ชาวมณฑลเจ้อเจียงเฉลี่ยใช้จ่ายออกกำลังคนละเกือบ 3,000 หยวน

2023-03-31 13:58:10 | CMG
Share with:

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า  ผลสำรวจด้านการออกกำลังกายของพลเมืองมณฑลเจ้อเจียงประจำปี 2022 แสดงว่า  การบริโภคเพื่อการออกกำลังกายในปี 2022 ของชาวเจ้อเจียงเฉลี่ยต่อคนเป็น 2,834.82 หยวน (ประมาณ 15,000 บาท)

การสำรวจครั้งนี้ครอบคลุมถึงระยะเวลา  ความถี่  ความรุนแรง  วิธี  และสถานที่ของการออกกำลังกาย ตลอดจนระดับการบริโภคเพื่อออกกำลังกาย โดยเงื่อนไขของผู้ที่เข้าร่วมการสำรวจครั้งนี้คือ มีอายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่รวมนักเรียนนักศึกษา  การสำรวจครั้งนี้ได้สุ่มตัวอย่างจำนวน 34,236 คนจาก 48 อำเภอและเมืองของมณฑลเจ้อเจียง

ผลการสำรวจระบุว่า  ปี 2022 สัดส่วนผู้ที่เข้าร่วมการออกกำลังกายของมณฑลเจ้อเจียง คิดเป็น 31.04%  ซึ่งเพิ่มมากกว่า 29.58% เมื่อปี 2021 ประมาณ1.46%  รายการการออกกำลังกายที่ชาวมณฑลเจ้อเจียงนิยมคือ การเดินออกกําลังกายคิดเป็น 51.59% ของผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ ซึ่งมากกว่าการวิ่งและเต้นแอโรบิค


(YIM/ZHOU)

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)