เรื่องราวของสี จิ้นผิงกับแม่น้ำแยงซี

2023-09-10 13:00:31 | สำนักข่าวซินหัว
Share with:

แถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีครอบคลุม 11มณฑลและนครที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางตามแนวแม่น้ำแยงซี ครอบคลุม 3 ภาคคือภาคตะวันออก กลาง และภาคตะวันตกของจีน ขนาดประชากรและยอดผลผลิตทางเศรษฐกิจคิดเป็น “ครึ่งหนึ่งของประเทศ” มีสถานะสำคัญมากในใจของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีจีน

แสวงหาหนทางใหม่แห่งการพัฒนาสีเขียวที่ถือระบบนิเวศต้องมาก่อน

นายสี จิ้นผิง ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแม่น้ำแยงซีมาโดยตลอด ครั้งหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า “แม่น้ำแยงซีป่วย” อีกทั้งอาการเจ็บป่วยก็ไม่เบาด้วย เขาเคยไปตรวจเยี่ยมมณฑลและนครที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางตามแนวแม่น้ำแยงซีหลายครั้ง เคยเป็นประธานการประชุมสัมมนา 3 ครั้งโดยเน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า “ร่วมกันดำเนินการอนุรักษ์ครั้งใหญ่ ไม่ดำเนินการพัฒนาขนาดใหญ่” เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสูงของแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี

เดือนมกราคม ค.ศ. 2016ในการประชุมสัมมนาว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีซึ่งจัดขึ้นที่นครฉงชิ่งทางตอนบนของแม่น้ำแยงซี นายสี จิ้นผิงกล่าวอย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่แรกว่า “วันนี้อาจจะทำให้พวกคุณผิดหวัง ประเด็นหารือในการสัมมนาครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องการพัฒนา แต่เป็นเรื่องการอนุรักษ์” เขาเน้นย้ำว่า ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงช่วงเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในอนาคต ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดทำแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแม่น้ำแยงซี  ร่วมกันดำเนินการอนุรักษ์ครั้งใหญ่ ไม่ดำเนินการพัฒนาขนาดใหญ่

เดือนเมษายน ค.ศ. 2018 ในการประชุมสัมมนาว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเชิงลึกของแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีซึ่งจัดขึ้นที่เมืองอู่ฮั่นทางตอนกลางของแม่น้ำแยงซี นายสี จิ้นผิง ย้ำว่ากุญแจสำคัญในการแสวงหาหนทางใหม่แห่งการพัฒนาสีเขียวที่ถือระบบนิเวศต้องมาก่อน คือ การจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง“น้ำใสและภูเขาเขียว”กับ“ภูเขาทองและภูเขาเงิน”อย่างเหมาะสม นี่ไม่เพียงแต่เป็นความต้องการโดยธรรมชาติในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักการสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ความทันสมัยอีกด้วย

เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ในการประชุมสัมมนาว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีอย่างครอบคลุมซึ่งจัดขึ้นที่เมืองหนานจิงทางตอนล่างของแม่น้ำแยงซี นายสี จิ้นผิงชี้ให้เห็นว่าการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศกับการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกัน แต่เป็นวิภาษวิธีและเป็นความสัมพันธ์ที่มีเอกภาพ มีแต่การวางรากฐานสำหรับการพัฒนาสีเขียวให้ดีเท่านั้นจึงจะสามารถบรรลุการพัฒนาอย่างรวดเร็วในอนาคตได้

……

ตั้งแต่ “การส่งเสริม” สู่ “การส่งเสริมชิงลึก” ไปจนถึง “การส่งเสิมที่ครอบคลุมทุกด้าน” แผนแม่บทสำหรับการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคที่สำคัญระดับชาติของจีนกำลังมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ  ข้อกำหนดต่างๆ กำลังได้รับการขับเคลื่อนและการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน

“พื้นที่สกปรก ยุ่งเหยิงและด้อยพัฒนาในอดีตได้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวของอุทยานในปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตราบใดที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจ เราก็จะสามารถดำเนินการได้ด้วยดีตามข้อกำหนดว่าด้วยการร่วมกันดำเนินการอนุรักษ์ครั้งใหญ่และไม่ดำเนินการพัฒนาขนาดใหญ่ในการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี” นายสี จิ้นผิงกล่าว

“การพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทุกก้าวย่างล้วนต้องดำเนินการอย่างมั่นคง”

ดำเนินการศึกษาวิจัยอย่างเข้มข้นก่อนการจัดสัมมนา และติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดภายหลังการจัดสัมมนา นายสี จิ้นผิง มีความรอบคอบเสมอต้นเสมอปลาย เขาได้เดินทางตรวจเยี่ยมทั้ง 11 มณฑลและนครที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางตามแนวแม่น้ำแยงซี เพื่อกำหนดนโยบายสำหรับแผนแม่บทในการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี เช่น

กล่าวถึงแนวคิดการเล่นเกมหมากรุก(ซึ่งต้องวางแผนทุกภาคส่วนให้รอบครอบและรัดกุมเป็นเอกภาพ)ว่า “คุณอาศัยอยู่ที่ต้นแม่น้ำแยงซี ส่วนผมอาศัยอยู่ที่ปลายแม่น้ำแยงซี' แม่น้ำทั้งตอนบน กลาง และล่างเป็นสายน้ำเดียวกัน จะแย่ก็แย่กันทั้งหมด จะเจริญก็ต้องเจริญด้วยกัน”

กล่าวถึงการพัฒนาพลังขับเคลื่อนใหม่ว่า “จะเดินหน้ากระบวนการสลายพลังขับเคลื่อนเก่าอย่างแข็งขัน สร้างเงื่อนไขและโอกาสสำหรับการพัฒนาพลังขับเคลื่อนใหม่ เพื่อบรรลุ“การเปลี่ยนนกตัวเก่าในกรงด้วยนกตัวใหม่” และ“นกฟีนิกซ์ฟื้นคืนชีพจากขี้เถ้า” ควรเต็มใจที่จะเปลี่ยนตัวนกในกรง แต่จะปล่อยให้เกิดกรณีกรงว่างหลังจากนกตัวเดิมบินออกไปโดยไม่มีพลังขับเคลื่อนใหม่เข้ามาแทนที่ในกรงไม่ได้    จะปล่อยให้เกิดกรณีนกที่เปลี่ยนเข้ามาใหม่ในกรงไม่สร้างประโยชน์แต่กลับเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศเนื่องจากความผิดพลาดในการคัดเลือกนกตัวใหม่Aก็ไม่ได้เช่นกัน”

อรรถาธิบายถึงการจัดการความสัมพันธ์ทั้ง 5 ชุดอย่างถูกต้องว่า “ภายใต้สถานการณ์ใหม่ กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี คือ ต้องเข้าใจและจัดการความสัมพันธ์หลายประการอย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างการขับเคลื่อนให้คืบหน้าในภาพรวมกับความคืบหน้าที่เป็นจุดเน้น การปกป้องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผนโดยรวมกับการพัฒนาระยะยาว การสลายพลังขับเคลื่อนเก่ากับการสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ และการพัฒนาตนเองกับการพัฒนาอย่างสอดประสานกัน เป็นต้น”

กล่าวถึงผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จว่า “เราต้องตระหนักอย่างมีสติว่าความสำเร็จในปัจจุบันเป็นเพียงเบื้องต้นและเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ยังไม่บรรลุผลก้าวกระโดดจากการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ เราต้องมีสำนึกรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์และเตรียมพร้อมที่จะฟันฝ่าต่อสู้ในระยะยาว”

……

แถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีมีขนาดใหญ่และมีสภาพที่ซับซ้อน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิงใส่ใจแม่น้ำแยงซีอันสวยงามและยิ่งใหญ่มาโดยตลอด จึงวางแผนการพัฒนาที่จะทำให้แม่น้ำสายหลักของประชาชาติจีนมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ

นี่คือแผนโดยรวมและระยะยาว

นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งชาติชุดที่ 18 เป็นต้นมา นายสี จิ้นผิง ได้วางแผนสำคัญเกี่ยวกับ “ร่วมกันดำเนินการอนุรักษ์ครั้งใหญ่ ไม่ดำเนินการพัฒนาขนาดใหญ่”สำหรับแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี โดยเน้นย้ำว่านี่เป็นแผนโดยรวมและระยะยาว

ณ เมืองฉงชิ่งทางตอนบนของแม่น้ำแยงซี นายสี จิ้นผิงเน้นย้ำว่าการผลักดันการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวของประชาชาติจีน

ณ เมืองอู่ฮั่นทางตอนกลางของแม่น้ำแยงซี นายสี จิ้นผิงเน้นย้ำว่าต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความก้าวหน้าโดยรวมและความก้าวหน้าครั้งสำคัญอย่างถูกต้อง ต้องพิจารณาสถานการณ์โดยรวม ตัดสินใจและวางแผนก่อนดำเนินการ และมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นที่ประจักษ์

ณ เมืองหนานจิงทางตอนล่างของแม่น้ำแยงซี นายสี จิ้นผิงเน้นย้ำว่าต้องยืนหยัดแนวคิดการเล่นเกมหมากรุกทั่วประเทศ กำหนดตำแหน่งการพัฒนาของตนเองท่ามกลางการพัฒนาโดยรวมของทั่วประเทศให้ชัดเจน และแสวงหาหนทางที่มีประสิทธิภาพในการช่วยส่งเสริมการหมุนเวียนภายในประเทศให้ราบรื่น

……

วางแผนโดยรวมเพื่ออนาคตชนรุ่นหลัง

นายสี จิ้นผิง ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างมากเพื่อรักษาผืนน้ำที่ใสสะอาดนี้ให้คงอยู่อย่างมีชีวิตชีวาสถาพร เขาเน้นย้ำว่าเพื่อผลักดันการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี จำต้องมีเจตนารมณ์ “ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับฉัน” และความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์ “ฉันต้องมีส่วนร่วมอย่างดีที่สุดในกระบวนการสร้างความสำเร็จ” รักษาความอดทนทางประวัติศาสตร์และความมุ่งมั่นเชิงกลยุทธ์  ฟันฝ่าต่อสู้อย่างไม่ท้อถอยเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทุ่มเทดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อแม่น้ำที่ใสสะอาดสายนี้ให้อนุชนรุ่นต่อๆ ไป และสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในทุกๆด้าน 

     

IN/LU

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)