มณฑลหยุนหนันจัดฟอรั่มผู้ว่าการมณฑลของระเบียงเศรษฐกิจ GMS

2023-08-19 14:28:41 | CMG
Share with:

สำนักข่าวจีนรายงานว่า   วันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา  ฟอรั่มระดับผู้ว่าการมณฑลของระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ประจำปี 2023 ได้จัดขึ้นที่เมืองคุนหมิง  เมืองเอกมณฑลหยุนหนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน  ฝ่ายต่าง ๆ ที่เข้าร่วมฟอรั่มครั้งนี้ระบุว่า  ควรทุ่มกำลังส่งเสริมความสะดวกของการค้าผลิตผลการเกษตร เพื่อพัฒนาให้เป็นจุดเด่นของความร่วมมือ GMS 

ฟอรั่มครั้งนี้รวมถึงการประชุมโต๊ะกลม  โรดโชว์  และการวิจัยภาคสนาม  เป็นต้น  มีผู้รับผิดชอบด้านอุตสาหกรรม  การค้า  และพาณิชย์จากประเทศสมาชิก GMS  ผู้บริหารระดับเมือง  จังหวัด  และรัฐริมฝั่งแม่น้ำโขง  เอกอัครราชทูตและกงสุลประจำจีนจากประเทศ GMS ตลอดจนผู้แทนจากธนาคารเอเชียและองค์การระหว่างระเทศอื่น ๆ ได้เข้าร่วมฟอรั่มครั้งนี้

จากสถิติพบว่า  ปี 2022 มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับ 5 ประเทศริมแม่น้ำโขงมีถึง 416,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย กัมพูชา  เมียนมา  และเวียดนาม  และเป็นคู่ค้าใหญ่เป็นอันดับ 2 ของลาว  จีนกับ 5 ประเทศริมแม่น้ำโขงล้วนเป็นประเทศสมาชิกข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างจีน-อาเซียน  และเป็นสมาชิกของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) จึงเร่งให้ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงพัฒนาอย่างกลมกลืนกัน

วันเดียวกัน  กรมพาณิชย์มณฑลหยุนหนานร่วมกับฟอรั่มระดับผู้ว่าการมณฑลของระเบียงเศรษฐกิจ GMS ได้ออกข้อริเริ่มเพื่อความร่วมมือด้านผลไม้และการเกษตรของ GMS  กรมพาณิชย์ของมณฑลหยุนหนานกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า   


(YIM/ZHOU)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (18-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)