สี จิ้นผิงสร้างความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ปลุกคนทั้งชาติเสพติดการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

2023-08-11 08:03:08 | สำนักข่าวซินหัว
Share with:

8 สิงหาคม ค.ศ. 2023 เป็นวันออกกำลังกายแห่งชาติครั้งที่ 15 ของจีน

นับตั้งแต่กำหนดให้มีวันออกกำลังกายแห่งชาติเมื่อปี ค.ศ.2009 เป็นต้นมา "การออกกำลังกายคือยาวิเศษ" ได้ฝังรากลึกในหัวใจของผู้คน ปัจจุบัน อายุขัยเฉลี่ยของประชากรจีนเพิ่มขึ้นเป็น 78.2 ปี และดัชนีหลักที่ใช้ชี้วัดสุขภาพของประชาชนอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง

 "ดัชนีชี้วัดที่สำคัญทันสมัยที่สุดคือสุขภาพที่ดีของประชาชน นี่คือรากฐานของชีวิตที่มีความสุข" ตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18 เป็นต้นมา คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งมีนายสี จิ้นผิงเป็นแกนนำ ได้ยกระดับการออกกำลังของประชาชนทั้งประเทศให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติ จัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ส่งเสริมการบูรณาการการออกกำลังกายให้บังเกิดผลต่อสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริง ส่งผลให้การออกกำลังกาย สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศมีความก้าวหน้าทุกด้านประสบความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์

 นายสี จิ้นผิงเน้นย้ำว่ากีฬาเป็นหนทางสำคัญในการพัฒนาสุขภาพประชาชน และเป็นวิธีการสำคัญเพื่อตอบสนองความปรารถนาของประชาชนที่ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาของประชาชนในทุกด้าน

"หากกีฬาเข็มแข็ง จีนก็แข็งแกร่ง หากประเทศชาติรุ่งโรจน์ กีฬาก็ย่อมเจริญรุ่งเรือง" เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2017 ขณะนายสี จิ้นผิงได้พบกับผู้แทนหน่วยงานกีฬาและบุคคลระดับสูง โดยย้ำว่ากีฬามีนัยสื่อถึงความเป็นหนุ่มสาว สุขภาพที่ดี และความมีชีวิตชีวา ซึ่งเกี่ยวข้องกับความผาสุกของประชาชนและอนาคตของประเทศชาติ

"ต้องผลักดันให้ดำเนินการเพื่อสุขภาพแต่เนิ่นๆ สร้างรูปแบบใหม่ในการส่งเสริมสุขภาพผ่านการออกกำลังกายที่หน่วยงานด้านกีฬา สาธารณสุขและสุขภาพให้ความร่วมมือและให้สังคมทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วม" นายสี จิ้นผิงกล่าวเน้นเช่นนี้ในที่ประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุขและกีฬา เมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2020

เมื่อยืนอยู่ ณ จุดที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีนายสี จิ้นผิง เป็นแกนนำได้กำหนดนโยบายสําคัญเกี่ยวกับการเร่งสร้าง “ประเทศให้เข้มแข็งด้านกีฬา” โดยถือประชาชนเป็นกำลังหลักในการพัฒนากิจการกีฬา ถือการตอบสนองความต้องการออกกำลังกายของประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาทุกด้านของประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นและเป้าหมายของการกีฬา

"แผนห้าปีฉบับที่ 14" และเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวปี 2035 ของจีนได้ระบุอย่างชัดเจนถึงเป้าหมายที่จะบรรลุการสร้างสรรค์“ประเทศให้เข้มแข็งด้านกีฬา”และ “ประเทศจีนที่มีสุขภาพดี”ภายในปี ค.ศ.2035

ณ สิ้นปี ค.ศ. 2022  ประเทศจีนมีสนามกีฬารวม 4,226,800 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 3,702 ล้านตารางเมตร ประชาชนกว่า 500 ล้านคนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และมากกว่า 90% ของชาวเมืองและชนบทผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายแห่งชาติ...

ปัจจุบัน อำเภอและเขตมากกว่า 96% ในจีนได้รณรงค์วิถีการดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพดีทั้งประเทศ และได้สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพมากกว่า 80,000 แห่ง เช่น โรงอาหารเพื่อสุขภาพและทางเดินเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ได้ขับเคลื่อนการพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาที่มีการแข่งขันในทุกด้านและสมดุล ได้ยกระดับสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยระดับความรู้ด้านสุขภาพของประชาชนได้เพิ่มขึ้นเป็น 25.4%...

จากการส่งเสริมให้ประชาชนปีนเขาเพื่อสุขภาพไปจนถึงส่งเสริมให้คนทุกเพศทุกวัยทั่วประเทศออกกำลังกาย จากการกำหนดให้การออกกำลังกายเป็นยุทธศาสตร์ชาติ  ไปจนถึงการกำหนดยุทธศาสตร์ “ประเทศจีนที่มีสุขภาพดี” นายสี จิ้นผิงใส่ใจอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน การยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ


  IN/LU

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)