บทวิเคราะห์ : แนวทางของจีนในการตอบ “โจทย์แห่งการสร้างความทันสมัย”

2023-03-17 14:05:09 | CMG
Share with:

วันที่ 15 มีนาคม ที่กรุงปักกิ่ง นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมการประชุมระดับสูงกับคู่เจรจาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจากพรรคการเมืองโลก และกล่าวสุนทรพจน์สำคัญ นายสี จิ้นผิงได้ระบุถึงวิสัยทัศน์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเกี่ยวกับการหาทางสร้างความทันสมัย และได้ตอบ “โจทย์แห่งการสร้างความทันสมัย” หลายประการ อีกทั้งเสนอข้อริเริ่มอารยธรรมโลกเป็นครั้งแรก  ถือเป็นการเปิดแนวทางของจีนในการเดินหน้าสร้างความทันสมัยของโลกและส่งเสริมความก้าวหน้าด้านอารยธรรมของมวลมนุษย์

จะตอบ “โจทย์แห่งการสร้างความทันสมัย” อย่างไร? นายสี จิ้นผิงมีข้อเสนอ 5 ประการ ได้แก่ 1.ควรยึดหลักประชาชนสำคัญเป็นอันดับแรก เน้นความเป็นมนุษย์ที่มุ่งสู่ความทันสมัย 2.ควรยึดหลักความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเอง บุกเบิกความหลากหลายของเส้นทางการสร้างความทันสมัย 3.ควรสร้างจิตสำนึกที่ลงมือปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์และมีความชอบธรรม รักษาความยั่งยืนของกระบวนการสร้างความทันสมัย 4.ควรเชิดชูจิตใจที่ช่วยเหลือสังคมและพัฒนาตนต่อเนื่อง เพิ่มการเอื้อประโยชน์ของการสร้างความทันสมัย 5.ควรรักษาหัวใจที่มุ่งมั่นและภาวะผู้นำในการสร้างความทันสมัย ข้อเสนอดังกล่าวถือเป็นการชี้ชัดทิศทางกระบวนการสร้างความทันสมัยของมวลมนุษย์อย่างดี

ในที่ประชุมระดับสูงกับคู่เจรจาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจากพรรคการเมืองโลกครั้งนี้ นายสี จิ้นผิงระบุถึงความหมายต่อโลกของการสร้างความทันสมัยแบบจีนอีกครั้ง ย้ำว่า “พยายามสร้างผลงานใหม่ด้านการสร้างความทันสมัยแบบจีนเพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาใหม่ให้กับการพัฒนาของโลก เป็นพลังอุดหนุนใหม่เพื่อบุกเบิกเส้นทางการสร้างความทันสมัยของมวลมนุษย์ สร้างคุณูปการใหม่เพื่อการสร้างสรรค์ทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการสร้างความทันสมัยของมวลมนุษย์” ความใหม่ 3 ประการดังกล่าวชี้ชัดว่า การสร้างความทันสมัยในจีนเป็นการเพิ่มพูนพลังสันติและพลังชอบธรรมของสากล

พรรคคอมมิวนิสต์จีนในฐานะพรรคใหญ่อันดับ 1 ของโลก ได้ให้คำตอบของตนแล้ว ในอนาคต ระหว่างการเดินหน้าสร้างความทันสมัยแบบจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาอย่างมีคุณภาพ รักษาความเป็นธรรมและความชอบธรรมระหว่างประเทศ เดินหน้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแบบอย่างของกันและกันในด้านอารยธรรม แสดงให้โลกเห็นว่า “ใหญ่ก็ควรมีลักษณะท่าทางที่ใหญ่โตองอาจให้สมตน”


(YIM/LING/CAI)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-03-2566)