เปิดกล่อง “อีเมลผู้ว่าการมณฑล” - เส้นทางสี จิ้นผิง (53)

2023-09-21 09:03:28 | CMG
Share with:

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ.1999 หนังสือพิมพ์ฝูเจี้ยนเดลี่ตีพิมพ์ข้อความว่า “กล่องอีเมลของผู้ว่าการมณฑลเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว” ในอนาคต ประชาชนทั่วไปเมื่อล็อกอินเข้าเว็บไซต์ทางการของมณฑลฝูเจี้ยน คลิกที่ “อีเมลผู้ว่าฯ” ก็สามารถรับรู้นโยบายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการยื่นเรื่องร้องเรียน และเมื่อกรอกแบบฟอร์มคำร้องเรียน ก็สามารถสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนที่มีต่องานราชการได้

นี่กลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ว่าการมณฑลกับมวลชน ในช่วงที่เปิดทดลองใช้งานก็มีประชาชนจำนวนมากทั้งจากในและนอกมณฑล รวมถึงบุลคลจากต่างประเทศได้ส่งอีเมลไปที่ “อีเมลผู้ว่าฯ” เพื่อเสนอข้อเสนอแนะ

เมื่อครั้งทำงานในเขตหนิงเต๋อ นายสี จิ้นผิงก็เคยย้ำว่าเพื่อประโยชน์ของประชาชน เราต้องใกล้ชิดสนิทสนมกับประชาชนด้วยหัวใจ ปรับปรุงรูปแบบการเป็นผู้นำอย่างจริงจัง ต้องเข้าถึงมวลชนให้ลึกและกระชับการติดต่อระหว่างพรรคฯกับประชาชนให้แน่นแฟ้น

เมื่อปี ค.ศ. 1985 เพื่อให้มวลชนสามารถโทรแจ้งตำรวจได้สะดวกขึ้น รวมถึงเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งกำลังออกปฏิบติการหลังได้รับแจ้งเหตุ เมืองจางโจวในมณฑลฝูเจี้ยนได้ตั้ง สายด่วนแจ้งเหตุ“โทร.110” โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า “รับแจ้งเหตุทุกกรณี ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากทุกกรณี กู้ภัยทุกกรณี ตอบสนองคำขอทุกกรณี  ”ด้วยสโลแกนว่า “ญาติห่างๆ ไม่ดีเท่าเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ไม่ดีเท่า 110” และได้เป็นผู้นำในการตั้งแพลตฟอร์มบริการรับแจ้งเหตุ 110 และกลไกตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อ ค.ศ. 1990

เดือนสิงหาคม ค.ศ.1996 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะจีนได้จัดการประชุมเกี่ยวกับการสร้างสรรค์แพลตฟอร์มบริการรับแจ้งเหตุ 110 ซึ่งเป็นการประชุมระดับชาติที่เมืองจางโจว โดยมีหัวข้อหลักคือการผลักดันการสร้างสรรค์แพลตฟอร์มบริการรับแจ้งเหตุผ่านการเรียนรู้ประสบการณ์ที่ก้าวหน้าของ “จางโจว 110”  เมื่อวันที่ 18 กันยายน นายสี จิ้นผิง ซึ่งขณะนั้นเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคฯประจำมณฑลฝูเจี้ยน ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าประทับใจของ “จางโจว 110”  ในการให้บริการประชาชน  จึงได้เขียนความรู้สึกจากใจด้วย 6 ตัวอักษรว่า “ผู้พิทักษ์ประชาชน” เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายสี จิ้นผิงเดินทางไปเมืองจางโจวเพื่อตรวจเยี่ยมงานบริการรับแจ้งเหตุ 110 และการสร้างสรรค์ทีมงาน โดยเข้าไปในค่ายตำรวจ ไปที่ป้อมยามตำรวจ พบกับตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับรู้สภาพการทำงานและการฝึกฝน เขาพอใจมากกับวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพของ “จางโจว 110”  นายสี จิ้นผิงแนะว่างานของแพลตฟอร์มบริการรับแจ้งเหตุ 110 นั้นเกี่ยวข้องกับรากฐานของงานมวลชนและเป็นช่องทางสำคัญสำหรับคณะกรรมการพรรคและรัฐบาลในการติดต่อกับมวลชน ในขณะเดียวกันก็ได้กระชับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะกับประชาชน พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจทุกนายสืบสานประเพณีอันดีงามของกองกำลังตำรวจและอวยพรให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

คำบรรยายภาพ : นายสี จิ้นผิง ผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยนในขณะนั้นเดินทางไปสำรวจข้อมูลที่ตำบลทังชวน อำเภอโหยวซี เมื่อวันที่ 4 กันยายน ค.ศ. 2000  (ภาพจากหนังสือพิมพ์ฝูเจี้ยนเดลี่ )

ปี ค.ศ. 1997 “จางโจว 110” ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “110 ของประชาชน”จากคณะรัฐมนตรีจีน ตั้งแต่นั้นมาประสบการณ์และวิธีดำเนินการของ “110 ของประชาชน”ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆของการบริการรับแจ้งเหตุ 110 คณะกรรมการพรรคฯและรัฐบาลได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกระจายงานช่วยเหลือมวลชน ซึ่งก็คือ “การดำเนินงานสังคมร่วมกัน 110”  โดยโอนเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของตำรวจไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการโดยทันที  ฮอตไลน์ “12345 ติดขัดสิ่งใดติดต่อรัฐบาล”ในปัจจุบันก็วิวัฒนาการมาจากกรณีนี้ เมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2021 ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เผยแพร่เรื่องราวที่น่ายกย่องชื่มชมของ“จางโจว110” ของมณฑลฝูเจี้ยนต่อทั่วประเทศจีน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “แบบอย่างแห่งยุคสมัย”แก่พวกเขาด้วย

นายเฉิน โหย่วเฉิง อธิบดีกรมรักษาความมั่นคงสาธารณะมณฑลฝูเจี้ยนในขณะนั้นระบุ “ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไร การที่ปีนั้นสหายสี จิ้นผิงริเริ่มให้เอาอย่าง จางโจว 110” นั้น นับวันมีนัยสำคัญในทางปฏิบัติและและเป็นประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพลเป็นที่ประจักษ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการขับเคลื่อนการลงพื้นที่รากหญ้าเพื่อใกล้ชิดและมุ่งสู่มวลชนของกองกำลังตำรวจเรา รวมถึงมีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริมการปลูกฝังแนวคิดมวลชนและอยู่ใกล้ชิดกับมวลชนเสมอสำหรับตำรวจรักษาความมั่นคงสาธารณะ”

สายด่วนกฎหมายสาธารณะ“148”ซึ่งให้บริการด้านกฎหมายฟรีแก่ประชาชนก็เติบโตจากการใส่ใจของนายสี จิ้นผิงเช่นกัน

เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 ได้มีการตั้งระบบบริการกฎหมายโดยเฉพาะทางโทรศัพท์ “96148” ที่ครอบคลุมทั้งมณฑล และถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในโครงการทำประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยคณะกรรมการพรรคฯและมณฑลฝูเจี้ยน นายสี จิ้นผิง ผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยนในขณะนั้น เรียกร้องให้ “ดำเนินเรื่องดีที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศชาติและประชาชนนี้ให้ดีอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง ทำให้กลายเป็น  “กุญแจแห่งความสุข”  “สะพานเชื่อมหัวใจ” และ“เทวดาผู้พิทักษ์”ของประชาชน ” อย่างแท้จริง

ทุกวันนี้ ชื่อของ “96148” มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง และได้รับการอัปเกรดเป็นแพลตฟอร์มสายด่วนบริการเรื่องกฎหมายสาธารณะ “12348”  ในฐานะสื่อกลางสำคัญของระบบบริการกฎหมายสาธารณะของฝูเจี้ยน “12348”  ให้บริการด้านกฎหมายที่หลากหลายแก่มวลชนและองค์กรทางสังคม เช่น ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและความช่วยเหลือทางกฎหมายในกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

“จุดประสงค์พื้นฐานของพรรคเราคือการทุ่มเทรับใช้ประชาชนด้วยใจจริง มีเพียงยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนมาก่อน และยึดถือการบรรลุและการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นจุดเริ่มต้นและเป้าหมายของการทำงานทั้งหมดของเราเท่านั้น จึงจะสามารถได้รับการสนับสนุนจากประชาชน” “สหายของเรา ทุกคนที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐต้องจดจำไว้เสมอว่า อำนาจของรัฐบาลประชาชนนั้นมอบให้โดยประชาชนและตัวเองคือผู้รับใช้ประชาชน” "เราต้องจดจำถึงคำว่า “ประชาชน” ที่นำหน้ารัฐบาล ซึ่งเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชนและเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับประชาชน” ในการประชุม (ขยาย) ครั้งแรกของแกนนำพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำรัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2000  คำพูดดังกล่าวของนายสี จิ้นผิงหนักแน่นทรงพลัง


IN/LU

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)