หวัง อี้โทรศัพท์พูดคุยกับบลิงเคน

2023-10-15 17:44:00 | CMG
Share with:

วันที่ 14 ต.ค. 66 นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนพูดคุยทางโทรศัพท์กับนายแอนโทนี บลิงเคน ตามที่นัดหมายไว้

นายแอนโทนี บลิงเคน แนะนำสภาพการณ์เยือนตะวันออกกลางของตนและจุดยืนในปัญหาการปะทะกันระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอลของฝ่ายสหรัฐอเมริกา

นายหวัง อี้กล่าวว่า ปาเลสไตน์และอิสราเอลยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่จะควบคุมไม่ได้ จีนคัดค้านพฤติกรรมที่ทำร้ายประชาชนทั่วไปทั้งสิ้น ประณามการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหมด ฝ่ายจีนเห็นว่า การรักษาความปลอดภัยส่วนตัวนั้น ไม่ควรทำร้ายประชาชนทั่วไป วิธีการทางการทหารไม่ใช่ทางออก การระงับความรุนแรงด้วยความรุนแรงนั้นมีแต่จะก่อให้เกิดวงจรอุบาทว์เท่านั้น

นายหวัง อี้ยังกล่าวว่า สิ่งเร่งด่วนที่สุดในตอนนี้คือ หยุดยิง ลดอุณหภูมิโดยเร็ว หลีกเลี่ยงภัยมนุษยธรรมรุนแรงยิ่งขึ้น ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยมนุษยธรรมสากล เปิดช่องทางช่วยเหลือมนุษยธรรม สนับสนุนสหประชาชาติรวบรวมความเห็นพ้องต้องกัน ให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติขยายบทบาทที่พึงมี

นายหวัง อี้เน้นว่า ทางออกที่แท้จริงของปัญหาปาเลสไตน์นั้นคือปฎิบัติตาม แผนการสองประเทศ ก่อตั้งประเทศปาเลสไตน์ที่เป็นเอกราช บรรลุความอยู่ด้วยกันอย่างสันติระหว่างสองฝ่าย หากชนชาติอิสราเอลและปาเลสไตน์ไม่สามารถปรองดองกันได้ ก็จะไม่มีสันติภาพในตะวันออกกลาง จีนเรียกร้องให้จัดการประชุมเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศโดยเร็ว ผลักดันการบรรลุความเห็นพ้องต้องกันอย่างกว้างขวาง
ด้านนายแอนโทนี บลิงเคน กล่าวว่า สหรัฐอเมริกาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาปาเลสไตน์และอิสราเอลด้วย แผนการสองประเทศ สนับสนุนการขยายบทบาททางการคลี่คลายสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมของสหประชาชาติ ยินดีที่จะเสริมสร้างการติดต่อกับจีน
สองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีนและสหรัฐอเมริกากันเล็กน้อยด้วย

Zhou/Dan/Yim

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-05-2567)

  • เกาะกระแสจีน (25-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-05-2567)