บทวิเคราะห์ : เหตุใด “ประภาคารทางสิทธิมนุษยชน” ไม่ส่องแสงให้กับแรงงานเด็กที่ดิ้นรนอย่างทรมานในบ้านของตน

2023-03-04 14:55:41 | CMG
Share with:

เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ร่วมกับกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ออกรายงานระบุว่า ปัญหาเด็กยากจนยังหนักหน่วงมาก จึงต้องเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ เสริมสร้างการคุ้มครองต่อเด็กให้มากยิ่งขึ้น

ตัวเลขสถิติจากกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาแสดงว่า ในปีการคลัง 2022 สหรัฐอเมริกามีวิสาหกิจ 835 รายใช้แรงงานเด็กจำนวนกว่า 3,800 คน เพิ่มมากกว่าปี 2021 ถึง 1,000 กว่าคน ส่วน “สหพันธ์โครงการทำงานของแรงงานในฟาร์ม” ซึ่งเป็นองค์การไม่แสวงหาผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเผยตัวเลขสถิติว่า สหรัฐอเมริกายังคงมีแรงงานเด็กจำนวน 5-8 แสนคนทำงานอยู่ในฟาร์ม

เช่นเดียวกันกับการค้าทาสและคตินิยมทางเชื้อชาติ ปัญหาแรงงานเด็กของสหรัฐอเมริกามีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยเป็น “ดอกไม้แห่งบาป” องค์การ“เด็กสากล”ของสหรัฐอเมริกาออกรายงานการวิจัยกล่าวว่า อัตราภาวะยากจนของเด็กสหรัฐอเมริกาสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่นเป็นอย่างมาก ประมาณ 40% ของเด็กสหรัฐอเมริกาเคยมีชีวิตยากจนอย่างน้อย 1 ปีก่อนหน้าอายุครบ 18 ปี กองทุนคุ้มครองเด็กสหรัฐอเมริกามีตัวเลขสถิติกล่าวว่า เด็กยากจนของสหรัฐอเมริกา มี 71% เป็นเด็กชนชาติที่ไม่ใช่ผิวขาว

สหรัฐอเมริกามีพฤติกรรมล่วงละเมิดสิทธิประโยชน์ของเด็กจำนวนมากมาย ปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศสมาชิกสหประชาชาติประเทศเดียวที่ไม่ได้อนุมัติ “กฎกติกาว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของเด็ก” เคยถูก ILO วิจารณ์เพราะปัญหาแรงงานเด็กอันหนักหน่วยหลายครั้ง และถูกประชาคมวิจารณ์ว่าเป็น “ผู้ล่วงละเมิดสิทธิประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุด” ด้วย


Zhou/Dan/Yim

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-09-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-09-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-09-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-09-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-09-2566)