แถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (ข้อความที่ตัดตอน)

2023-10-20 12:34:20 | CMG
Share with:

1. ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม ปี 2023 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีของไทย ได้เดินทางมาประเทศจีน เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ครั้งที่ 3  ตามคำเชิญของปธน.สี จิ้นผิงของจีน และได้ทำการเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียงของจีน ในระหว่างการเยือน ปธน.สี จิ้นผิง นายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียง และนายจ้าว เล่อจี้ ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนได้พบพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน  ตามลำดับ

2. ทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนถึงความสำเร็จในการเยือนไทยของปธน.สี จิ้นผิง และแถลงการณ์ร่วมที่ออกโดยทั้งสองฝ่ายในเดือนพฤศจิกายน ปี 2022 และได้ประเมินความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของการเยือนครั้งนี้เป็นอย่างมาก และเห็นพ้องต้องกันที่จะดําเนินการตามฉันทามติและผลลัพธ์ที่สําคัญของการเยือนครั้งนี้ เพื่อสร้างชะตากรรมจีน-ไทยที่มีเสถียรภาพ มั่งคั่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น

3. ผู้นำทั้งสองประเทศยืนยันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จีน-ไทยอย่างรอบด้าน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีน-ไทยและประเด็นที่สนใจร่วมกัน เสริมสร้างความหมายแฝงของยุคสมัยแห่ง "ครอบครัวจีน-ไทย" อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมชะตากรรมจีน-ไทยที่มีเสถียรภาพ มั่งคั่งและยั่งยืนมากขึ้น และร่วมกันต้อนรับการครบรอบ 50 ปีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทยในปี 2025

4. จีนแสดงความยินดีที่ไทยจัดการเลือกตั้งทั่วไปและจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในปีนี้ได้อย่างราบรื่น และสนับสนุนไทยในการรักษาเสถียรภาพ ส่งเสริมการพัฒนา และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ไทยชื่นชมความสำเร็จด้านการพัฒนาอันยิ่งใหญ่ของจีนใน 10 ปีที่ผ่านมาอย่างสูง และเชื่อว่าจีนจะสร้างประเทศมหาอำนาจสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างรอบด้าน บรรลุเป้าหมายการต่อสู้ในรอบ 100 ปีที่สอง ผลักดันการฟื้นฟูประชาชาติจีนที่ยิ่งใหญ่ด้วยความทันสมัยแบบจีนอย่างรอบด้าน

5. ทั้งสองฝ่ายจะยังคงสนับสนุนซึ่งกันและกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หลักและข้อกังวลที่สําคัญของกันและกัน

6. ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะรักษาการติดต่อและการแลกเปลี่ยนที่ใกล้ชิดระหว่างผู้นําของทั้งสองประเทศ และยึดถือแนวทางความสัมพันธ์จีน-ไทยที่มั่นคง

7. ทั้งสองฝ่ายชื่นชมผลลัพธ์จากความร่วมมือ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ระหว่างสองประเทศ ต่างเห็นพ้องกันว่าควรผลักดันแนวคิดการพัฒนาการเชื่อมโยงจีน-ไทย-ลาวให้แน่นแฟ้น และเร่งรัดการก่อสร้างรถไฟจีน-ไทย เพื่อบรรลุซึ่งการเดินรถไฟจีน-ลาว-ไทยโดยเร็ว

8. ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแสดงบทบาทของคณะกรรมการสหพันธ์เศรษฐกิจและการค้าระดับรองนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ ไทยสนับสนุนฮ่องกงของจีนเข้าร่วม RCEP

9. ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะขยายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรม การศึกษา สุขภาพ การท่องเที่ยว กีฬา เยาวชน คลังสมอง สื่อ เมืองที่เป็นมิตรและสาขาอื่น ๆ และตกลงที่จะเริ่มวีซ่าธุรกิจและการลงนามข้อตกลงยกเว้นวีซ่าร่วมกันสำหรับบุคลากรที่ถือหนังสือเดินทางทั่วไปของทั้งสองประเทศ

10. ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างสองประเทศ

11. ทั้งสองฝ่ายเรียกร้องให้ส่งเสริมความเป็นพหุภาคีนิยมและความร่วมมือระหว่างประเทศ

12. ทั้งสองฝ่ายย้ำถึงการปฏิบัติตามแนวคิดภูมิภาคที่เปิดกว้างและครอบคลุม

13. นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน แสดงความขอบคุณจีนอย่างจริงใจที่เชิญให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ครั้งที่ 3 และเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ในฐานะตัวแทนรัฐบาลและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทย เขาแสดงความขอบคุณจีนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นมิตร พร้อมเชิญผู้นำจีนมาเยือนประเทศไทยในเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ระหว่างการเยือน ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการทูต "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" เศรษฐกิจดิจิทัล การตรวจสอบและกักกันของศุลกากร ภาพยนตร์ วัฒนธรรม สื่อและสาขาอื่น ๆ

ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ปี 2023


Yim/kt/cui

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (12-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-04-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-04-2567)