สี จิ้นผิงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

2023-07-24 08:46:35 | สำนักข่าวซินหัว
Share with:

การประชุมว่าด้วยการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจีนเพิ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมื่อเร็วๆนี้ นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีจีนได้ร่วมการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์ โดยอรรถาธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับความจำเป็นที่ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อผลักดันการสร้างสรรค์อารยธรรมนิเวศในกระบวนการพัฒนาใหม่ และได้กำหนดภารกิจเชิงยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญอย่างเป็นระบบเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ประเทศจีนที่สวยงามในทุกด้าน

"ผมให้ความสำคัญกับงานด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด"

นี่คือคำกล่าวของนายสี จิ้นผิงต่อที่ประชุมว่าด้วยการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2018 ที่ประชุมครั้งนั้นได้กำหนดแนวคิดของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ว่าด้วยอารยธรรมนิเวศขึ้นอย่างเป็นทางการ ผ่านไป 5 ปี นายสี จิ้นผิงได้ร่วมการประชุมว่าด้วยการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอีกครั้งพร้อมกล่าวสุนทรพจน์สำคัญ

สุนทรพจน์ต่อที่ประชุมครั้งนี้ นายสี จิ้นผิงได้เน้นย้ำถึง "สิ่งสำคัญ" หลายประการ 

"การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ"

นายสี จิ้นผิงเน้นย้ำว่าตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งชาติชุดที่ 18 เป็นต้นมา จีนได้ถือการสร้างสรรค์อารยธรรมนิเวศเป็นแผนแม่บทพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาชาติจีนและได้ดำเนินการบุกเบิกพัฒนาประการต่างๆอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งในแง่ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความเข้มข้น และผลลัพธ์ที่ได้ การสร้างสรรค์อารยธรรมนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงมากเป็นประวัติการณ์ทั้งในเชิงแนวทาง และภาพรวมตั้งแต่ภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ  นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการสร้างสรรค์ประเทศจีนที่สวยงาม  สุนทรพจน์ของนายสี จิ้นผิงได้สรุป "การเปลี่ยนแปลงสำคัญ" สี่ประการในการสร้างสรรค์อารยธรรมนิเวศตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งชาติชุดที่ 18 ดังต่อไป

 ประการแรก เราเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น ให้ความสำคัญกับการสอดประสานระหว่างภาพรวมกับด้านที่เฉพาะเจาะจง และบริหารจัดการทั้งปัญหาและสาเหตุ ได้บรรลุการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากการแก้ไขปัญหาที่สำคัญไปสู่การกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 

ประการที่สอง ยืนหยัดปรับเปลี่ยนทัศนคติ กำหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพิ่มจิตสำนึกและความคิดริเริ่มของทั้งพรรคและทั้งประเทศอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการสร้างสรรค์อารยธรรมนิเวศ ได้บรรลุการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากการตั้งรับไปสู่การปฏิบัติการเชิงรุก

ประการที่สาม เกาะติดปรับตัวให้ทันยุคสมัย มองโลกให้กว้าง มีความรับผิดชอบและแสดงบทบาทของประเทศใหญ่ ได้บรรลุการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากผู้มีส่วนร่วมสู่การเป็นผู้นำในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโลก 

ประการที่สี่ ทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกฎการสร้างสรรค์อารยธรรมนิเวศ จนก่อรูปเป็นแนวความคิดทางอารยธรรมนิเวศแห่งสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่ บรรลุการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากการสำรวจในภาคปฏิบัติการสู่การชี้นำด้วยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 

นายสี จิ้นผิงย้ำว่าด้วยความพยายามอย่างแน่วแน่ ท้องฟ้าของจีนสดใสยิ่งขึ้น แผ่นดินเขียวขจียิ่งขึ้น น้ำใสสะอาดยิ่งขึ้น แม่น้ำและภูเขาที่ทอดยาวสุดสายตามีสีสันอันหลากหลายมากยิ่งขึ้น ความสำเร็จแห่งการสร้างสรรค์อารยธรรมนิเวศในยุคใหม่เป็นที่สนใจของทั่วโลก และกลายเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงเชิงประวัติศาสตร์ของภารกิจพรรคและประเทศจีนในยุคใหม่

"ความสัมพันธ์ที่สำคัญ"

ปัจจุบัน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนได้เข้าสู่ขั้นการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงโดยเร่งให้เกิดสีเขียวและคาร์บอนต่ำ การสร้างสรรค์อารยธรรมนิเวศยังคงอยู่ในช่วงสำคัญที่ต้องเผชิญแรงกดดันที่ซับซ้อนและเป็นภารกิจที่หนักอึ้ง

สุนทรพจน์ของนายสี จิ้นผิงชี้ให้เห็นว่าแรงกดดันเชิงโครงสร้าง รากฐาน และแนวโน้มที่มีต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของจีนนั้นยังไม่ได้รับการแก้ไขในขั้นพื้นฐาน เขาเน้นย้ำว่าจำเป็นต้องวางแผนและผลักดันการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการพัฒนาใหม่ด้วย ด้วยจุดยืนที่สูงยิ่งขึ้น วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลยิ่งขึ้น และการทุ่มเทที่มากยิ่งขึ้น เพื่อเขียนบทใหม่แห่งการสร้างสรรค์อารยธรรมนิเวศในยุคใหม่ 

เมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาใหม่ในปัจจุบัน นายสี จิ้นผิงชี้ว่าการผลักดันการสร้างสรรค์อารยธรรมนิเวศขั้นต่อไปนั้น จำเป็นต้องจัดการความสัมพันธ์ที่สำคัญหลายประการอย่างถูกต้องภายใต้การชี้นำของแนวคิดว่าด้วยอารยธรรมนิเวศแห่งสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่ดังต่อไป 

ประการแรก ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพสูงกับการอนุรักษ์ระดับสูง 

ประการที่สอง ความสัมพันธ์ระหว่างการเน้นแก้ไขปัญหาที่สำคัญกับการบริหารจัดการอย่างสอดประสานกัน

ประการที่สาม ความสัมพันธ์ระหว่างการฟื้นฟูตามธรรมชาติกับการฟื้นฟูโดยมนุษย์ 

ประการที่สี่ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อจำกัดจากภายนอกกับพลังขับเคลื่อนภายใน 

ประการที่ห้า ความสัมพันธ์ระหว่างคำมั่นสัญญา "คาร์บอนคู่(หมายถึงประเด็นคาร์บอนพีคและความเป็นกลางทางคาร์บอน)" กับปฏิบัติการด้วยความสมัครใจ 

ในที่ประชุมว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศแห่งชาติเมื่อ 5 ปีก่อน นายสี จิ้นผิงได้เสนอหลัก 6 ประการที่ต้องยึดถือเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์อารยธรรมนิเวศอันได้แก่ ยึดมั่นในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ,น้ำใสภูเขาเขียวคือภูเขาเงินภูเขาทอง ,สภาพแวดล้อมทางนิเวศดีคือความผาสุกที่ครอบคลุมประชาชนมากที่สุด,  ภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้ ทุ่งนา ทะเลสาบ และทุ่งหญ้าเป็นประชาคมแห่งชีวิต, อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศด้วยระบบที่เข้มงวดที่สุดและหลักนิติธรรมที่เคร่งครัดที่สุด และร่วมกันแสวงหาการสร้างสรรค์อารยธรรมนิเวศของโลก

จากการยึดมั่นใน "หลัก" 6 ประการสู่การบริหารจัดการ "ความสัมพันธ์สำคัญ 5 ประการ" อย่างถูกต้อง การอรรถาธิบายของนายสี จิ้นผิง เกี่ยวกับการผลักดันการสร้างสรรค์อารยธรรมนิเวศนั้นได้เพิ่มความบริบูรณ์และความลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

"ช่วงเวลาสำคัญ"

นายสี จิ้นผิงเน้นย้ำว่าอีก 5 ปีข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์ประเทศจีนที่สวยงาม

ในการประชุมครั้งนี้ นายสี จิ้นผิงได้กำหนดภารกิจเชิงยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญอย่างเป็นระบบสำหรับผลักดันการสร้างสรรค์ประเทศจีนที่สวยงามในทุกด้าน ซึ่งรวมถึงการลงลึกต่อสู้อย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดอุปสรรคและความยากลำบากในการป้องกันและแก้ไขมลภาวะ ,เร่งเปลี่ยนรูปแบบสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ, มุ่งเน้นยกระดับความหลากหลาย ความมั่นคง และความยั่งยืนของระบบนิเวศ, ขับเคลื่อนเรื่องระดับคาร์บอนสูงสุดและความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง และรักษาบรรทัดฐานในการสร้างสรรค์ประเทศจีนที่สวยงาม ฯลฯ

"ประเทศจีนที่สวยงาม"  คือสิ่งที่นายสี จิ้นผิงใฝ่ฝันมาโดยตลอด

เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2013 ขณะร่วมการประชุมกับคณะผู้แทนประชาชนมณฑลเจียงซูในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติชุดที่ 12 ครั้งที่ 1  นายสี จิ้นผิงย้ำว่าจำเป็นต้องขับเคลื่อนการสร้างสรรค์อารยธรรมนิเวศอย่างแข็งขัน พยายามสร้างสรรค์ประเทศจีนที่สวยงาม

เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2018 นายสี จิ้นผิงเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าด้วยการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติว่า อารยธรรมนิเวศเป็นภารกิจที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม ร่วมกันสร้างสรรค์และร่วมกันแบ่งปัน ต้องแปรการสร้างประเทศจีนที่สวยงามให้เป็นปฏิบัติการโดยสมัครใจของประชาชนทุกคน

เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2021 นายสี จิ้นผิงชี้ให้เห็นระหว่างการประชุมกลุ่มครั้งที่ 29 ของกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 ว่า จีนที่สวยงามเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยและเข้มแข็งภายในกลางศตวรรษนี้    ฯลฯ

ในที่ประชุมครั้งนี้ นายสี จิ้นผิงชี้ให้เห็นว่าการสร้างประเทศจีนที่สวยงามเป็นเป้าหมายสำคัญในการสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยในทุกด้าน

อย่างที่นายสี จิ้นผิง กล่าว การสร้างสรรค์อารยธรรมนิเวศไม่ได้หมายถึงการถือเงินสดจำนวนมากไว้ในมือ แต่ทำเพื่อประวัติศาสตร์และคนรุ่นหลัง

ในที่ประชุมครั้งนี้ นายสี จิ้นผิงได้สั่งการใหม่ โดยกำหนดให้การสร้างสรรค์ประเทศจีนที่สวยงามอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นในการสร้างสรรค์ประเทศที่แข็งแกร่งและการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองแห่งชาติ ผลักดันการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในเมืองและชนบทให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด บรรลุผลเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างสรรค์ประเทศจีนที่สวยงาม ผลักดันการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงด้วยสภาพแวดล้อมทางนิเวศที่มีคุณภาพสูง และเร่งขับเคลื่อนความทันสมัยที่มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน


IN/LU

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)