อยู่ร่วมกันเสมอ และนี่คือประวัติศาสตร์ ด้านความสัมพันธ์ของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมระหว่างจีนกับรัสเซียยุคใหม่ที่ไม่เคยมุ่งเป้าไปที่บุคคลที่สาม ไม่ถูกแทรกแซงจากบุคคลที่สาม และยิ่งไม่ยอมรับการบีบบังคับจากบุคคลที่สาม เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียมีรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจและอารยธรรมที่มั่นคง   

เนื่องจากสองประเทศร่วมกันสนับสนุนการให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาที่สอดคล้องกับความปรารถนาของประเทศส่วนใหญ่ จีนยินดีที่จะร่วมมือกับรัสเซีย รักษาความมุ่งมั่นเชิงกลยุทธ์ กระชับความร่วมมือเพิ่มความเชื่อถือทางการเมืองซึ่งกันและกัน เสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ขยายความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของทั้งสองประเทศ เพื่อแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ของทั้งสองประเทศในการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของโลก 

นายวลาดิมีร์ ปูตินฝากความปรารถนาดีถึงปธน.สี จิ้งผิง ผ่านนายหวัง อี้ พร้อมกล่าวว่า การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 20 ได้เปิดอนาคตใหม่ ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนกําลังก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของทั้งสองฝ่ายและการประสานงานในองค์กรพหุภาคีต่างๆ เช่น องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ และกลไกความร่วมมือ BRICS ประสบความสําเร็จอย่างมาก และได้เสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือในกิจการระหว่างประเทศ ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการให้เป็นประชาธิปไตยของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีความสมดุล 

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณียูเครนอย่างลึกซึ้ง 

นายหวัง อี้กล่าว ชื่นชมรัสเซียที่ตั้งใจจะแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจา จีนจะยึดมั่นในจุดยืนที่เป็นกลางและยุติธรรมเช่นเคย เพื่อแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ในการแก้ไขวิกฤตทางการเมือง


Ying/kt/cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-06-2566)

  • เกาะกระแสจีน (10-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)