ตัวแทนเยาวชนฮ่องกงของจีนกล่าวสนับสนุนกฎหมายความมั่นคงของชาติในที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนยูเอ็น

2023-06-24 17:19:53 | CMG
Share with:

วันที่ 23 มิ.ย. 66 หรง ซือยุ่น ผู้แทนเยาวชนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนขึ้นพูดในที่ประชุมครั้งที่ 53 ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ แนะนำสภาพการพัฒนาทางสังคมหลังจากฮ่องกงประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงของประเทศในฮ่องกง และแสดงความเห็นชอบด้วยใจจริงของเยาวชนฮ่องกงที่มีต่อ “หนึ่งประเทศสองระบบ”

หรง ซือยุ่นกล่าวว่า “หนึ่งประเทศสองระบบ” ทำให้ฮ่องกงมีโอกาสแบ่งปันทรัพยากรอันกว้างขวางและตลาดอันยิ่งใหญ่ของปิตุภูมิ ทั้งสามารถรักษาระบบทางสังคมและเศรษฐกิจของตน ด้วยสิทธิการบริหารจัดการด้วยตนเองในระดับสูงด้วย ภายหลังกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงของประเทศเริ่มมีผลบังคับใช้ในฮ่องกงแล้ว สังคมฟื้นฟูความมีเสถียรภาพ ได้ปูพื้นฐานสำคัญให้กับการพัฒนาในอนาคต ฮ่องกงเป็นมหานครสากล มีความหวังด้วยความจริงใจที่ว่า ประชาคมโลกเคารพและสรับสนุนความคิดเห็นของเยาวชนชาวฮ่องกงต่อไป


Cui/Dan/Yim

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-06-2567)

  • เกาะกระแสจีน (15-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)