เรื่องราวของสี จิ้นผิง กับมณฑลกวางตุ้ง (ตอนจบ)

2023-04-19 08:23:47 | CMG
Share with:

ระหว่างวันที่ 10-13 เมษายน ค.ศ. 2023 นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีจีนได้เดินทางไปยังเมืองจ้านเจียง เม่าหมิง และกวางโจว มณฑลกวางตุ้งเพื่อตรวจเยี่ยมวิสาหกิจ ท่าเรือ และชนบท เขาเน้นย้ำว่ามณฑลกวางตุ้งเป็น “กองกำลังแนวหน้า” “พื้นที่นำร่อง” และ “เขตทดลอง”การปฏิรูปและการเปิดประเทศ มีสถานะที่สำคัญและมีบทบาทที่โดดเด่นในการสร้างสรรค์ความทันสมัยแบบจีนโดยรวม ต้องยึดมั่นเป้าหมายการสร้างประเทศให้เข้มแข็งไกรเกรียงและการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของชาติ มุ่งเน้นไปที่ภารกิจอันดับแรกอันได้แก่การพัฒนาคุณภาพสูงและภารกิจเชิงยุทธศาสตร์อันได้แก่การสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ นำพาทั่วประเทศมุ่งสู่การปฏิรูปเชิงลึกอย่างรอบด้าน ขยายการเปิดประเทศระดับสูง ยกระดับการพึ่งพาตนเองและพัฒนาตนเองให้มีความแข็งแกร่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ส่งเสริมการพัฒนาที่ประสานสอดคล้องกันระหว่างเมืองกับชนบทและระหว่างภูมิภาคกับภูมิภาค และด้านอื่น ๆ  ตลอดจนนำพาทั่วประเทศให้เกิดความก้าวหน้าและความทันสมัยแบบจีน

นายสี จิ้นผิงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของมณฑลกวางตุ้ง ตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศ ครั้งที่ 18 เป็นต้นมา เขาได้ไปตรวจเยี่ยมมณฑลกวางตุ้งมาแล้ว 4 ครั้ง  ได้ร่วมประชุมกับคณะผู้แทนมณฑลกวางตุ้งในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ 2 ครั้ง ได้ให้คำแนะนำที่สำคัญหลายครั้งเกี่ยวกับการทำงานของกวางตุ้งให้ดี ได้มอบโอกาส เวทีและภารกิจที่สำคัญให้กับมณฑลกวางตุ้ง 

"ให้เมืองฝากความทรงจำ ให้ผู้คนรำลึกถึงบ้านเกิด"

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคือจิตวิญญาณของเมือง นายสี จิ้นผิงเน้นย้ำหลายครั้งว่า ต้องสืบทอดวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ด้วยจิตวิญญาณที่รับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์และประชาชน

กวางตุ้งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมหลิงหนาน(หลิงหนาน หมายถึงภาคใต้ของจีน ครอบคลุม 3 มณฑล คือ กวางตุ้ง กวางสี และไหหลำ และ 2 เขตบริหารพิเศษ คือ ฮ่องกงและมาเก๊า) มีสถานะทางวัฒนธรรมที่สำคัญมาก เวลาไปตรวจเยี่ยมมณฑลกวางตุ้ง นายสี จิ้นผิงให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการอนุรักษ์และสืบทอดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ณ หย่งชิ่งฝาง เมืองกวางโจว นายสี จิ้นผิงเดินไปตามถนนเพื่อตรวจการปรับปรุงเมืองเก่า การบูรณะปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ศิลปะงิ้วกวางตุ้ง พูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างเป็นกันเองกับบรรดาผู้นิยมชมชอบงิ้วกวางตุ้ง และขอให้พวกเขาสืบทอดและส่งเสริมงิ้วกวางตุ้งให้ดี 

ณ อาคารกว่างจี้โหลว เมืองแต้จิ๋ว นายสี จิ้นผิงเยี่ยมชมผลงานมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของแต้จิ๋ว เขาเน้นย้ำว่าต้องเสริมสร้างการอนุรักษ์และการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ปลูกฝังผู้สืบทอดอย่างแข็งขัน ทำให้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ผลิดอกออกผลอย่างมีเสน่ห์ยิ่งขึ้น

ณ ถนนไผฟาง เมืองแต้จิ๋ว สี จิ้นผิงเดินไปตามถนนเพื่อดูการฟื้นฟูและอนุรักษ์ถนนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การสร้างแหล่งศูนย์รวมวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมและอื่นๆ เขากล่าวว่าต้องอนุรักษ์เขตเมืองเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เมืองอย่างเด่นชัด เพิ่มนัยด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ให้ผู้คนได้รับการศึกษามากขึ้น  

ณ พื้นที่ “ซ่านโถวเสี่ยวกงหยวนไคปู้ชี” สี จิ้นผิงเดินเยี่ยมชมภูมิทัศน์โดยรอบ  รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบูรณะและการใช้ประโยชน์พื้นที่“ไคปู้ชี”  การส่งเสริมการอนุรักษ์และการประยุกต์ใช้งานถนนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ฯลฯ  นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า ในปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนนั้นรวดเร็วมาก การสร้างสรรค์เมืองก็เปลี่ยนไปแทบทุกวัน ยิ่งเป็นเช่นนี้ก็ยิ่งมีความจําเป็นต้องส่งเสริมการอนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ดําเนินการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเมืองภายใต้เงื่อนไขบังคับที่ต้องส่งเสริมการอนุรักษ์ ผสานเข้ากับกลิ่นอายของชีวิตสมัยใหม่อย่างลงตัว ทําให้เมืองเก่าเปี่ยมด้วยพลังดูมีชีวิตชีวา

"ให้ความสำคัญกับการสืบทอดอารยธรรมและการสานต่อวัฒนธรรม ให้เมืองฝากความทรงจำไว้ ให้ผู้คนได้รำลึกนึกถึงบ้านเกิด" ความผูกพันที่มีต่อวัฒนธรรมของนายสี จิ้นผิงแฝงไว้ซึ่งความหมายอันลึกซึ้งและยาวไกล 

“นี่คือสะพานแห่งการสานฝัน สะพานแห่งการรวมใจ สะพานแห่งความมั่นใจในตัวเอง สะพานแห่งการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรือง”

เมื่อเดือนตุลาคมปี 2018  นายสี จิ้นผิงเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ประกาศเปิดสะพานอย่างเป็นทางการพร้อมเยี่ยมชมสะพานแห่งนี้ด้วย

สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊าทอดข้ามอ่าวหลิงติงหยาง ทางทิศตะวันออกเชื่อมต่อเขตบริหารพิเศษฮ่องกง  ทางทิศตะวันตกเชื่อมต่อเมืองจูไห่มณฑลกวางตุ้งและเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ระยะทางรวมประมาณ 55 กิโลเมตร  เป็นโครงการคมนาคมข้ามทะเลขนาดใหญ่พิเศษที่สร้างร่วมกันโดยสามฝ่ายอันได้แก่กวางตุ้ง ฮ่องกงและมาเก๊าเป็นครั้งแรกภายใต้นโยบาย "หนึ่งประเทศสองระบบ" สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊าได้สร้างสถิติโลกหลายประการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งการฟันฝ่าต่อสู้ที่เมื่อถูกภูเขาล้อมรอบทุกด้านก็สร้างถนนและเมื่อถูกแม่น้ำขวางหน้าก็สร้างสะพาน สะท้อนให้เห็นถึงพลังรวมของชาติและความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้วยตนเอง ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงความทะเยอทะยานระดับชาติที่กล้าสร้างสถิติระดับโลก

นายสี จิ้นผิงกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า "นี่คือสะพานแห่งการสานฝัน สะพานแห่งการรวมใจ สะพานแห่งความมั่นใจในตัวเอง สะพานแห่งการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรือง"

การผลักดันการสร้างสรรค์เขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊านั้นเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติที่สำคัญ ซึ่งนายสี จิ้นผิงเป็นผู้ริเริ่ม วางแผน และขับเคลื่อนด้วยตนเอง การเปิดสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊ามีความหมายสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันการสร้างสรรค์เขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า   

"ต้องกุมโอกาสสําคัญในการสร้างเขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า ร่วมมือกับฮ่องกงและมาเก๊าในการเร่งงานที่เกี่ยวข้อง สร้างพื้นที่อ่าวระดับโลกและคลัสเตอร์เมืองระดับโลก" ในการประชุม “สองสภา”ประจำปี 2023 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  นายสี จิ้นผิงฝากความหวังอย่างสูงกับมณฑลกวางตุ้ง

หนึ่งสะพานเชื่อมต่อสามพื้นที่ ทำให้อุปสรรคทางธรรมชาติเปลี่ยนเป็นเส้นทางคมนาคม ความสำเร็จของการก่อสร้างสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ถือเป็นประจักษ์พยานแห่งการปฏิรูและเปิดประเทศของจีนยุคใหม่ที่ทรงพลังมีชีวิตชีวา


IN/LU

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)