จีนปฏิเสธคําพูดของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับจีนในที่ประชุมแชงกรี-ลา ไดอะล็อก

2023-06-04 14:41:14 | CMG
Share with:

คณะผู้แทนจีนที่เข้าร่วมการประชุมแชงกรี-ลา ไดอะล็อก ครั้งที่ 20 ที่สิงคโปร์เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. จัดการประชุมสื่อมวลชนทั้งจีนและต่างประเทศ พล.ท.จิ่ง เจี้ยนเฟิง รองเสนาธิการร่วมของคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางจีนตอบข้อถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับคําพูดของสหรัฐฯ ที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับจีน

ในวันเดียวกันนั้น พล.อ. ลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้กล่าวหาจีนอย่างไม่เป็นจริงหลายครั้งในสุนทรพจน์ของเขา พล.ท.จิ่ง เจี้ยนเฟิงได้เน้นข้อเท็จจริงพื้นฐานสามประการเมื่อพูดถึงปัญหาไต้หวัน: มีจีนเพียงประเทศเดียวในโลก และไต้หวันเป็นส่วนอันศักดิ์สิทธิ์ของดินแดนจีนที่แบ่งแยกไม่ได้ หลักการจีนเดียวเป็นฉันทามติทั่วไปของประชาคมโลก และควรปฏิบัติตามบรรทัดฐานพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบรรลุการรวมชาติของมาตุภูมิเป็นเจตจํานงร่วมกันและเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนจีนทั้งหมดรวมถึงชาวไต้หวัน 

คําพูดที่ไม่เป็นจริงของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับจีนเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงและกลับขาวเป็นดํา ล้วนไม่ถูกต้อง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สหรัฐฯ บิดเบือนหลักการจีนเดียวอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างการไปมาหาสู่อย่างเป็นทางการกับไต้หวัน ปล่อยให้กิจกรรมแบ่งแยกไต้หวันของกลุ่มเอกราชแบ่งแยกไต้หวัน เพิ่มการขายที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นกับไต้หวัน ข้ามช่องแคบไต้หวันบ่อย ๆ แสดงพลกำลังและดึงประเทศอื่น ๆ เข้ามาแทรกแซงปัญหาไต้หวัน ปฏิบัติการตอบโต้ทางทหารที่จีนจัดตั้งขึ้นรอบๆ ทะเลไต้หวัน มุ่งเป้าไปที่กิจกรรมแบ่งแยกดินแดนของกลุ่มเอกราชแบ่งแยกไต้หวัน และการแทรกแซงของกองกําลังภายนอก ซึ่งสมเหตุสมผลและเป็นไปตามความสงบเรียบร้อย  

สหรัฐฯ หวังใช้ไต้หวันปกครองจีน และกลุ่มเอกราชแบ่งแยกไต้หวันพึ่งพาอาศัยอิทธิพลต่างประเทศ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่ เพิ่มความตึงเครียดและทําลายเสถียรภาพ ปัญหาไต้หวันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หลักของจีน และไม่สามารถประนีประนอมและถอยหลังกลับได้ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเตรียมพร้อมสําหรับการต่อสู้ตลอดเวลา และยึดมั่นในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศจีนอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่

เพื่อตอบโต้พล.อ. ลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ในสุนทรพจน์ของเขา พล.ท.จิ่ง เจี้ยนเฟิงกล่าวว่า สาระสําคัญของคําพูดที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ คือการยึดครองความเป็นมหาอำนาจโลกต่อไป

ประเทศจีนสนับสนุนสันติภาพ แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง ประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถเคารพซึ่งกันและกันร่วมมือกันและพัฒนาร่วมกัน และยึดมั่นในหลักการปกครองโลกที่มีความยุติธรรม เมื่อสิบปีที่แล้ว นายสี จิ้นผิงเสนอให้สร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ  โดยตลอดระยะเวลา 10 ปี แนวคิดถูกเปลี่ยนไปสู่การปฏิบัติ จีนเสนอและดำเนินการตามความคิดริเริ่มการพัฒนาระดับโลก ความคิดริเริ่มด้านความปลอดภัยระดับโลก ความคิดริเริ่มด้านอารยธรรมระดับโลก เสนอผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยสาธารณะระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของโลกด้วยความทันสมัยแบบจีน และบรรลุผลสำเร็จที่สำคัญในทุกด้าน 

เอเชียแปซิฟิกเป็นความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค จีนจะหยั่งรากลึก สร้างสรรค์ สร้างความผาสุกให้กับเอเชียแปซิฟิกเสมอ และร่วมมือกันสร้างประชาคมร่วมเอเชียแปซิฟิก 

เกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนใต้ พล.ท.จิ่ง เจี้ยนเฟิงกล่าวว่าหลายปีมานี้ สหรัฐฯ ได้แทรกแซงปัญหาทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่อง และใช้โอกาสนี้ปราบปรามประเทศอื่น ๆ ซึ่งขัดกับความตั้งใจและความพยายามของประเทศในภูมิภาคในการแสวงหาสันติภาพ การพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงอย่างสิ้นเชิง

จีนมีอํานาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้และน่านน้ําใกล้เคียงอย่างไม่อาจโต้แย้งได้ อํานาจอธิปไตย สิทธิและผลประโยชน์ของจีนในทะเลจีนใต้เกิดขึ้นในกระบวนการทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน และสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ จีนสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ด้วยสันติวิธี และจีนมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อพิพาทผ่านการเจรจาและการปรึกษาหารือกับประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงบนพื้นฐานของการเคารพประวัติศาสตร์ ข้อเท็จจริงและกฎหมายระหว่างประเทศมาโดยตลอด จีนเห็นว่าประเทศในภูมิภาคมีความสามารถ มีความมั่นใจ และสติปัญญาในการจัดการปัญหาทะเลจีนใต้ได้ดี ไม่ต้องการให้ประเทศนอกภูมิภาคมายุ่งเรื่องนี้

ในประเด็นความคิดเห็นของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างกองทัพจีน-สหรัฐฯ พล.ท.จิ่ง เจี้ยนเฟิงกล่าวว่า จีนให้ความสําคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพจีน-สหรัฐฯ การติดต่อและการแลกเปลี่ยนระหว่างกองทัพทั้งสองไม่ได้หยุดชะงัก ความรับผิดชอบที่ยากลําบากสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในปัจจุบันอยู่ที่สหรัฐฯ เนื่องจากคําพูดและการกระทําที่ผิดพลาดของสหรัฐฯ ไม่ได้สร้างเงื่อนไขและสร้างบรรยากาศสําหรับการแลกเปลี่ยนการสื่อสารระหว่างกองทัพทั้งสอง


Bo/kt/cui

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-04-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-04-2567)