ปักกิ่งกำหนดแนวทางบูรณะฟื้นฟูหลังอุทกภัย

2023-08-10 11:54:53 | CMG
Share with:

เนื่องด้วยผลกระทบจากไต้ฝุ่น“ทกซูรี” กรุงปักกิ่งมีฝนฟ้าคะนองอย่างหนักระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม ล่าสุด สำนักงานสารนิเทศรัฐบาลปักกิ่งจัดการประชุมแถลงข่าวว่าด้วยสภาพการป้องกันและกู้ภัยน้ำหลากในวันที่ 9 สิงหาคม

นายเซี่ย หลินเม่า กรรมการถาวรคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำกรุงปักกิ่ง และรองผู้ว่าการกรุงปักกิ่งคนที่ 1 ระบุในที่ประชุมว่า ลำดับต่อไปทั่วทั้งกรุงปักกิ่งจะวางแผนและประสานงานในเชิงรวม ปฏิบัติงานการบูรณะฟื้นฟูหลังอุทกภัยให้ดีอย่างรอบด้าน โดยแนวทางหลักๆ คือ “ใช้เวลา 1 ปีบูรณะฟื้นฟูในภาพรวม และใช้เวลาอีก 3 ปียกระดับและมาตรฐานในทั่วทุกด้าน”

“ใช้เวลา 1 ปีบูรณะฟื้นฟูในภาพรวม” หมายถึง สร้างเสริมสิ่งปลูกสร้างด้านชลประทานเชิงป้องกันที่ประสบภัยน้ำท่วม เสร็จสิ้นการบูรณะฟื้นฟูและก่อสร้างเพิ่มความมั่นคงของบ้านพัก โดยจะสร้างบ้านใหม่ให้เกษตรกรในตำแหน่งที่ตั้งเดิมของบ้านเรือนที่พังถล่ม เลือกหาทำเลที่ตั้งของสถานรองรับผู้ประสบภัย เพิ่มขีดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจร พลังงาน โทรคมนาคม และสิ่งปลูกสร้างด้านบริการสาธารณะ เช่น การศึกษา สาธารณสุข เป็นต้น ประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในขั้นพื้นฐาน

“ใช้เวลาอีก 3 ปียกระดับและมาตรฐานในทั่วทุกด้าน” หมายถึง ใช้เวลาประมาณ 3 ปี ปฏิบัติงานการบูรณะฟื้นฟูหลังอุทกภัยอย่างรอบด้าน ปรับเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาภัยอย่างชัดแจ้ง พร้อมกระตุ้นให้เขตประสบภัยเพิ่มพูนความสามารถอย่างชัดเจน พัฒนาสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่สุขสบายให้มวลชน

“บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว” คือ มองในระยะยาว วางแผนในภาพรวม ปรับปรุงสมรรถนะการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ประสบภัย ยกระดับการประกันด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านสาธารณะขั้นพื้นฐานในทั่วทุกด้าน ปรับเพิ่มคุณภาพและประสิทธิผลของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนมีบ้านที่อยู่ใหม่ที่มั่นคงปลอดภัยและสวยงามน่าอยู่ยิ่งขึ้น


LFyimyz

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-05-2567)

  • เกาะกระแสจีน (25-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-05-2567)