สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงในงาน CIFTIS ส่งสัญญาณที่ชัดเจน

2023-09-05 08:02:43 | สำนักข่าวซินหัว
Share with:

“ปีนี้ครบรอบ 45ปีการปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีน จีนยืนหยัดที่จะผลักดันการเปิดกว้างสู่โลกภายนอกในระดับสูง ส่งเสริมความทันสมัยของจีนที่ครอบคลุมทุกด้านด้วยการพัฒนาคุณภาพสูง และมอบโอกาสใหม่ๆให้กับนานาประเทศด้วยความร่วมมือที่เปิดกว้าง”

 วันที่ 2 กันยายน ค.ศ.2023 ที่กรุงปักกิ่ง นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้กล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบการประชุมทางไกลต่อที่ประชุมสุดยอดการค้าภาคบริการโลกของงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีน (CIFTIS) ประจำปี 2023 โดยได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนอีกครั้งว่าจีนจะขยายการเปิดประเทศระดับสูงต่อไปอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลง

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 เป็นต้นมา งาน CIFTIS ดึงผู้ร่วมจัดแสดงสินค้ารวมกว่า 600,000 ราย สมาคมหรือสถาบันธุรกิจในต่างประเทศมากกว่า 600 แห่งจาก 196ประเทศและเขตแคว้นเข้าร่วมงาน

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019  นายสี จิ้นผิง ได้ส่งจดหมายแสดงความยินดีไปยังงาน CIFTIS สองครั้ง และได้กล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบการประชุมทางไกลต่อที่ประชุมสุดยอดการค้าภาคบริการโลกในงาน CIFTIS สามครั้ง โดยเน้นย้ำถึงการขยายการเปิดประเทศในระดับสูง

อุตสาหกรรมบริการได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก แพลตฟอร์ม CIFTIS ที่สร้างขึ้นโดยจีนช่วยให้ทุกประเทศสามารถแบ่งปันโอกาสการพัฒนาใหม่ ๆ ผ่านความร่วมมือแบบเปิดกว้าง และร่วมกันส่งเสริมการฟื้นตัวและการเติบโตของเศรษฐกิจโลก สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงนัยอันลึกซึ้งและยาวไกลของคำขวัญประจำของงานที่ว่า    “การบริการระดับโลก อำนวยประโยชน์แก่กัน แบ่งปันผลประโยชน์กัน” 

“จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายในประเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคบริการที่เปิดกว้างทุกด้าน ส่งเสริมการเชื่อมโยงและการบูรณาการภาคบริการผ่านความร่วมมือ ส่งเสริมโมเมนตัมการพัฒนาผ่านการสร้างนวัตกรรมการบริการ และสร้างอนาคตที่ดีกว่าผ่านการแบ่งปันภาคบริการ และเพื่อร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจโลกให้เข้าสู่เส้นทางการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน" ในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้ นายสี จิ้นผิงชี้ให้เห็นทิศทางและแนวทางการพัฒนาการค้าภาคบริการของจีนจากสี่ด้านอันได้แก่ การเปิดกว้าง ความร่วมมือ การสร้างนวัตกรรม และการแบ่งปัน

ยิ่งเผชิญกับความท้าทายมากเท่าไร ยิ่งจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมความร่วมมือที่เปิดกว้างในระดับสูงมากขึ้นเท่านั้น

“ดำเนินการเจรจาอย่างแข็งขันเกี่ยวกับบัญชีรายการการค้าและการลงทุนภาคบริการที่ต้องห้ามสำหรับชาวต่างชาติ” และ “ขยายการเปิดกว้างด้านโทรคมนาคม การท่องเที่ยว กฎหมาย การสอบวิชาชีพ และบริการสาขาอื่น ๆ สู่โลกภายนอก”... นายสี จิ้นผิง ได้เสนอชุดมาตรการใหม่ๆเพื่อขยายการเปิดประเทศ สอดรับกับแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขยายการเข้าถึงตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่าประตูของจีนกำลังเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆ

ยิ่งเผชิญกับความท้าทายมากเท่าไร ยิ่งต้องร่วมกันสร้างสถานการณ์ความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กันและได้ชัยชนะร่วมกันมากขึ้นเท่านั้น

นายสี จิ้นผิง เสนอ “การเสริมสร้างการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาและข้อริเริ่มความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ กระชับความร่วมมือด้านการค้าบริการและการค้าดิจิทัลกับประเทศที่ร่วมสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และส่งเสริมการอำนวยความสะดวกให้ปัจจัยทรัพยากรที่สำคัญต่างๆไหลเวียนข้ามพรมแดนได้ดีขึ้น” ซึ่งจะมีส่วนช่วยต่อการขยายเศรษฐกิจภาคบริการของโลก  และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

ยิ่งเผชิญความท้าทายมากเท่าไร  ยิ่งจำเป็นต้องกระตุ้นโมเมนตัมความร่วมมือด้านการพัฒนาและนวัตกรรมมากขึ้นเท่านั้น

“ขับเคลื่อนการนำร่องปฏิรูประบบที่อิงข้อมูล” และ “การสร้างตลาดการค้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจระดับชาติ”... นายสี จิ้นผิงชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการและการสร้างนวัตกรรมด้านการค้าบริการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ชัดเจนของจีนในการผลักดันการพัฒนาคุณภาพสูงอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่

ยิ่งเผชิญกับความท้าทายมากเท่าไร ยิ่งจำเป็นต้องแบ่งปันผลสำเร็จจากความร่วมมือในการพัฒนาที่เปิดกว้างมากขึ้นเท่านั้น

นายสี จิ้นผิง เสนอว่า “ใช้โอกาสทางการตลาดที่มีขนาดใหญ่ของจีน สร้างแรงผลักดันการพัฒนาใหม่ๆ ให้กับโลก มอบบริการของจีนที่พัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงและมากยิ่งขึ้นให้กับโลก และเพิ่มความรู้สึกได้ผลประโยชน์มากขึ้นแก่ประชาชนทั่วโลก” จีนยึดมั่นในการพัฒนาร่วมกันกับทั่วโลกมาโดยตลอด แบ่งปันโอกาสกับทุกประเทศทั่วโลก และยินดีต้อนรับประชาชนจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมโดยสาร “ขบวนรถเร็ว”แห่งการพัฒนาคุณภาพสูงของจีน

สร้างโอกาสด้วยการเปิดกว้าง  แก้ไขปัญหาด้วยความร่วมมือ

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 เป็นต้นมา มาตรการใหม่ของจีนในการขยายการเปิดประเทศระดับสูงที่ประกาศโดยนายสี จิ้นผิง ในงาน CIFTIS นั้น ได้รับการปฏิบัติและเกิดผลอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย แสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ถึงความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นของจีนในการเปิดประเทศซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติขั้นพื้นฐานที่มั่นคงและสนับสนุนโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจอย่างเสมอต้นเสมอปลาย


IN/LU

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (16-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-07-2567)