ความผูกพันของ“สี จิ้นผิง”ต่อวัฒนธรรม: ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์หมู่บ้านดั้งเดิม (13)

2023-05-02 16:22:55 | CMG
Share with:

เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา  กระทรวงเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทพร้อมกระทรวงการคลังจีนได้ร่วมกันออก "ประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการสาธิตการป้องกันและการใช้ประโยชน์ของหมู่บ้านดั้งเดิมอย่างครบวงจรและต่อเนื่อง  โดยได้ประกาศรายชื่อโครงการสาธิตการป้องกันและการใช้ประโยชน์ของหมู่บ้านดั้งเดิมอย่างครบวงจรและต่อเนื่องในปี 2023 ซึ่งครอบคลุม 35 อำเภอ เมืองหรือเขต  เช่น เขตมี่หยุน กรุงปักกิ่ง, เขตหย่งติ้ง เมืองจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน, เมือง(เมืองที่มีระดับการปกครองเทียบเท่าอำเภอ)ล่างจง  เมืองหนานชง มณฑลเสฉวน ฯลฯ

หมู่บ้านดั้งเดิมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับร้อยนับพันปีนั้นถือเป็นต้นแบบในการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมของจีน สัญลักษณ์อันโดดเด่นของวัฒนธรรมจีนกระจุกตัวอยู่ในหมู่บ้านดั้งเดิม ซึ่งรวมถึง ฤดูกาลทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์จีน จริยธรรมทางนิเวศวิทยาที่มนุษย์กับธรรมชาติรวมเป็นหนึ่งเดียว ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่มีลักษณะแตกต่างกัน ภูมิทัศน์การเกษตรที่เป็นธรรมชาติและเรียบง่าย  หลักปฏิบัติที่สืบทอดจากบรรพบุรุษเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการอบรมสั่งสอนลูกหลาน วิถีชีวิตและประเพณีพื้นบ้านในชนบทที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นต้น

ตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 18 เป็นต้นมา นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีจีน ได้ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านดั้งเดิมและให้คำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์หมู่บ้านดั้งเดิมหลายครั้ง  เขาชี้ว่า"อารยธรรมชนบทเป็นองค์ประกอบหลักของประวัติศาสตร์อารยธรรมประชาชาติจีน หมู่บ้านเป็นต้นแบบของอารยธรรมประเภทนี้  อารยธรรมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการอบรมสั่งสอนลูกหลานเป็นพลังศรัทธา(ซอฟต์พาวเวอร์)ของเรา"

คำบรรยายภาพ : นักท่องเที่ยวอยู่นอกโฮมสเตย์ในหมู่บ้านซีซีหนาน ตำบลซีซีหนาน เขตฮุยโจว เมืองหวงซาน มณฑลอานฮุยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม. ค.ศ.  2019( เอื้อเฟื้อภาพโดยสำนักข่าวซินหัว)

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ.  2013 นายสี จิ้นผิงได้เน้นย้ำในที่ประชุมส่วนกลางว่าด้วยงานชนบทว่า "ชนบทเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมดั้งเดิมของประเทศเรา รากเหง้าของวัฒนธรรมชนบทจะขาดหายไปไม่ได้  ชนบทจะกลายเป็นชนบทที่รกร้างว่างเปล่า เป็นชนบทที่มีแต่เด็กและคนชรา หรือกลายเป็นเพียงบ้านเกิดในความทรงจำไม่ได้”

หมู่บ้านแบบดั้งเดิมเป็นแหล่งรหัสพันธุกรรมที่ไม่มีที่สิ้นสุดของอารยธรรมประชาชาติจีนที่สืบทอดในชีวิตประจำวันของชาวบ้านรุ่นแล้วรุ่นเล่า พวกเขาจำเป็นต้องส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและอนุรักษ์จากรุ่นสู่รุ่น ทั้งยังต้องกระตุ้นให้มีชีวิตชีวาผ่านการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์

นายสี จิ้นผิงได้ให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการอนุรักษ์หมู่บ้านแบบดั้งเดิมหลายครั้ง

-ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในกระบวนการพัฒนาชนบทให้เจริญรุ่งเรือง  ก่อรูปเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาภายในหมู่บ้านดั้งเดิม

เมื่อวันที่ 8 มีนาคมปี 2018 ขณะร่วมการประชุมกับคณะผู้แทนมณฑลซานตงในการประชุมสภาผู้ประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 13 ครั้งที่ 1 นายสี จิ้นผิงได้เน้นย้ำว่า "ต้องให้ความสำคัญกับความปรารถนาของเกษตรกรส่วนใหญ่อย่างเต็มที่ รณรงค์ให้พวกเขามีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม และมีความคิดสร้างสรรค์ เปลี่ยนความปรารถนาในการมีชีวิตที่ดีงามของเกษตรกรส่วนใหญ่ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทให้เจริญรุ่งเรือง ถือการปกป้องผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานของเกษตรกรส่วนใหญ่และส่งเสริมความมั่งคั่งร่วมกันของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นจุดเริ่มต้นและเป้าหมาย”

-เข้าใจความแตกต่างและลักษณะเฉพาะของภูมิภาคต่างๆตามหลักวิทยาศาสตร์ คงไว้ซึ่งภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านดั้งเดิม อนุรักษ์ สืบทอด และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมจากประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่จับต้องได้ เช่น ที่อยู่อาศัยโบราณและอาคารโบราณ เป็นต้น

คำบรรยายภาพ : หลิว ไต้เอ๋อ ผู้สืบทอดงานปักผ้าชนเผ่าถู่เจียซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติแสดงผลงานที่ทำขึ้นเองในหมู่บ้านเลาเชอ ตำบลเหมียวเอ๋อทาน อำเภอหลงซาน มณฑลหูหนานเมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.2022   ( เอื้อเฟื้อภาพโดยสำนักข่าวซินหัว) 

ณ เชิงเขาชิงหลงหลิงในเทือกเขาต้าเปี๋ยซาน มีหมู่บ้านดั้งเดิมที่มีประวัติยาวนานกว่า 400ปีแห่งหนึ่งอันได้แก่ หมู่บ้านเถียนผู้ต้าวาน ตำบลเถียนผู้ อำเภอซินเสี้ยน มณฑลเหอหนาน เมื่อวันที่ 16 กันยายน ค.ศ.2019 นายสี จิ้นผิงได้เน้นย้ำระหว่างการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเถียนผู้ต้าวานว่า การพัฒนากิจการท่องเที่ยวชนบทอย่าได้ทำการรื้อถอนและการก่อสร้างขนาดใหญ่ แต่ควรปรับให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีที่สุด ดำเนินการดัดแปลงและอนุรักษ์หมู่บ้านดั้งเดิมให้ดี

-สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมีชีวิตชีวา ขุดค้น สืบทอด และสร้างสรรค์วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในหมู่บ้านดั้งเดิม

ณ ริมทะเลสาบเอ๋อไห่  หมู่บ้านกู่เซิง ตำบลวานเฉียว เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ต้าหลี่ มณฑลยูนนาน หมู่บ้านดั้งเดิมที่เป็นต้นแบบของชนชาติไป๋ที่มีประวัติยาวนานนับพันปี เมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2015 นายสี จิ้นผิงได้เน้นย้ำระหว่างการตรวจเยี่ยมที่นี่ว่า"การสร้างสรรค์ชนบทใหม่ต้องเดินบนหนทางที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของชนบท ปฏิบัติตามกฎการพัฒนาหมู่บ้าน สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชนบท ใส่ใจในกลิ่นไอวิถีชีวิตของชนบท คงไว้ซึ่งภูมิทัศน์ของชนบท สามารถรักษาไว้ซึ่งภูเขาเขียวและน้ำใส ตลอดจนชวนให้ผู้คนนึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนได้

นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 18 เป็นต้นมา จีนได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์หมู่บ้านดั้งเดิมระดับชาติ ปัจจุบันมีหมู่บ้านดั้งเดิม 8,155 หมู่บ้านที่รวมอยู่ในบัญชีรายชื่อหมู่บ้านดั้งเดิมและใช้ระบบการอนุรักษ์แบบแขวนป้ายชื่อ มีอาคารประวัติศาสตร์และที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิม 539,000 หลังที่ได้รับการคุ้มครอง มีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับมณฑลขึ้นไป 4,489 รายการที่ได้รับการสืบสานและพัฒนา ในประเทศจีนมีความตื่นตัวในการตั้งกลุ่มอนุรักษ์มรดกอารยธรรมทางการเกษตรซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด ด้วยเนื้อหาและคุณค่าที่สมบูรณ์ที่สุด และให้การคุ้มครองอย่างครบวงจรที่สุดในโลก


IN/LU

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (16-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-07-2567)