จีนพิมพ์ออกหนังสือเวียน “แผนปฏิรูปองค์กรของพรรคฯและรัฐบาล”

2023-03-17 14:43:35 | CMG
Share with:

เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนจัดพิมพ์เนื้อหา “แผนปฏิรูปองค์กรของพรรคฯและรัฐบาล” และออกหนังสือเวียนสั่งการให้หน่วยงานในท้องที่ต่างๆปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

ตั้งแต่การประชุมสมัชชาฯ 18 เป็นต้นมา คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนถือการปฏิรูปองค์กรของพรรคฯและรัฐบาลเป็นภาระหน้าที่สำคัญ เพื่อผลักดันระบบบริหารประเทศและความสามารถการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย จึงมีการดำเนินการปฏิรูปองค์กรของพรรคฯและรัฐเชิงลึก ให้การทำงานขององค์กรของพรรคฯและรัฐบาลมีระบบระเบียบมากขึ้นและปรับปรุงใหม่ในภาพรวม

เมื่อเผชิญกับบทบาทหน้าที่ใหม่แห่งยุคสมัย การจัดวางองค์กรของพรรคฯและรัฐบาลแต่เดิม ไม่สามารถสอดคล้องกับความต้องการในการสร้างประเทศให้มีความทันสมัยแบบสังคมนิยมอย่างทั่วด้านและฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน จึงต้องมีการปฏิรูปลงลึกต่อไป

ดังนั้น เป้าหมายสำคัญในตอนนี้คือ สร้างระบบดำเนินงานขององค์กรทั้งพรรคฯและรัฐบาล ให้มีความสมบูรณ์แบบตามหลักวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ


Yim/Ping/Cai

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-03-2566)