สี จิ้นผิงให้ความสำคัญกับกิจการชาวจีนโพ้นทะเล

2023-05-09 13:33:41 | CMG
Share with:

เมื่อเช้าวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา  ณ มหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่ง นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีจีนได้พบหารืออย่างเป็นกันเองกับผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาเพื่อมิตรภาพแห่งสมาคมชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลกครั้งที่ 10  นายสี จิ้นผิงกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นในนามคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนพร้อมแสดงความปรารถนาดีจากใจจริงต่อชาวจีนโพ้นทะเลในทั่วทุกมุมโลก

การประชุมสมัชชาเพื่อมิตรภาพแห่งสมาคมชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลกเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนและกระชับมิตรภาพสำหรับผู้บริหารและสมาคมชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลกที่มีบทบาทสำคัญ หัวข้อการประชุมปีนี้คือ "หลอมรวมเชื่อมโยงจีนกับต่างประเทศ ผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติ" โดยมีผู้นำสมาคมชาวจีนโพ้นทะเลประมาณ 500 คนจาก 130 กว่าประเทศและภูมิภาคเข้าร่วมการประชุม

นายสือ ไท่เฟิง กรรมการกรมการเมืองและประธานฝ่ายแนวร่วมแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้และได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมในเช้าวันเดียวกัน เขากล่าวว่าชาวจีนโพ้นทะเลมีความได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครในการหลอมรวมจีนกับต่างประเทศ เป็นสะพานเชื่อมและสายสัมพันธ์ที่สำคัญที่เชื่อมโยงจีนกับทั่วโลก และเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติ เขาหวังว่าชาวจีนโพ้นทะเลที่มีมากมายมหาศาลจะลงลึกปฏิบัติตามแนวคิดว่าด้วยการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติ ส่งเสริมสันติภาพของโลกและมิตรภาพระหว่างจีนกับต่างประเทศอย่างแข็งขัน ส่งเสริมการพัฒนาและความร่วมมือที่ได้ชัยชนะร่วมกันกับทั่วโลกอย่างแข็งขัน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อารยธรรมซึ่งกันและกันระหว่างจีนกับต่างประเทศอย่างแข็งขัน

 นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 18 เป็นต้นมา นายสี จิ้นผิง ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลได้กำหนดยุทธศาสตร์บรรลุการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนโดย เสนอว่า"ประชาชาติจีนที่เป็นเอกภาพและสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นคือรากเหง้าร่วมกันของลูกหลานชาวจีนทั้งในและต่างประเทศ วัฒนธรรมจีนที่ไพศาลและลึกซึ้งเป็นจิตวิญญาณร่วมกันของลูกหลานชาวจีนทั้งในและต่างประเทศ การฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนคือความฝันร่วมกันของลูกหลานชาวจีนทั้งในและต่างประเทศ"  โดยย้ำว่า " ความสมัครสมานสามัคคีของชาวจีนโพ้นทะเลอันไพศาลรวมถึงเครือญาติที่มีความชิดใกล้กันและส่งเสริมให้พวกเขามีบทบาทอย่างแข็งขันในกระบวนการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนนั้นถือเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของพรรคและรัฐบาล"

ในการประชุมเกี่ยวกับกิจการแนวร่วมส่วนกลางในปี 2022  นายสี จิ้นผิง ได้ขอให้ส่งเสริมให้ลูกหลานชาวจีนทั้งในและต่างประเทศสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและฟันฝ่าต่อสู้ รวมพลังที่ยิ่งใหญ่เพื่อฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน

รายงานการประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 20 ระบุว่า "ต้องส่งเสริมและยกระดับกิจการชาวจีนโพ้นทะเล เพื่อก่อรูปขึ้นเป็นขุมพลังที่มีความมุ่งมั่นร่วมกันในการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ"

ถ้อยแถลงที่สำคัญและการวางนโยบายและแผนงานดังกล่าวนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกิจการชาวจีนโพ้นทะเลของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีนายสี จิ้นผิงเป็นแกนนำ ซึ่งได้ให้คำแนะนำตามหลักวิทยาศาสตร์และแนวทางที่เป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานที่เกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเลให้ดี


IN/LU

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)