จาง เจี้ยน สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชี้ต้องมุ่งสร้างเซี่ยงไฮ้และฮ่องกงให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ

2023-03-07 16:55:08 | CMG
Share with:

จาง เจี้ยน สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน ประธานสภาอุตสาหกรรมและการพาณิชย์หูหนานของจีนระบุว่าปีนี้จีนเน้นการสร้างเมืองศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เซี่ยงไฮ้และฮ่องกงเป็นเมืองชั้นนำสองแห่งของจีนในภาคการเงิน ซึ่งพิจารณาจากเงื่อนไขพื้นฐาน เช่น ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ระดับเศรษฐกิจ และความต้องการของตลาด ทั้งสองเมืองควรเสริมสร้างความร่วมมือ ตระหนักถึงการเชื่อมโยงด้านเงินทุนและทรัพยากร จัดตั้งกองกำลังร่วม เพื่อปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของประเทศร่วมกัน

ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางการเงิน จำเป็นต้องมีระบบการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งเพื่อความมั่นใจในเสถียรภาพและความโปร่งใสของตลาดการเงิน จำเป็นต้องสำรวจรูปแบบการกำกับดูแลในด้านนวัตกรรมทางการเงินเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายทางการเงินมีความสอดคล้องและสอดประสานกัน ส่งเสริมการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงินและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเทคโนโลยีทางการเงินในระดับโลก ด้วยการเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลทางการเงินและเสริมความแข็งแกร่งให้กับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเงิน


Bo/Patt/Zhou

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-03-2566)