จีนออกสมุดปกขาวเรื่อง ร่วมสร้างสรรค์ 1 แถบ 1 เส้นทาง การปฏิบัติที่สำคัญใหญ่ยิ่งเพื่อพัฒนาประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ

2023-10-10 11:39:57 | CMG
Share with:


วันที่ 10 ตุลาคม  สำนักงานสารนิเทศของคณะรัฐมนตรีจีนได้จัดงานแถลงข่าวและเผยแพร่สมุดปกขาวเรื่อง  “ร่วมกันสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง  การปฏิบัติที่สำคัญใหญ่ยิ่งเพื่อพัฒนาประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ”

สมุดปกขาวฉบับนี้ยึดถือแนวคิดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนยุคใหม่ของปธน.สี จิ้นผิง บรรยายสรุปแหล่งที่มาทางประวัติศาสตร์  วิสัยทัศน์  แนวคิด  แนวทางการปฏิบัติ  ผลสำเร็จด้านการปฏิบัติและความหมายต่อโลก  ของข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่ริเริ่มโดย ปธน.สี จิ้นผิง ของจีน  แนะนำผลงานจากข้อริเริ่มดังกล่าวตลอด 10 ปีที่ผ่านมา  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการปฏิบัติของจีนเพื่อให้ข้อริเริ่มนี้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  นอกจากนี้จีนยังจะร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ

สมุดปกขาวฉบับนี้ประกอบด้วยบทนำ  เนื้อหา  และบทสรุปรวม 3 ส่วน โดยมีความยาวประมาณ 28,000 คำ  ส่วนเนื้อหามี 5 ประการ  ได้แก่  1) ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางมีแหล่งกำเนิดอยู่ในจีนแต่เป็นของโลก  2) แนวทางสู่การพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน  3)  เสริมสร้างการเชื่อมโยงแบบครบวงจรในหลายด้าน  4) มีส่วนเกื้อกูลต่อสันติภาพและการพัฒนาโลก 5) ผลักดันให้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและมั่นคงในระยะยาว

สมุดปกขาวดังกล่าวมีฉบับภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  ภาษารัสเซีย  ภาษาเยอรมัน  ภาษาสเปน  ภาษาอาหรับและภาษาญี่ปุ่นรวม 8 ภาษา  จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ประชาชนและสำนักพิมพ์ภาษาต่างประเทศของจีน  วางจำหน่ายตามร้านหนังสือซินหวาทั่วประเทศจีน


(BO/ZHOU)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-06-2567)

  • เกาะกระแสจีน (15-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)