ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เยือนเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ และพัฒนานวัตกรรมผลิตเฮลิคอปเตอร์ของจีน

2023-10-16 10:21:29 | CRI
Share with:

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เยือนเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น  มณฑลเจียงซี  ขอให้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ และสร้างผู้ประกอบการเฮลิคอปเตอร์ระดับโลก

เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ได้รับการขนานนามว่า “เมืองหลวงแห่งเครื่องเคลือบ" การเยือนเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น นายสี จิ้นผิง และคณะเยี่ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ต๋าหยางลี่  พิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบ ที่บอกเล่าประวัติชุมชนทำเครื่องเคลือบโบราณในยุคราชวงศ์หมิง (1368-1644) และราชวงศ์ชิง (1644-1911) 

นายสี จิ้นผิง ได้ชมขั้นตอนการทําเครื่องเคลือบ การอนุรักษ์เครื่องเคลือบโบราณ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ และกล่าววว่า เครื่องเคลือบเป็นสิ่งแสดงอัตลักษณ์ของชาติ และบอกเล่าวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมอันทรงคุณค่า จึงขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันออกวางแผน วิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ เพื่อทำให้ จิ่งเต๋อเจิ้น เมืองหลวงแห่งเครื่องเคลือบป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป

จากนั้นนายสี จิ้นผิงเดินทางไปยัง บริษัท AVIC Changhe Aircraft Industry (Group) Corporation จำกัด บริษัทผู้พัฒนาเฮลิคอปเตอร์  ได้รับฟังเรื่องการพัฒนาองค์กรและการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับการผลิตเฮลิคอปเตอร์  

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า อุตสาหกรรมการบินมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการผลิตของจีน โดยขอให้บริษัทขับเคลื่อนนวัตกรรม ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา  เพื่อยกระดับให้เป็นบริษัทผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ระดับโลก

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (13-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (13-06-2567)