“พวงเพ็ชร” เยือนจีนเซ็น MOU กับ China Media Group

2023-10-18 10:30:08 | CMG
Share with:

วันที่ 18 ตุลาคม เวลา 08.55 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวราวุธ ยันต์เจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ

การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีกำหนดลงนามร่วมกับ นายเซิ่น ไห่สง ผู้อำนวยการและบรรณาธิการใหญ่กลุ่มสื่อแห่งชาติจีน (China Media Group : CMG) ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ารัฐมนตรี โดยเป็นการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ด้านสื่อสารมวลชนและสารสนเทศระหว่าง กรมประชาสัมพันธ์กับ CMG ที่จะมีขึ้นในช่วงเย็นของวันนี้ (ประมาณ 18.30 น.) ณ เรือนรับรองเตี้ยวหยูไถ กรุงปักกิ่ง โดยจะมีนายกรัฐมนตรีของทั้ง 2 ประเทศ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง และ นาย หลี่ เฉียง เป็นสักขีพยานในการลงนามด้วย

สำหรับ MOU ฉบับใหม่ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ และ CMG มีเนื้อหาความร่วมมือครอบคลุมการทำงานของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และการจัดกิจกรรมด้านสื่อ โดยแบ่งเป็น 4 ด้านหลัก คือ 1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบข่าวและรายการ ทั้งในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ โดยจะนำผลผลิตสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปเผยแพร่บนหน้าจอของสถานีโทรทัศน์ CCTV สื่อหลักของจีนที่ได้รับความนิยม ขณะเดียวกันจะนำรายการที่เป็นประโยชน์ของ CMG มาออกอากาศทาง NBT ของไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย 2.การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกสื่อมวลชนในการรายงานข่าวและผลิตสารคดี โดยสนับสนุนการผลิตผลงาน การสัมภาษณ์ และอำนวยความสะดวกให้แก่กันในการลงพื้นที่

 3.การฝึกอบรมบุคลากรด้านสื่อสารมวลชน และการสนับสนุนการทำงานด้านสื่อมวลชน เช่น การสนับสนุนเทคโนโลยีการออกอากาศและดิจิทัลของ CMG ที่มีความก้าวหน้า ทันสมัย การฝึกอบรมบุคลากรด้านการผลิต การตัดต่อรายการให้มีคุณภาพ การพัฒนาทักษะการรายงาน และดำเนินรายการเทียบเท่าผู้ประกาศระดับสากล และ 4.การส่งเสริมในเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ เช่น เทคโนโลยีใหม่ที่เป็นประโยชน์กับการทำงานด้านสื่อสารมวลชน


ข่าวจาก thejournalistclub.com

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-04-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (12-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-04-2567)