บทวิเคราะห์ : สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสงบสุขเพื่อบรรลุถึงสิทธิมนุษยชน

2023-06-27 13:35:14 | CMG
Share with:

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้ส่งจดหมายแสดงความยินดีไปยังที่ฟอรัมธรรมาภิบาลสิทธิมนุษยชนสากล (Forum on Global Human Rights Governance) 

โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิงชี้ว่า  จีนสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชนผ่านการรักษาความมั่นคง รวมทั้งเคารพอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของทุกประเทศ  ร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาอย่างสันติ และปฏิบัติตามแผนข้อริเริ่มความมั่นคงโลก (Global Security Initiative)  สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความสงบสุข เพื่อบรรลุถึงสิทธิมนุษยชน 

คำพูดดังกล่าวของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้อธิบายอย่างลึกซึ้งถึงความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงและสิทธิมนุษยชน และได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินการตามแผนข้อริเริ่มความมั่นคงโลก เพื่อบรรลุถึงสิทธิมนุษยชน เป็นการเสนอความคิดริเริ่มของจีนสำหรับการรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระบุว่า  ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงส่วนบุคคล สันติภาพและความมั่นคงเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่เป็นพื้นฐานในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หากปราศจากสันติภาพและความมั่นคง สิทธิมนุษยชนทั้งหมดก็ไม่สามารถปรากฎเป็นจริงได้

ปัจจุบัน ธรรมาภิบาลสิทธิมนุษยชนทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายที่หนักหนาสาหัส ประเด็นร้อนด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคยังคงน่าเป็นห่วง  ความขัดแย้งและความไม่สงบในบางภูมิภาคเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และภัยคุกคามความปลอดภัยทั้งแบบดั้งเดิมและในรูปแบบใหม่ๆมีส่วนเกี่ยวพันกัน  วิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เกิดจากสงครามและความขัดแย้งในหลายประเทศ เช่น อัฟกานิสถาน ซีเรีย และลิเบียยังคงยืดเยื้อต่อไป    บางประเทศจงใจยุยงให้เกิดการเผชิญหน้า  สร้างความขัดแย้ง และทำให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้น  การกระทำดังกล่าวของประเทศเหล่านี้เป็นภัยคุกคามใหม่ๆต่อความมั่นคงของโลก   

เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมฟอรั่มเอเชียโปอ๋าวประจำปี 2022 ว่า  “ความมั่นคงเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการพัฒนา การให้มนุษยชาติอาศัยอยู่ในประชาคมความมั่นคงเป็นเงื่อนไขที่แยกออกจากกันไม่ได้”  

ในสุนทรพจน์ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เสนอแผนข้อริเริ่มความมั่นคงทั่วโลกอย่างชัดเจนตรงประเด็น   โดยเน้นว่า โลกของเราควรยึดมั่นในวิสัยทัศน์ความมั่นคงที่ร่วมกันทุกด้าน ร่วมมือกันและมีความยั่งยืน และร่วมกันทำงานเพื่อสร้างแนวทางใหม่สู่ความมั่นคงที่ใช้การเจรจาแทนการเผชิญหน้า ใช้หุ้นส่วนความร่วมมือแทนพันธมิตร และให้มีชัยชนะร่วมกันแทนการแข่งขันที่ต้องมีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะ   แนวคิดดังกล่าวของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประชาคมระหว่างประเทศ      

ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จีนได้ออกคู่มือแนวคิดริเริ่มด้านความมั่นคงโลก(Global Security Initiative Concept Paper) อย่างเป็นทางการ โดยมีการอธิบายถึงแนวคิดและหลักการสำคัญของแผนข้อริเริ่มความมั่นคงทั่วโลกอย่างเป็นระบบ และระบุถึงลำดับความสำคัญ แพลตฟอร์ม และกลไกความร่วมมือ

แผนข้อริเริ่มความมั่นคงโลกได้เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาความมั่นคงของทั่วโลก และแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของจีนในการปรับปรุงธรรมาภิบาลด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลกผ่านการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของโลก 

ความทะเยอทะยานที่โดดเด่นของจีนคือ ทั่วโลกบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืน เพื่อให้ทุกประเทศมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่สันติและมั่นคง ประชาชนของทุกประเทศมีความสงบสุข  และมีหลักประกันสิทธิทุกประการของประชาชนทั่วโลกอย่างเต็มที่  

จีนพยายามขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนข้อริเริ่มความมั่นคงทั่วโลกและสร้างกรอบการรักษาความมั่นคงที่สมดุล มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สงบสุขและปลอดภัยมากขึ้นสำหรับทั่วโลก   และปูพื้นฐานที่ดีแก่การพิทักษ์และบรรลุถึงสิทธิมนุษยชนทุกประการ  

ในปัญหาวิกฤตยูเครน จีนยืนหยัดอยู่เคียงข้างสันติภาพเสมอ จุดยืนหลักของจีนคือ สนับสนุนการพูดคุยเจรจาเพื่อสันติภาพ และส่งเสริมให้ร่วมกันใช้ความพยายาม เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคให้ดีขึ้น   นอกจากนี้ จีนยังได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมหลายครั้ง  

จีนได้ช่วยให้ซาอุดีอาระเบียและอิหร่านกลับมาสานสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้ง  ได้ส่งเสริมความปรองดองในตะวันออกกลาง และทำให้เกิดโอกาสที่หาได้ยากในการบรรเทาวิกฤตด้านมนุษยธรรมในซีเรีย เยเมน และประเทศอื่นๆในตะวันออกกลาง 

จีนยังสนับสนุนการสร้างประเทศอัฟกานิสถานให้กลับมามีสันติ และให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูและพัฒนาอัฟกานิสถาน ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาด้านมนุษยธรรมและผู้ลี้ภัยของอัฟกานิสถานด้วย 

การดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของโลกเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า จีนเป็นประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบในการปรับปรุงธรรมาภิบาลสิทธิมนุษยชนทั่วโลก  

จีนจะยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างสันติ พร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามแผนข้อริเริ่มความมั่นคงทั่วโลก และสร้างโลกที่มีความสงบสุข จีนจะแสดงบทบาทในการพิทักษ์และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง


(in/cai)

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-05-2567)

  • เกาะกระแสจีน (25-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-05-2567)