การรับส่งผู้โดยสารและสินค้าผ่านแดนรถไฟจีน-ลาว เป็นไปด้วยดี

2023-05-15 17:47:18 | CMG
Share with:


วันที่ 13 พฤษภาคม ทางรถไฟจีน-ลาวเปิดใช้งานด้านการรับส่งผู้โดยสารครบรอบ 1 เดือน โดยที่ผ่านมาได้ให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางข้ามแดนสะสมเกิน 10,000 คน/ครั้ง ไทำให้การเดินทางของประชาชนสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น และยังมีความหมายสำคัญต่อการส่งเสริมการไปมาหาสู่กันทางเศรษฐกิจการค้า ร่วมกันสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เพื่อบรรลุการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงอีกด้วย

ช่วงหนึ่งเดือนที่ทางรถไฟจีน-ลาวเริ่มเปิดเดินรถไฟข้ามประเทศจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ ทั้งจีนและลาวเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ จำนวนผู้โดยสารผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเฉลี่ยต่อวันเพิ่มจาก 370 คนในสัปดาห์แรก มาเป็น 490 คนในปัจจุบัน 

หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองปฏิบัติงานการตรวจสอบขบวนรถไฟที่เดินทางเข้าออกจีนมาแล้ว 60 ขบวน โดยอนุมัติให้ผู้โดยสาร จำนวน 13,310 คน/ครั้งจาก 28 ประเทศ  ในจำนวนนี้ขาเข้ามีมากว่าขาออก 11.7% 

ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนปริมาณการขนส่งผลไม้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่ายอดการนำส่งผลไม้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ มังคุด ลำไย ฯลฯ ในรอบปี 2023 จะขยายตัวมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ธนาคารโลกประเมินไว้ว่าทางรถไฟจีน-ลาวสามารถปรับลดต้นทุนการขนส่งระหว่างเมืองคุนหมินกับกรุงเวียงจันทน์ได้มากถึง 40% - 50% และยังสร้างช่องทางโลจิสติกนานาชาติทั้งทางบกและทางทะเลให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

การไปมาหาสู่กันด้านประชาชนและสินค้าจีน-อาเซียน-เอเชียใต้ย่อมจะได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง การเชื่อมต่อด้านการคมนาคมได้เพิ่มความแข็งแกร่งต่อความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และกำลังกลายเป็นทางเลือกใหม่ของบรรดาประเทศรายทาง


LF/bo/yz

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-06-2567)

  • เกาะกระแสจีน (15-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)