นิตยสาร "ฉิวซื่อ" เผยแพร่บทความของ ปธน.สี จิ้นผิง เรื่อง“ความทันสมัยแบบจีนคือความทันสมัยแบบสังคมนิยมที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน”

2023-06-01 14:13:17 | CMG
Share with:

วันที่ 1 มิถุนายน 2023  นิตยสาร "ฉิวซื่อ" ฉบับที่ 11 ได้เผยแพร่บทความสำคัญของ นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางของจีนในหัวข้อ“ความทันสมัยแบบจีนคือความทันสมัยแบบสังคมนิยมที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน”

ในบทความเน้นว่า รายงานการประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ระบุอย่างชัดเจนว่า: “ความทันสมัยแบบจีนคือความทันสมัยแบบสังคมนิยมที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน” นี่คือคำที่บ่งบอกถึงแก่นแท้ของความทันสมัยแบบจีน เป็นสาระพื้นฐานและโดยรวม ความเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเกี่ยวข้องโดยตรงกับทิศทาง ทิศทางความสำเร็จหรือความล้มเหลว และอนาคตของความทันสมัยแบบจีน

บทความชี้ให้เห็นว่าความเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำหนดลักษณะพื้นฐานของความทันสมัยแบบจีน ลักษณะ วัตถุประสงค์ พันธกิจดั้งเดิม ความเชื่อ และข้อเสนอนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำหนดว่าความทันสมัยแบบจีนคือความทันสมัยแบบสังคมนิยม ไม่ใช่ความทันสมัยแบบอื่นใด  พรรคคอมมิวนิสต์จีนปักธงสังคมนิยมที่มีลักษณะแบบจีนโดยตลอด เดินตามแนวทางอย่างแน่วแน่ เพื่อให้แน่ใจว่าความทันสมัยแบบจีนกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นในทิศทางที่ถูกต้อง

พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดถือลัทธิมาร์กซ์เป็นแนวทางอุดมการณ์ เปิดหน้าใหม่ของลัทธิมาร์กซ์ให้ทันสมัยและความเป็นจีนอย่างต่อเนื่อง ให้คำแนะนำทางวิทยาศาสตร์สำหรับความทันสมัยแบบจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดมั่นและปรับปรุงระบบสังคมนิยมที่มีลักษณะแบบจีน ให้การรับประกันเชิงระบบที่แข็งแกร่งสำหรับความก้าวหน้าอย่างมั่นคงของความทันสมัยแบบจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดถือและพัฒนาวัฒนธรรมสังคมนิยมที่มีลักษณะแบบจีน ให้พลังทางจิตวิญญาณที่แข็งแกร่ง ยึดมั่นความเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างแน่วแน่เท่านั้นที่จะทำให้มีอนาคตสดใสและความเจริญรุ่งเรือง ประคองมิให้ความทันสมัยแบบจีนเบี่ยงเบนไปจากแนวทางเดิม สูญเสียจิตวิญญาณ ผิดพลาด และล้มล้าง


Ying/Patt/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (18-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)