มณฑลฝูเจี้ยนของจีนจัด “สัปดาห์จีน-อาเซียน 2023”

2023-08-07 15:05:38 | CMG
Share with:

วันที่ 6 สิงหาคม มีพิธีเปิด“สัปดาห์จีน-อาเซียน 2023” โดยมีศูนย์จีน-อาเซียน สำนักงานกิจการต่างประเทศมณฑลฝูเจี้ยน และเทศบาลเมืองฝูโจวร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยจัดขึ้นที่มณฑลฝูเจี้ยน เจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำจีน ผู้เชี่ยวชาญคลังปัญญา ผู้แทนจากสื่อมวลชน ฯลฯรวมแล้วเกือบ 300 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  พิธีเปิดมีการถ่ายทอดสดออนไลน์มีผู้เข้าชมและส่งความคิดเห็นมากกว่า 3 ล้านคน

นายสื่อ จงจวิ้น เลขาธิการศูนย์จีน-อาเซียน กล่าวว่าถึงแม้สถานการณ์ระหว่างประเทศจะมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างมาก การฟื้นฟูของทั่วโลกหลังโรคระบาดก็เผชิญหน้ากับความท้าทายต่าง ๆ แต่กลุ่มอาเซียนยังทุ่มเทรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคมาโดยตลอด ยังคงมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดี ภายใต้สถานการณ์ใหม่ ๆ จีน-อาเซียนกำลังร่วมมือกันอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ ส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจกันด้านยุทธศาสตร์ ความเข้าใจและความผูกพันระหว่างประชาชน ขับเคลื่อนกระบวนการการรวมกลุ่มทางภูมิภาค สร้างสรรค์ให้กลายเป็นการสร้างสมดุลและกระตุ้นการพัฒนาที่มั่นคงในภูมิภาคและของโลก ร่วมสร้างสรรค์และร่วมแบ่งปันบ้านเรือนอันสวยงามของทั้งสองฝ่ายในอนาคต 

โดยทางศูนย์จีน-อาเซียนหวังว่า ชุดกิจกรรม“สัปดาห์จีน-อาเซียน” จะสามารถส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่ง บรรลุเป้าหมายร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ขับเคลื่อนความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านของจีน-อาเซียนมีการพัฒนาอย่างครอบคลุม ทรงคุณภาพ และมีความยั่งยืน 

ด้านนาย Satvinder Singh รองเลขาธิการอาเซียน ผู้แทน ดร. เกา กิม ฮวน (Dr. Kao Kim Hourn) เลขาธิการอาเซียนกล่าวว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-จีน ถือเป็นความสัมพันธ์ที่มีพลัง มีเนื้อหาสาระและเป็นประโยชน์ต่อกันและกันมากที่สุด ท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆ ทั้งสองฝ่ายควรพิจารณาสถานการณ์ใหม่และลักษณะใหม่ของการฟื้นฟูทั่วโลกหลังโรคระบาด ดำเนินการขุดค้นศักยภาพ มีความร่วมมือด้านนวัตกรรมในขอบเขตต่าง ๆ เช่นการค้าเสรีและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพิ่มพลังขับเคลื่อนในด้านความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างอาเซียน-จีนให้การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

บรรดาผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างเน้นบทบาทสำคัญของศูนย์จีน-อาเซียนในส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการแปลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและบุคลากร แสดงความชื่นชมอย่างสูงต่อศูนย์จีน-อาเซียนในการสร้างสรรค์ “สัปดาห์จีน-อาเซียน” หวังว่าแพลตฟอร์มนี้จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจระหว่างจีน-อาเซียนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนในขอบเขตต่าง ๆ ทำคุณประโยชน์ต่อสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคและของโลก 


(Bo/Zi)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-05-2567)