หวัง อี้โทรศัพท์คุยกับที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศของปธน.ฝรั่งเศส

2023-03-24 20:26:34 | CMG
Share with:

จีน พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายเอ็มมานูเอล บองเน่ ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศของประธานาธิบดีฝรั่งเศสตามที่นัดหมาย โดย 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเดินหน้ากระชับการติดต่อของผู้นำระดับสูง การส่งเสริมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านจีน-ฝรั่งเศส และบรรลุความเห็นที่เป็นเอกฉันท์
นายหวัง อี้แนะนำสภาพการเยือนรัสเซียของปธน.สี จิ้นผิงตามความประสงค์ของฝ่ายฝรั่งเศส โดยระบุว่า นี่เป็นการเยือนครั้งสำคัญยิ่งระหว่างประเทศขนาดใหญ่ที่เป็นเพื่อนบ้าน เป็นการเยือนแห่งความร่วมมือ และการเยือนแห่งสันติภาพ ประมุขจีน-รัสเซียบรรลุฉันทามติมากมายในการขยับขยายความร่วมมือทวิภาคี ยืนยันอีกครั้งว่าจะยืนหยัดพหุภาคีนิยม คุ้มครองอำนาจและศักดิ์ศรีของสหประชาชาติ ร่วมกันผลักดันความหลากหลายขั้วของโลก และความเป็นประชาธิปไตยของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับปัญหายูเครน จีนยึดมั่นในจุดยืนขั้นพื้นฐานในการผลักดันให้จัดการเจรจาสันติภาพ แถลงการณ์ร่วมระหว่างผู้นำสูงสุดจีน-รัสเซียได้ให้คำอธิบายที่สำคัญต่อปัญหายูเครน เป็นการส่งเสียงแห่งสันติภาพแก่ประชาคมโลก สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาต่อการเจรจา สอดคล้องกับความปรารถนาร่วมกันของประเทศข้างมาก พร้อมกำหนดทิศทางที่ถูกต้องสำหรับแก้วิกฤตยูเครนด้วยสันติวิธี การหยุดยิงสิ้นสุดสงคราม การฟื้นฟูการเจรจาสันติภาพ และการแก้วิกฤตด้วยวิธีทางการเมืองนั้น ควรเป็นฉันทามติเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับยุโรป
ด้านนายเอ็มมานูเอล บองเน่ ระบุว่า ฝรั่งเศสชื่นชมจีนที่แสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการผลักดันให้จัดการเจรจาสันติภาพ เกี่ยวกับปัญหายูเครน ฝ่ายฝรั่งเศสไม่สนับสนุนให้เกิดความเป็นปรปักษ์ในลักษณะแบ่งค่าย ทั้งฝรั่งเศสและจีนล้วนหวังให้จัดการเจรจาเพื่อสิ้นสุดวิกฤต ฝรั่งเศสยินดีใช้ความพยายามร่วมกันกับจีน ผลักดันให้หยุดสงครามและแสวงหาแผนการแก้ปัญญาอย่างสันติ


LFyimcui

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)