การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์ : ภารกิจสำคัญสามประการที่สี จิ้นผิง ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

2023-03-17 08:24:17 | CMG
Share with:

"การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์ เป็นเสาหลักขั้นพื้นฐานของยุทธศาสตร์การสร้างประเทศสังคมนิยมให้ทันสมัยในทุกด้าน" ในรายงานการประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 (เรียกย่อว่า“สมัชชา 20” ) ได้จัดให้การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์เป็นสามหัวข้อพิเศษในการวางแผนงาน

ระหว่างการประชุมสองสภาจีนประจำปี 2023 นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีจีนได้เน้นย้ำอีกครั้งเกี่ยวกับการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์ขณะร่วมประชุมกับสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติและกรรมการสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติ จากการประชุม “สมัชชา 20” ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจนถึงการประชุมสองสภาจีน การชี้นำการทำงานในทั้งสามด้านดังกล่าวของนายสี จิ้นผิงมีความชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกับการวางแผนงานที่เฉพาะเจาะจงลงลึกยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างการประชุมสองสภาในปีนี้ นายสี จิ้นผิงได้ร่วมประชุมกับคณะสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติและกรรมการสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการบ้านเมือง ซึ่งทุกครั้งนายสี จิ้นผิงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขณะร่วมประชุมกับคณะผู้แทนมณฑลเจียงซูในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน นายสี จิ้นผิงชี้ว่า "การเร่งบรรลุการพึ่งพาตนเองและการสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงนั้นเป็นหนทางที่จำเป็นต้องดำเนินต่อไปในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง "

ขณะไปเยี่ยมสมาชิกสมาคมการสร้างประชาธิปไตยแห่งประเทศจีนและสหพันธ์อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแห่งชาติจีนที่กำลังเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาตินั้น นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า “วิสาหกิจภาคเอกชนที่มีความสามารถและความพร้อมควรสร้างนวัตกรรมของตนเอง ขยายบทบาทมากขึ้นเพื่อผลักดันการพึ่งตนเองและการสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงแปลงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นกำลังการผลิต"

คำบรรยาภาพ : นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมการประชุมของคณะผู้แทนมณฑลเจียงซูในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติชุดที่ 14 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มีนาคมปี 2023 (เอื้อเฟื้อภาพโดยสำนักข่าวซินหัว)

นับตั้งแต่การประชุม “สมัชชา 20” ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน นายสี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญหลายครั้ง ได้ออกคำสั่งสำคัญหลายประการ ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นทิศทางในการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนอย่างต่อเนื่อง

ในที่ประชุมเศรษฐกิจส่วนกลางเมื่อปลายปีที่แล้ว นายสี จิ้นผิงชี้ว่า "นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องมุ่งเน้นไปที่การพึ่งตนเองและการสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง"  กำหนดนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมกับนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน นโยบายอุตสาหกรรม และนโยบายสังคมให้เป็น"นโยบายหลัก 5 ประการ" ที่มีบทบาทเป็นเสาหลักการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูง ทั้งนี้ทำให้การสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสถานะและบทบาทโดดเด่นยิ่งขึ้นในการพัฒนาคุณภาพสูงของจีน

ปลายเดือนมกราคมปีนี้ กรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ดำเนินการศึกษาร่วมกันครั้งที่สองเกี่ยวกับการเร่งสร้างโครงสร้างการพัฒนาใหม่ นายสี จิ้นผิงชี้ว่าต้องเร่งฝีก้าวการพึ่งตนเองและการสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาที่ถูกต่างประเทศ “รัดคอ”

เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ กรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ดำเนินการศึกษาร่วมกันครั้งที่สามเกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัยขั้นพื้นฐาน นายสี จิ้นผิงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการ"สร้างรากฐานการพึ่งตนเองและการสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยตนเอง" และ "ขับเคลื่อนให้บรรลุการพัฒนาการวิจัยขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง"

ตั้งแต่มีการชี้ชัดเน้นนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนมาถึงเน้นการแก้ไขปัญหาที่“รัดคอ”  ไปจนถึงการวางแผนส่งเสริมการวิจัยขั้นพื้นฐาน ฯลฯ การวางแผนและสั่งการอย่างต่อเนื่องและลงลึกยิ่งขึ้นดังกล่าว บ่งบอกอย่างชัดเจนถึงความเร่งด่วนและความสำคัญของการพึ่งตนเองและการสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยตนเอง

วันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา มีการเปิดเผยแผนปฏิรูปหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจีน หนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจคือการตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ คำชี้แจงเกี่ยวกับแผนปฏิรูปยังเปิดเผยด้วยว่า การปฏิรูปพรรคและหน่วยงานรัฐครั้งนี้จะส่งเสริมการนำแบบรวมศูนย์และเป็นหนึ่งเดียวของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจะแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนกลาง

การวางแผนงานอย่างรัดกุมดังกล่าวเผยให้เห็นความหมายที่ลึกซึ้งว่า"การที่เราจะสามารถสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยและเข้มแข็งในทุกด้านได้ตามกำหนดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพึ่งตนเองและการสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยตนเองเป็นสำคัญ"

       คำบรรยายภาพ : นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนร่วมปรึกษาหารือกิจการบ้านเมืองกับสมาชิกบางส่วนที่เข้าร่วมการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 1 พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเมื่อวันที่ 6 มีนาคมปี 2023   (เอื้อเฟื้อภาพโดยสำนักข่าวซินหัว)

ด้านทรัพยากรมนุษย์

ขณะร่วมการประชุมของคณะผู้แทนมณฑลเจียงซูในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน นายสี จิ้นผิงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเองกับ เว่ย เฉี่ยว ผู้แทนสภาฯ"ยุคทศวรรษ 1980 " ซึ่งกลับบ้านเกิดและเริ่มต้นทำธุรกิจ  เพื่อทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประเด็นทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาชนบทให้เจริญรุ่งเรือง

"ตอนนี้เรากำลังขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทให้เจริญรุ่งเรือง ต้องการบุคลากรและแรงงานที่มีคุณภาพสูงจำนวนมาก คนหนุ่มสาวและปัญญาชนของเราก็ควรไหลเวียนแบบคู่ขนาน ด้านหนึ่ง พวกเขาจะกลายเป็นชาวเมืองใหม่ในกระบวนการพัฒนาเมือง ในอีกด้านหนึ่ง ชนบทมีความต้องการบุคลากรเป็นจำนวนมาก  สหายอย่างเว่ย เฉี่ยวไปอยู่ที่ชนบทจึงเป็นเรื่องดีมาก ในการนี้ รัฐบาลควรแนะแนวและออกนโยบายสนับสนุนบางประการ” นายสี จิ้นผิงกล่าว

"กุญแจสำคัญในการบริหารกิจการของจีนให้ดีนั้นอยู่ที่พรรค อยู่ที่คน  อยู่ที่ทรัพยากรมนุษย์ " ในความคิดของนายสี จิ้นผิง ทรัพยากรมนุษย์มีสถานะทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งมาโดยตลอด และมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการบรรลุ "ความฝันจีน"

ก่อนหน้านี้ ในระหว่างการศึกษาร่วมกันครั้งที่สามของกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคฯ นายสี จิ้นผิงย้ำว่า "การส่งเสริมการวิจัยขั้นพื้นฐานต้องอาศัยบุคคลากรที่มีพื้นฐานระดับสูง"  ณ โรงเรียนพรรคฯส่วนกลาง นายสี จิ้นผิงย้ำว่า "ต้องกุมกุญแจสำคัญอันได้แก่ทรัพยากรมนุษย์ให้ดี ทุ่มเทปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบันการศึกษาด้วยบุคลากร"

คำปราศรัยอันสำคัญต่างๆของนายสี จิ้นผิงดังกล่าวได้ส่งสัญญาณที่จะส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

ด้านการศึกษา

ขณะร่วมประชุมกับคณะสมาชิกสภาฯจากมณฑลเจียงซู หลังจากฟังรายงานของจาง ต้าตง ครูใหญ่โรงเรียนประถมซินอานเมืองหวยอันเกี่ยวกับการเสริมสร้างการศึกษาระดับพื้นฐาน นายสี จิ้นผิงกล่าวอย่างหนักแน่นว่า "การศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์ที่มีเกียรติแต่ลำบากมาก " "ผู้ทำงานด้านการศึกษาในยุคใหม่ต้องพยายามบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นผู้สร้างและสืบทอดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีน"

นายสี จิ้นผิงกล่าวเพิ่มเติมว่า "การศึกษาของเราต้องทำให้ดีในการดูดซับสิ่งที่ยอดเยี่ยมจากวัฒนธรรมดั้งเดิม 5,000 ปีของจีน ในขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้งความสำเร็จของอารยธรรมตะวันตก เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มี'สี่ความเชื่อมั่นในตัวเอง'(หมายถึงความเชื่อมั่นในหนทาง ทฤษฎี ระบบ และวัฒนธรรมของสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีน)อย่างแท้จริง"

เดือนธันวาคมปีที่แล้ว จีนได้ประกาศ"ความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงลึกปฏิรูปการสร้างระบบอาชีวศึกษาสมัยใหม่" ต่อสาธารณะ นี่เป็นเอกสารเชิงชี้นำฉบับแรกของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนในการวางแผนปฏิรูปการศึกษาหลังการประชุม “สมัชชา 20” ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ปี 2023 กระทรวงศึกษาธิการจีนจะเข้มงวดกวดขันในเรื่องเกี่ยวกับ"การลดสองประการ"(หมายถึงการลดการบ้านและการอบรมหลังเลิกเรียนสำหรับนักเรียน) ในฐานะภารกิจสำคัญ โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับคุณภาพการผลิตบุคลากรระดับอุดมศึกษาด้วยตัวเองในทุกด้าน ฯลฯ งานด้านต่างๆเกี่ยวกับการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาของจีนกำลังดำเนินไปอย่างมั่นคง รวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อย

"ยืนหยัดที่จะพัฒนาการศึกษาเป็นอันดับแรก พึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยตนเอง บุคลากรนำการขับเคลื่อนงานต่างๆ เร่งสร้างประเทศที่แข็งแกร่งด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์" “บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการผลิตบุคลากร ก่อรูปขึ้นเป็นวงจรที่ดี”

จากคำกล่าวในโอกาสสำคัญๆดังกล่าวของนายสี จิ้นผิง เป็นเรื่องที่สังเกตเห็นได้ไม่ยากว่าการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์นั้นในความคิดคำนึงของนายสี จิ้นผิง มีความสำคัญอย่างยิ่ง แผนงานต่างๆที่กำหนดขึ้นในที่ประชุม “สมัชชา 20” ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นกำลังถูกเร่งขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ


YIN/LU

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)