ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีหญ้า“จวินเฉ่า” – เส้นทางสี จิ้นผิง (42)

2023-07-19 09:26:17 | CMG
Share with:

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2000 ณ หอประชุมมหาศาลาประชาชนมณฑลฝูเจี้ยน

พิธีมอบรางวัลพิเศษครั้งหนึ่งกำลังจัดขึ้นที่นี่ ซึ่งเป็นพิธีมอบรางวัลให้กับบุคคลเพียงคนเดียว และเป็นครั้งแรกที่มณฑลฝูเจี้ยนมอบรางวัล“ผู้สร้างผลงานดีเด่นชั้นหนึ่ง”ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้รับรางวัลคือนายหลิน จ้านซี ผู้คิดค้นเทคโนโลยีหญ้า“จวินเฉ่า”  ผู้มอบรางวัลคือนายสี จิ้นผิง ผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยนในขณะนั้น 

"เรากำหนดต้นแบบเช่นนี้ ประการแรกก็เพราะปัญญาชนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขยันทํางานอย่างไม่เห็นแก่ตัวและได้สร้างคุณูปการในการฟันฝ่าอุปสรรคความลำบากในบางสาขาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และชื่อเสียงระหว่างประเทศ ซึ่งควรได้รับการส่งเสริม  ประการที่สอง ต้องรณรงค์ในวงกว้างให้บรรดาปัญญาชนเข้าร่วมเป็นแนวหน้าของการผลิตและร่วมกระแสการพัฒนามณฑลและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองผ่านวิทยาศาสตร์และการศึกษา อุทิศปัญญาและความสามารถของตน"  นายสี จิ้นผิงกล่าวอย่างชัดเจนในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ว่า "ปัญญาชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเรา จะสามารถสร้างคุณูปการอันยอดเยี่ยม จนเป็นที่จับตาของชาวโลกและเป็นที่เชิดชูของประชาชน ก็ต่อเมื่อได้หลอมรวมปัญญาและความสามารถของตนเข้ากับความต้องการของยุคสมัยเท่านั้น "

นายสี จิ้นผิงกล่าวว่าข้อดีของเทคโนโลยีหญ้าจวินเฉ่านั้นค่อนข้างโดดเด่นทั้งประเทศ ต้องทำให้มันมีบทบาทสําคัญในการบรรเทาความยากจนสู่ความมั่งคั่งต่อไป โดยหวังว่านายหลิน จ้านซีจะถือเอาความสําเร็จเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ "ไต่ภูเขาสูงระดับใหม่ต่อไป กําหนดเป้าหมายการวิจัยและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ เพิ่มความเข้มข้นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการบุกเบิกพัฒนา ยกระดับการประยุกต์ใช้และการเผยแพร่ เพิ่มระดับอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น และสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้นในจุดเริ่มต้นใหม่"

หลังพิธีมอบรางวัลเสร็จสิ้นลง นายสี จิ้นผิงเดินไปหานายหลิน จ้านซี พร้อมถามอย่างใส่ใจว่า" ศาสตราจารย์หลิน คุณมีข้อเสนอแนะอะไรอีกบ้าง? "

คําบรรยายภาพ : หญ้าจวินเฉ่าที่มหาวิทยาลัยเกษตรและวนศาสตร์ฝูเจี้ยน วิทยาเขตฉีซาน (เอื้อเฟื้อภาพโดยสำนักข่าวซินหัว)

เมื่อสบสายตาที่เปี่ยมด้วยความไว้วางใจของนายสี จิ้นผิง  นายหลิน จ้านซีกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า" ผู้คนทั้งในและต่างประเทศมาเรียนรู้และเยี่ยมชมเทคโนโลยีหญ้าจวินเฉ่ามากขึ้นเรื่อย ๆ ดีที่สุดคืออยากให้มีการก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหญ้าจวินเฉ่าระหว่างประเทศ"

นายสี จิ้นผิง ตอบทันทีว่า "หากมีเงื่อนไขพร้อมในการพัฒนาเป็นศูนย์หญ้าจวินเฉ่าที่มีอิทธิพลระหว่างประเทศ ทั้งยังสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปองค์กรของรัฐ ทางมณฑลสามารถให้การสนับสนุนได้"

หญ้าจวินเฉ่าเป็นหญ้าชนิดใหม่ ซึ่งถือเป็นสาขาใหม่ในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีลักษณะคาบเกี่ยวกันระหว่าง "เห็ด" กับ "หญ้า"  เทคโนโลยีหญ้าจวินเฉ่านี้มาจากการประดิษฐ์คิดค้นของนายหลิน จ้านซี

ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 ศตวรรษที่ 20 นายหลิน จ้านซี ซึ่งทํางานอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรฝูเจี้ยนได้ร่วมคณะสำรวจการบรรเทาความยากจนผ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมณฑลฝูเจี้ยน ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่เขตการปฏิวัติเก่าทางตะวันตกของมณฑลฝูเจี้ยน เช่น อำเภอฉางทิง อำเภอซ่างหาง ฯลฯ  และพบว่าเกษตรกรในพื้นที่ยังคงมีฐานะยากจน

"จะช่วยพวกเขาให้หลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างไร?" นายหลิน จ้านซีเห็นว่า อุตสาหกรรมเห็ดกินได้มีประสิทธิผลทางเศรษฐกิจที่ดี ลงทุนน้อยแต่เห็นผลเร็ว สามารถขจัดความยากจนสู่ความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็ว แต่วิธีการดั้งเดิมในการเพาะเห็ด“ต้วนมู่”(ไม้ซุงที่ถูกตัดหรือเลื่อยเป็นท่อนสั้นราว 1-1.5 เมตรสำหรับใช้เพาะเห็ด)นั้นต้องใช้ไม้จํานวนมาก จึงยากที่จะยั่งยืนได้ โดยเฉพาะในอำเภอฉางทิง ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการสูญเสียดินและน้ำค่อนข้างรุนแรง

นายหลิน จ้านซีตัดสินใจที่จะแสวงหาช่องทางในการบรรเทาความยากจนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อปี ค.ศ. 1983 ในห้องปฏิบัติการที่มีสภาพทรุดโทรมภายในวิทยาลัยเกษตรฝูเจี้ยน เขาเริ่มทดลองเพาะเห็ดโดยใช้หญ้าแทนไม้

เดือนตุลาคม ค.ศ. 1986 เห็ดหอมดอกแรกที่เพาะโดยใช้พืชที่เรียกในภาษาจีนว่า “หมางฉี”ก็เติบโตขึ้นในที่สุด เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ.1987 วิทยาลัยเกษตรฝูเจี้ยนได้จัดการประเมินโดยคณะผู้เชี่ยวชาญและลงความเห็นว่า เทคโนโลยีนี้ "เปิดหนทางใหม่ให้กับการพัฒนาการผลิตเห็ดซึ่งไม่ถูกจํากัดโดยทรัพยากรป่าไม้  จึงมีคุณค่าต่อการใช้งานและมีความหมายทางทฤษฎี"

ต่อมาเทคโนโลยีหญ้าจวินเฉ่ามีบทบาทอย่างมากในการต่อสู้เพื่อบรรเทาความยากจนโดยผ่านการบุกเบิกพัฒนาในมณฑลฝูเจี้ยนอย่างรวดเร็ว ได้รับความสนใจจากนายสี จิ้นผิง ผู้ซึ่งแสวงหาหนทางในการอนุรักษ์ระบบนิเวศและบรรเทาความยากจนสู่ความมั่งคั่งมาเป็นเวลานาน


IN/LU

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)