จีนใช้เทคโนโลยีการบินอวกาศในการสำรวจยอดเขาโชโมลังมา

2023-05-26 12:04:53 | CMG
Share with:

ทีมสำรวจทางวิทยาศาสตร์ของจีนได้พิชิตยอดเขาโชโมลังมา (Qomolangma) อีกครั้ง สิ่งที่น่าสนใจ คือ นักสำรวจจีนใช้เทคโนโลยีการบินอวกาศในการสำรวจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบนยอดเขา

การสำรวจครั้งนี้มีขอบเขตครอบคลุมที่กว้างขึ้นและมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แบตเตอรี่ชนิดใหม่ ได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่างนักสำรวจและทีมงานโครงการสำรวจดวงจันทร์  แบตเตอรี่ชนิดใหม่นี้จะเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความดันอากาศที่ต่ำมากบนยอดเขา

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จีนใช้เทคโนโลยีการบินอวกาศในการสำรวจทางวิทยาศาสตร์บนยอดเขาโชโมลังมา เพราะเมื่อต้นปี 2020    จีนก็เคยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมนำร้อง “เป่ยโต่ว” ในภารกิจวัดความสูงของยอดเขาโชโมลังมาแล้ว 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2020 ทีมสำรวจของจีนที่ประกอบด้วยสมาชิก 8 คนเดินทางถึงยอดเขาโชโมลังมาสำเร็จ ได้ปักหมุด ติดตั้งเสาอากาศระบบดาวเทียมบอกพิกัด (GNSS) และดำเนินกิจการสำรวจต่างๆ บนยอดเขา  

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้ ยังรวมถึงเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมนำร่อง“เป่ยโต่ว” ที่จีนวิจัยพัฒนาด้วยตนเองและมีความแม่นยำสูง นักสำรวจจีนใช้เทคโนโลยี 5G เชื่อมกับเทคโนโลยีดาวเทียมนำร่อง “เป่ยโต่ว” ในการสำรวจยอดเขาโชโมลังมา ทำให้ผลการสำรวจมีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมของปีเดียวกัน จีนประกาศต่อทั่วโลกว่า ความสูงของยอดเขาโชโมลังมาอยู่ที่ 8,848.86 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

จากการสำรวจในครั้งนี้จะเห็นได้ชัดว่า มนุษย์ไม่เพียงต้องการพิชิตยอดเขาโชโมลังมาที่เป็นดินแดนหลังคาโลกเท่านั้น หากยังต้องการพิชิตการสำรวจสูงสุดทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอีกด้วย


(ying/cai)       

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)