จีนประกาศรายงาน “ประชาธิปไตยสหรัฐฯ ปี 2022”

2023-03-20 14:29:20 | CMG
Share with:

วันที่ 20 มีนาคม เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศจีนประกาศรายงาน “ประชาธิปไตยสหรัฐฯ ปี 2022” โดยยกตัวอย่างและความคิดเห็นจากสื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก เพื่อแสดงให้เห็นสภาพที่แท้จริงของประชาธิปไตยของสหรัฐในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 

แสดงความวุ่นวายด้านประชาธิไตยภายในประเทศของสหรัฐฯ ตลอดจนการที่สหรัฐฯบีบบังคับให้ประเทศอื่นต้องทำตามประชาธิปไตยแบบสหรัฐฯ ทำให้ทั่วโลกเกิดความวุ่นวายและภัยพิบัติ เพื่อให้ชาวโลกได้เห็นถึงโฉมหน้าแท้จริงของประชาธิปไตยแบบสหรัฐฯ 

รายงานชี้ให้เห็นว่าประชาธิปไตยเป็นค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษย์ แต่โลกนี้ไม่มีการเมืองรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ใช้ได้กับทุกประเศ อารยธรรมของมนุษย์มีความหลากหลาย ประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ ก็ควรมีหลายๆ แบบ สหรัฐมีประชาธิปไตยแบบสหรัฐฯ จีนก็มีประชาธิปไตยแบบจีน ประเทศต่างๆ ก็ควรมีประชาธิปไตยที่มีเอกลักษณ์ที่เหมาะสมกับสภาพที่แท้จริงของประเทศต่างๆ ประเทศจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ ทำยังไงจะบรรลุประชาธิปไตยที่ดียิ่งขึ้น ควรพิจารณาและตัดสินใจโดยประชาชนของประเทศนั้น ไม่ใช่มาจากประเทศที่คิดว่าแนวคิดตัวเองดีที่สุด 

รายงานตอนสุดท้ายเน้นว่า เสรีภาพ  ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษย์ชนเป็นเป้าหมายร่วมกันของมนุษย์ เป็นค่านิยมที่มีมาโดยตลอดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน จีนยืนหยัดและพัฒนาประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนที่มีความสมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้นจนถึงปลาย นโยบายการบริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมและแท้จริง ถือประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ จีนยินดีที่จะเสริมการแลกเปลี่ยนด้านปัญหาประชาธิปไตยกับประเทศต่างๆ เผยแพร่ค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษย์คือ สันติภาพ การพัฒนา เสมอภาค ความเที่ยงธรรม ประชาธิปไตยและเสรีภาพ ผลักดันความเป็นประชาธิปไตยของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สร้างคุณูปการให้กับกิจการความก้าวหน้าของมนุษย์ให้มากยิ่งขึ้น

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (15-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-05-2567)