วิทยาลัยจีนและไทยร่วมมือกันทางการศึกษา เสริมศักยภาพผู้มีความสามารถด้านพลังงานไฟฟ้า

2023-10-11 11:33:58 | China News
Share with:

เว็บไซต์ไชน่านิวส์รายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองหนานหนิง กล่าวที่เมืองหนานหนิง เขตกวางสี  ( กว่างซี ) ว่าการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรเป็นวงการความร่วมมือที่ไทยและกวางสีให้ความสำคัญอย่างยิ่งมาโดยตลอด เป็นความร่วมมือที่เห็นผลและเพิ่มแรงขับเคลื่อนใหม่ให้กับการพัฒนาไทยและจีน

ในวันเดียวกันนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคการไฟฟ้ากวางสี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับสูงของไทย 7 แห่ง ร่วมกันสร้างโครงการการศึกษาวิทยาลัยช่างฝีมือสมัยใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้าจีน-ไทย ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือในการสร้างและการแบ่งปันผลของวิทยาลัยช่างฝีมือสมัยใหม่พลังงานไฟฟ้า ทีมครูและอาจารย์ระดับสากล มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานการฝึกอาชีพและทรัพยากรการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันพัฒนามาตรฐานวิชาชีพพลังงานไฟฟ้า ทรัพยากรการสอนระดับนานาชาติ และหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น

ความร่วมมือดังกล่าวนี้จะใช้รูปแบบการอบรมร่วมกัน “2+1.5” คือ นักเรียนศึกษาที่ประเทศไทยใน 2 ปีแรก โดยสำเร็จการศึกษาหลักสูตร ได้คะแนนเต็มที่กำหนดไว้และมีความสามารถภาษาจีนที่เหมาะสมแล้ว จึงศึกษาที่จีน 1 ปีครึ่ง เพื่อร่วมกันฝึกอบรมบุคลากรทางเทคนิคพลังงานไฟฟ้าระดับนานาชาติ ครั้งนี้มีนักเรียนไทยเดินทางศึกษาที่กวางสีมากกว่า 20 คน โดยหลังจากสำเร็จการศึกษา จะตอบสนองความต้องการของวิสาหกิจทุนจีนที่พัฒนาในไทยและลาว


Ying/Chu/Zhou

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-04-2567)

  • เกาะกระแสจีน (20-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-04-2567)