สร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประชาชน - เส้นทางสี จิ้นผิง (48)

2023-08-21 08:43:34 | CMG
Share with:

หลังจากนายสี จิ้นผิง ย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองฝูโจว เมืองเอกของมณฑลฝูเจี้ยน การทำงานก็ยังคงเริ่มต้นจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านต่างๆเพื่อนำมาประกอบการวิจัย

วันที่สองของการเข้ารับตำแหน่ง นายสี จิ้นผิงก็เริ่มลงพื้นที่ไปหาประชาชนระดับรากหญ้า ในช่วงเวลากว่าครึ่งปี ได้เดินทางไปทั่ว 8 อำเภอและ 5 เขตของเมืองฝูโจว โดยแต่ละอำเภอต้องไปเยือนอย่างน้อย 5-6 ตำบล และในแต่ละเขตต้องเดินสำรวจอย่างน้อย 2-3 ย่านถนน มิหนำซ้ำบางอำเภอนายสี จิ้นผิงได้ลงพื้นที่มากกว่า 10 ครั้ง

นายสี จิ้นผิง ทุ่มเททั้งกำลังกายและใจอย่างมากในการสำรวจข้อมูลและการวิจัย และย้ำว่าเจ้าหน้าที่ผู้นำในทุกระดับต้องเอาใจใส่ความทุกข์ยากของประชาชน โดยได้เสนอโครงการ "หมื่นครัวเรือน 4 ประการ" สำหรับการลงพื้นที่ระดับรากหญ้าไปพบกับครอบครัวชาวบ้าน ดำเนินกิจกรรม "เยี่ยมเยือนหมื่นครัวเรือน สำรวจสภาพความเป็นจริงด้านต่างๆของหมื่นครัวเรือน แก้ไขปัญหาความยากลำบากให้กับหมื่นครัวเรือน ให้บริการในด้านต่างๆแก่หมื่นครัวเรือน" ทั้งยังได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ดังต่อไป

ต้องลงลึกสู่ระดับรากหญ้าอย่างต่อเนื่อง  ไม่ยึดติดเรื่องพิธีการ ต้องลงลึกสู่มวลมหาประชาชนด้วยความจริงใจ ผูกมิตรกับมวลชน มิใช่ลงพื้นที่ระดับรากหญ้าเพียงเพื่อทำตามคำสั่งให้ลงพื้นที่เท่านั้น

ต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่ยากลำบากที่สุด แก้ไขปัญหา "เร่งด่วน" และ "ยาก" ที่ประชาชนต้องการแก้ไขมากที่สุด เพื่อให้ประชาชนสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลอย่างแท้จริง

ต้องให้ความสำคัญกับวิธีการทำงานและทำด้วยจิตวิญญาณของการแสวงหาความจริงจากข้อเท็จจริง แก้ไขปัญหาที่แก้ไขได้อย่างทันท่วงที สำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไขได้จริงๆนั้นต้องอธิบายชี้แจงต่อมวลชนด้วยความอดทน เพื่อขอความเข้าใจจากประชาชน

คำบรรยายภาพ: นายสี จิ้นผิงกำลังสำรวจข้อมูลในเมืองฝูโจวเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1990  (เอื้อเฟื้อภาพจากสำนักข่าวซินหัว)

ต้องยินดีรับฟังปัญหาหรือข้อร้องเรียนผ่านการเขียนจดหมายหรือต้อนรับประชาชนที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนอย่างอบอุ่น ทำงานรับรองประชาชนในแบบ"ส่งถึงหน้าประตูบ้าน" ให้ดี (งานรับรองประชาชนในแบบ"ส่งถึงหน้าประตูบ้าน"หมายถึงงานรับรองประชาชนที่มา“ร้องเรียนร้องทุกข์” “การร้องเรียนร้องทุกข์”หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มาติดต่อกับองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของพรรคการเมือง รัฐบาล องค์กรทางสังคม สภาผู้แทนประชาชน หน่วยงานตุลาการ สภาปรึกษาการเมือง ชุมชนและวิสาหกิจด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมาย อีเมล  โทรศัพท์ โทรสาร ข้อความ และอื่น ๆ เพื่อสะท้อนเรื่องราวต่างๆ แสดงความคิดเห็นของตนเอง และขอให้แก้ไขปัญหา โดยองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องดำเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง)  "กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและขจัดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน " ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น วันรับรองประชาชนของเจ้าหน้าที่ผู้นำและสัปดาห์รับรองประชาชนของเจ้าหน้าที่ผู้นำ ฯลฯ  เพื่อคลี่คลายข้อขัดแย้งและข้อพิพาทต่างๆ  และขจัดปัจจัยที่อาจก่อความไม่สงบเรียบร้อยให้หมดสิ้นตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม

นายสี จิ้นผิงเป็นผู้ริเริ่มให้ทั้งเมืองฝูโจวดำเนินการสำรวจข้อเท็จจริงอย่างขนานใหญ่ โดยผู้นำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตั้งทีมวิจัย 16 ทีมเพื่อดำเนิน “การสำรวจข้อเท็จจริงเพื่อศึกษาวิจัยแนวคิดการทำงานและการบริการประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมประจำปี 1991” ในเวลานั้น ท่ามกลางการสร้างสรรค์เมืองฝูโจวนั้นมีปัญหาสำคัญ 8 ประการที่รอการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม การขนส่ง น้ำและไฟฟ้า "ตะกร้าผัก" ที่อยู่อาศัย บริการ และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ตั้งแต่ปีค.ศ. 1991 ภายใต้การขับเคลื่อนของนายสี จิ้นผิง คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและทางการเมืองฝูโจวได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับชาวเมืองและชนบทอย่างน้อย 20 เรื่องทุกปี โดยจะมีการประกาศโครงการที่เสนอผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆให้ทั้งเมืองได้ทราบและให้ประชาชนติดสินใจเลือกโครงการด้วยการลงคะแนนและจะประกาศผลการดำเนินการโครงการแต่ละโครงการในช่วงสิ้นปี และให้ประชาชนลงคะแนนเลือกโครงการที่พึงพอใจที่สุด


IN/LU

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)