สี จิ้นผิงเน้นต้องผลักดันเสฉวนพัฒนาอย่างทันสมัยแบบจีน พร้อมแวะตรวจเยี่ยมเมืองฮั่นจงมณฑลส่านซี ก่อนกลับปักกิ่ง

2023-07-30 13:18:07 | CMG
Share with:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางของจีนกล่าวเน้นขณะดูงานที่มณฑลเสฉวนว่า ต้องศึกษาและปฏิบัติตามเจตนารมณ์สมัชชา 20 ต้องยึดภารกิจศูนย์กลางของพรรคและกระบวนการในยุคใหม่ ยึดเนื้อหาตามหลักวิทยาศาสตร์และข้อเรียกร้องแก่นแท้ของความทันสมัยแบบจีน ยึดภารกิจอันดับแรกในการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง ปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาใหม่ สร้างโครงสร้างการพัฒนาใหม่ ส่งเสริมความมั่งคั่งร่วมกันในทุกด้านทุกขั้นตอนของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ผลักดันการปฏิรูปด้านรูปแบบการพัฒนา พลังการพัฒนา ขอบเขตการพัฒนาและคุณภาพการพัฒนา เปิดหน้าใหม่แห่งการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงของจีน มณฑลเสฉวนต้องยึดฐานะและภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของตนจากภาพรวมของประเทศ โดยคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่น กำหนดแนวคิดการพัฒนาและทิศทางการพยายามอย่างแน่ชัด เสริมจุดแข็ง อุดจุดอ่อน พยายามให้ประสบผลคืบหน้าใหม่ในการยกระดับการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัย ผลักดันการฟื้นฟูชนบท และเสริมการบริหารระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ผลักดันให้งานพัฒนาเสฉวนในยุคใหม่ก้าวสูงขึ้นอีกขั้น พยายามเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเสฉวนที่ทันสมัยแบบจีน

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 25- 27 กรกฎาคม นายสี จิ้นผิงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่เมืองกว่างหยวนและเมืองเต๋อหยางของมณฑลเสฉวนตามลำดับ โดยช่วงบ่ายวันที่ 25 กรกฎาคม นายสี จิ้นผิงเดินทางถึงอำเภอเจี้ยนเก๋อ เมืองกว่างหยวน เข้าเยี่ยมชมเส้นทางโบราณชุ่ยหยุนหลาง และบ่ายของวันที่ 26 กรกฎาคม นายสี จิ้นผิงเดินทางไปยังอาคารใหม่ของพิพิธภัณฑ์ซานซิงตุย เยี่ยมชมนิทรรศการประวัติศาสตร์งานขุดค้นซากโบราณสถานซานซิงตุยและผลงานด้านอารยธรรมเสฉวนโบราณ

ต่อจากนั้น เช้าวันที่ 27 กรกฎาคม นายสี จิ้นผิงได้รับฟังรายงานจากคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนและทางการมณฑลเสฉวน ได้กล่าวชื่นชมผลงานด้านต่างๆ และหวังว่าเสฉวนจะทุ่มกำลังผลักดันการนวัตกรรมและปรับเปลี่ยนผลสำเร็จทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพร้อมกัน พยายามสร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัยอย่างตรงจุด ผลักดันการฟื้นฟูชนบทอย่างรอบด้าน อีกทั้งเสริมสร้างการป้องกันและรักษาระบบนิเวศแม่น้ำแยงซีและฮวงโหตอนต้นอย่างต่อเนื่อง

นายสี จิ้นผิงระบุว่า ต้องเปิดขอบเขตและช่องทางใหม่แห่งการพัฒนา สร้างพลังขับเคลื่อนและข้อได้เปรียบใหม่ด้วยการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นแนวโน้มหลัก อันเป็นข้อเรียกร้องเร่งด่วนแห่งการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง ต้องอาศัยการนวัตกรรมโดยเฉพาะการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทำให้เกิดการปฏิรูปปรับเปลี่ยนด้านพลังขับเคลื่อน เสฉวนต้องแสดงข้อได้เปรียบที่มีมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยจำนวนมาก บุคลากรด้านการนวัตกรรมที่มีอยู่มาก และข้อได้เปรียบที่ระบบอุตสาหกรรมค่อนข้างสมบูรณ์ อีกทั้งมีพื้นฐานอุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง ทุ่มเทกับการนวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนผลสำเร็จทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพร้อมกัน ต้องปรับปรุงระบบการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประสานเข้ากับพลังและทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติอย่างแข็งขัน ปรับปรุงโครงสร้างทรัพยากรด้านการนวัตกรรม พยายามประสบผลคืบหน้าด้านเทคนิคที่เป็นหัวใจสำคัญหลายประการ พยายามสร้างฐานด้านการนวัตกรรมในภาคตะวันตกของจีน

นายสี จิ้นผิงเน้นว่า เสฉวนเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการพัฒนาของจีน มีบทบาทสำคัญที่มีอัตลักษณ์ในภาพรวมการพัฒนาของชาติ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์บุกเบิกภาคตะวันตก ต้องอาศัยข้อได้เปรียบที่มีอัตลักษณ์แห่งอุตสาหกรรมการผลิต สร้างคุณประโยชน์ให้กับความปลอดภัยด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานของประเทศ เชื่อมโยงกับการวางแผนใหม่ด้านอุตสาหกรรมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกด้วยคุณภาพสูง ต้องเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอัตลักษณ์และข้อได้เปรียบ และอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์เป็นทิศทางหลัก เร่งยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม วางแผนล่วงหน้ากับอุตสาหกรรมอนาคต ส่งเสริมให้เศรษฐกิจดิจิทัลประสานกับเศรษฐกิจตัวจริงอย่างลุ่มลึก สร้างระบบอุตสาหกรรมที่มีอัตลักษณ์และข้อได้เปรียบของเสฉวน ต้องวางแผนการสร้างระบบพลังงานแบบใหม่ตามหลักวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมพลังงานหลายอย่าง อาทิ น้ำ ลม แสง ไฮโดรเจน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้นเสริมการพัฒนากัน ต้องเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการผลิตและอุปทานด้านธัญญาหารและทรัพยากรสินแร่เชิงยุทธศาสตร์ สร้างฐานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองอุปทานสินค้าเบื้องต้นสำคัญแห่งชาติ ต้องยืนหยัดการวางแผนการทำงานร่วมระหว่างมณฑลเสฉวนกับนครฉงชิ่งที่ควบคู่ไปด้วยกัน ส่งเสริมการพัฒนาอย่างประสานงานของเมืองเฉิงตู-นครฉงชิ่ง สร้างฐานเชิงยุทธศาสตร์ที่เปิดสู่ภาคตะวันตกและฐานใหม่ที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างประเทศ กลายเป็นพื้นที่เติบโตที่สำคัญและแรงขับเคลื่อนใหม่แห่งการนำการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงในภาคตะวันตก

นายสี จิ้นผิงให้ความสำคัญต่อการสืบทอดประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มแม่น้ำฮั่นเจียงเป็นอย่างยิ่งด้วย โดยวันที่ 29 กรกฎาคม ระหว่างทางกลับปักกิ่ง นายสี จิ้นผิงได้แวะตรวจเยี่ยมเมืองฮั่นจง เยี่ยมชมนิทรรศการด้านโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ รับทราบความเป็นมาทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และสภาพการทำงานด้านอนุรักษ์โบราณวัตถุของเมืองฮั่นจง เขาเน้นว่า โบราณวัตถุรองรับอารยธรรมที่รุ่งโรจน์ สืบทอดวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และผูกพันอยู่กับจิตวิญญาณแห่งชนชาติ ต้องแสดงบทบาทสำคัญของพิพิธภัณฑ์ในการรักษา สืบทอด วิจัยค้นคว้าและจัดแสดงอารยธรรมของมนุษย์ ปกป้องชีพจรแห่งวัฒนธรรมประชาชาติจีน ทำให้โบราณวัตถุมีชีวิตชีวา ขยายบทบาทของวัฒนธรรมประชาชาติจีน


(Yim/Cui)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)