นายซ่ง เถา จัดงานเลี้ยงอำลา หม่า อิงจิ่วและคณะที่มาเยือนเซี่ยงไฮ้

2023-04-07 18:00:14 | CMG
Share with:

เมื่อวันที่ 6 เมษายน ซ่ง เถา ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการไต้หวันแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสำนักงานกิจการไต้หวันแห่งคณะรัฐมนตรีจีน จัดงานเลี้ยงอำลานายหม่า อิงจิ่ว และสมาชิกพรรคที่เดินทางมาเยือนเซี่ยงไฮ้

ซ่ง เถา กล่าวว่าการเยือนของนายหม่า อิงจิ่ว มีความสำคัญยิ่งในเชิงบวกต่อการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนร่วมชาติสองฝั่งช่องแคบไต้หวันและส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างสันติ  หวังว่าพี่น้องร่วมชาติสองฝั่งช่องแคบไต้หวันจะมีการติดต่อแลกเปลี่ยนและการไปมาหาสู่กันบ่อยครั้งยิ่งขึ้น  แผ่นดินใหญ่จะสร้างเงื่อนไขและอำนวยความสะดวกสำหรับสิ่งนี้

ซ่ง เถา ชี้ให้เห็นว่า เพื่อนร่วมชาติสองฝั่งช่องแคบล้วนเป็นคนจีนด้วยกัน  ต้องยึดมั่นในหลักการจีนเดียวและ “ฉันทามติ 1992” เรื่องครอบครัวสามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสมผ่านการปรึกษาหารือ และห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาแทรกแซง  การกระทำที่มุ่งแบ่งแยกดินแดนให้ไต้หวันเป็นเอกราช จะต้องไม่ได้รับการยอมรับ และการสมคบคิดกับกองกำลังภายนอกเพื่อแสวงหา "ความเป็นเอกราชของไต้หวัน" จะต้องล้มเหลว พี่น้องสองฝั่งช่องแคบฯควรหันหน้าเข้าหากัน พร้อมจับมือกันเพื่อร่วมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาวของประชาชาติจีน ร่วมแบ่งปันความรุ่งเรืองของการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่แห่งประชาชาติจีน

หม่า อิงจิ่ว กล่าวว่าการเยือนแผ่นดินใหญ่ครั้งนี้เพื่อไหว้บรรพบุรุษและพูดคุยแลกเปลี่ยน เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าสองฝั่งช่องแคบไต้หวันควรยึดมั่นในรากฐานทางการเมืองร่วมกันของ “ฉันทามติ 1992” กลับมาหารือแลกเปลี่ยนกันบนพื้นฐานนี้ หลีกเลี่ยงสงคราม ร่วมแสวงหาความสงบสุข พี่น้องสองฝั่งช่องแคบฯล้วนเป็นลูกหลานชนชาติจีนด้วยกัน  เราควรร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อส่งเสริมสันติภาพ มุ่งมั่นและร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน


Yim/Patt/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-05-2567)

  • เกาะกระแสจีน (25-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-05-2567)