แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพแพทย์ในการส่องกล้องผ่าตัดไซนัสและฐานกะโหลกศีรษะในประเทศไทย

2023-09-01 14:01:44 | CMG
Share with:

งานฝึกอบรมนานาชาติ การผ่าตัดส่องกล้องไซนัสและฐานกะโหลกศีรษะขั้นสูง ครั้งที่ 9 และงานอบรมการผ่าตัดส่องกล้องไซนัสขอนแก่นครั้งที่ 17 ผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2566 จัดขึ้นโดยคณะผู้จัดภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ, ผศ.นพ.สุรพล ซื่อตรง, รศ.นพ.พรเทพ เกษมศิริ และคณะ มีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศ ทั้งแพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิก และศัลยแพทย์สมอง รวมทั้งแพทย์ประจำบ้านมากกว่า 100 คน ซึ่งนอกจากความรู้ในเรื่องกายวิภาคของไซนัสและฐานกะโหลกศีรษะ ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเทคนิคในการผ่าตัดของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆมากมาย

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Professor Tao Hong จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย หนานฉาง ประเทศจีน มาอบรมและสาธิตวิธีการผ่าตัดฐานกระโหลกศีรษะ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Professor Zhenxiao Huang จากโรงพยาบาลBeijing Tongren แระเทศจีน มาอบรมเกี่ยวกับกายวิภาคของไซนัสและการผ่าตัดส่องกล้องไซนัส  ผู้เข้าอบรมประทับใจการสาธิตวิธีการผ่าตัดฐานกระโหลกของProfessor Tao Hong โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิดีโอสาธิตการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่

การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่แพทย์จีนจะได้แบ่งปันเทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องร่วมกับแพทย์ไทยและแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน การฝึกอบรมนานชาติครั้งนี้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างแพทย์จีนและแพทย์ในภูมิภาคอาเซียนดังคำกล่าวที่ว่า “จีน-ไทยเหเป็นครอบครัวเดียวกัน” และ “แบ่งปันอนาคตร่วมกัน”

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-04-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (19-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-04-2567)