จีนจัดฟอรั่มสุดยอดเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบข้อริเริ่ม 1 แถบ 1 เส้นทาง (BRI) ครั้งที่ 3 ที่กรุงปักกิ่ง เดือน ต.ค. นี้

2023-10-11 09:28:06 | CMG
Share with:

สำนักข่าวจีนรายงานว่า  วันที่ 10 ตุลาคม 2023 ที่กรุงปักกิ่ง  นายหลี่ เค่อซิน อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่า  จีนจะจัดฟอรั่มสุดยอดเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ( BRI ) ครั้งที่ 3 ที่กรุงปักกิ่งในเดือนตุลาคมนี้  ปัจจุบัน  มีผู้แทนจากกว่า 130 ประเทศและกว่า 30 องค์การระหว่างประเทศสมัครเข้าร่วมฟอรั่มครั้งนี้

นายหลี่ เค่อซิน ระบุว่า  ฟอรั่มสุดยอดเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางครั้งที่ 3 ไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง  หากยังเป็นเวทีสำคัญที่ฝ่ายต่าง ๆ หารือเรื่อง  ร่วมกันพัฒนาความร่วมมือในกรอบข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางให้มีคุณภาพ

นายหลี่ เค่อซิน แนะนำว่า  กิจกรรมสำคัญของฟอรั่มครั้งนี้รวมถึงพิธีเปิด  ฟอรั่มระดับสูง 3  ฟอรั่ม ได้แก่  ฟอรั่มเพื่อความเชื่อมโยงต่อกัน  ฟอรั่มเพื่อการพัฒนาสีเขียว  และฟอรั่มเศรษฐกิจดิจิทัล  นอกจากนี้  ยังจะจัดฟอรั่มประเด็นย่อย อีก 6 ประเด็นได้แก่  การค้าที่สะดวกและราบรื่น  ความผูกพันธ์ระหว่างประชาชนประเทศต่าง ๆ   การแลกเปลี่ยนระหว่างคลังสมอง  เส้นทางสายไหมที่สะอาดและสุจริต  ความร่วมมือส่วนท้องถิ่น  และความร่วมมือทางมหาสมุทร   ตลอดจนการประชุมของนักธุรกิจ

เกี่ยวกับวันที่เปิดฟอรั่มสุดยอดเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางครั้งที่ 3  อธิบดีหลี่ ระบุว่า  จีนจะประกาศในเวลาที่เหมาะสม  และชี้ให้เห็นว่า  หลายปีมานี้  ด้วยการขับเคลื่อนของข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง  ประชาคมโลกได้ให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค  ซึ่งสอดคล้องกับกระแสพัฒนาเศรษฐกิจโลก  และสอดคล้องกับความปรารถนาของประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมาก  จีนยินดีต้อนรับฝ่ายต่าง ๆ  เพิ่มการลงทุนในด้านสาธารณูปโภคของประเทศกำลังพัฒนา  ผลักดันโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง  จีนยินดีร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ บนพื้นฐานที่เปิดกว้าง  ครอบคลุม  เสมอภาค  และอำนวยประโยชน์แก่กัน      เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงของโลก  และสร้างผลิตผลสาธารณะที่มีคุณภาพสู่โลกมากขึ้น


(YING/ZHOU)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-06-2567)

  • เกาะกระแสจีน (15-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)