โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับนางไช่ อิงเหวิน เดินทาง "เปลี่ยนเครื่อง" ไปยังสหรัฐฯ

2023-04-06 13:04:46 | CMG
Share with:

เมื่อวันที่ 6  เมษายน ที่ผ่านมา โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับนางไช่ อิงเหวิน เดินทาง"เปลี่ยนเครื่อง" ไปยังสหรัฐฯ โดยกล่าวว่า เราคัดค้านการไปมาหาสู่กันอย่างเป็นทางการสหรัฐฯ กับไต้หวันในทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาด คัดค้านผู้นําภูมิภาคไต้หวันที่เดินทาง "แวะเยือน" ไปยังสหรัฐฯไม่ว่าจะในนามหรือเหตุผลใด ๆ อย่างเด็ดขาด เนื่องจากมองว่าประเด็นนี้ สหรัฐฯละเมิดหลักการจีนเดียวและข้อกําหนดของแถลงการณ์ร่วมระหว่างจีนกับสหรัฐฯ 3 ฉบับ ทางกองทัพคัดค้านประเด็นสหรัฐฯดําเนินการติดต่อกับทางการพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าในทุกรูปแบบ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนยึดมั่นในหน้าที่และภารกิจ ใช้ความระมัดระวังในระดับสูงตลอดเวลา เพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศอย่าง ยืนหยัดรักษาสันติภาพและเสถียรภาพช่องแคบไต้หวันอย่างเด็ดเดี่ยว


Ying/kt/cui

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-04-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-04-2567)