พรรคนิวปาร์ตี้ไต้หวันระบุ กล้าแบกรับหน้าที่แห่งยุคสมัย ผลักดันสองฝั่งรวมเป็นเอกภาพด้วยสันติวิธี

2023-06-10 17:09:52 | CMG
Share with:

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พรรคนิวปาร์ตี้จัดงานแถลงข่าวที่เมืองไทเปเพื่อแนะนำผลงานเยือนแผ่นดินใหญ่ของจีน นายอู๋ เฉิงเตี่ยน หัวหน้าพรรคกล่าวว่า ไม่มีทางที่ไต้หวันจะแยกตัวเป็นเอกราชได้ พรรคนิวปาร์ตี้ยืนหยัดรวมจีนเป็นเอกภาพด้วยสันติวิธี พี่น้องสองฝั่งช่องแคบไต้หวันเป็นชาวจีนด้วยกัน คัดค้านการให้ไต้หวันเป็นเอกราช ร่วมมือกันส่งเสริมการรวมจีนเป็นเอกภาพด้วยสันติวิธีและฟื้นฟูชนชาติจีน

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน นายอู๋ เฉิงเตี่ยนนำคณะผู้แทนพรรคนิวปาร์ตี้เยือนแผ่นดินใหญ่ และเข้าร่วมการประชุมวิจัยอนาคตแห่งความสัมพันธ์สองฝั่งฯ นางเฉิน ลี่หลิง โฆษกและสมาชิกคณะผู้แทนพรรคกล่าวว่า คณะผู้แทนได้ประสานงานกับแผ่นดินใหญ่ในด้านต่างๆ และได้รับการตอบสนองอย่างดี รวมทั้งปัญหาในด้านพี่น้องร่วมชาติชาวไต้หวัน นักธุรกิจไต้หวัน นักเรียนไต้หวัน คู่สมรสสัญชาติแผ่นดินใหญ่ ตลอดจนเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ การคมนาคม การมีงานทำ การศึกษาของทั้งสองฝ่าย

นอกจากนี้ พรรคนิวปาร์ตี้จะผลักดันสร้างตลาดร่วมของสองฝั่งฯ เสริมการบริการให้กับนักธุรกิจจากแผ่นดินใหญ่


Yim/Ping/Cai

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-09-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-09-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-09-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-09-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-09-2566)