เมืองอาร์ซาน,เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในมองโกเลียใน

2023-05-23 14:47:05 | CMG
Share with:

เมือง อาร์ซาน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน

เมืองอาร์ซานมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม มีธรณีสัณฐานของภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และมีน้ำพุร้อนจำนวนมาก  ในช่วงกลางและปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี ดอกโรโดเดนดรอนบนภูเขา อาร์ซาน บานสะพรั่ง ปรากฏออกมาเป็นทิวทัศน์ “ทะเลดอกไม้” ที่สวยงามตระการตายิ่ง 

หลายวันมานี้ ทางการเมือง อาร์ซาน ได้จัดกิจกรรมหลากหลายต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมดอกไม้มากขึ้น และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนปีนี้  

วันที่ 19 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน เทศกาลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชมดอกดอกโรโดเดนดรอน ครั้งที่ 15 ได้จัดขึ้นที่ชายฝั่งทะเลสาบโรโดเดนดรอนในเมือง อาร์ซาน  

ในพิธีเปิดเทศกาลท่องเที่ยวดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายชนิด เช่น   บรรเลงดนตรีตามสถานที่ทางธรรมชาติ   วาดภาพดอกโรโดเดนดรอน และแต่งบทกลอนเกี่ยวกับดอกโรโดเดนดรอน

กิจกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดการผสานระหว่างความงามของดอกโรโดเดนดรอนกับวัฒนธรรมดั้งเดิมและสมัยใหม่ของจีน    และนักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกับทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองแห่งนี้

ในพิธีเปิดเทศกาลท่องเที่ยว  ยังมีการประกาศเส้นทางท่องเที่ยว 5 เส้นทางในเมืองอาร์ซาน ได้แก่  เส้นทางชมดอกไม้, เส้นทางขับรถเที่ยวเอง, เส้นทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุด, เส้นทางท่องเที่ยวเชิงถ่ายภาพ  และเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นการเดินทางตามรอยย้อนประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

นอกจากนี้ ยังมีการประกาศผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในธีมดอกโรโดเดนดรอน 34 ชนิด และอาหารดอกโรโดเดนดรอน 12 ชนิด

วันเดียวกัน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมือง อาร์ซาน ยังได้ประกาศว่า ภูเขาอาร์ซานเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะขับรถเที่ยวเอง  และเมืองอาร์ซานเป็นฐานปฏิบัติการศึกษาวิจัยระหว่างจีน-มองโกเลีย-รัสเซีย ทำให้การท่องเที่ยวของเมืองอาร์ซานมีชื่อเสียงดังยิ่งขึ้น 

วันเดียวกัน ยังมีนักท่องเที่ยวจำนวน 240 คนโดยสารรถไฟท่องเที่ยวขบวนพิเศษ Y591 จากเมืองต้าเหลียนทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เดินทางมายังเมืองอาร์ซานที่มีระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตร เพื่อมาเข้าร่วมเทศกาลท่องเที่ยวที่เมืองอาร์ซานครั้งนี้ 

 ในช่วงระยะเวลา 5 วัน นักท่องเที่ยวที่โดยสารขบวนรถไฟดังกล่าวจะมีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆ ตลอดเส้นทาง และชมทะเลดอกโรโดเดนดรอนบนภูเขาอาร์ซานด้วย   

เนื่องจากรถไฟท่องเที่ยวขบวนพิเศษดังกล่าวมีกำหนดการเดินทางเพียง 4-5วัน มีค่าตั๋วถูก และใช้อัตราความเร็วแบบสบายๆ  จึงได้รับความนิยมจากผู้โดยสารวัยกลางคนและผู้สูงอายุจำนวนมาก


(ying/cai)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)